Mesteri otthonok

Gyermekkoromban közvetlen közelről láttam jó néhány madárfészket a fák magasában (amiért kiadós horzsolásokkal fizettem), és nem tagadom, egy pár gerlefészket ki is raboltam (ami nagyon nem volt szép dolog).

Zöld FöldValló László2019. 04. 27. szombat2019. 04. 27.
Mesteri otthonok

Akkor csodálkoztam rá először ezekre a kis remekművekre, és ámultam el a szárnyas építőmesterek buzgalmán, sokszínű építési technikáján, amivel otthont teremtenek az utódaiknak. Mert nincs más eszközük, csak a csőr meg a láb, ezzel szállítanak, szőnek, fonnak, tapasztanak, fúrnak, faragnak, fáradoznak azon, hogy a fészek minél rejtettebb és biztonságosabb legyen. Amely követelménynek még a balkáni gerle látszatra teljesen hevenyészett fészke is megfelel. Mert közelebbről szemlélve kiderül, hogy az ágacskákat olyan gonddal szövi össze a gerlepár, hogy az állja a legnagyobb viharokat is, és biztonságot jelent az egy-két tojásnak, a cseperedő fiókáknak. Hasonló hevenyészettséget mutat külsőleg a szarkafészek is, ám belül agyaggal gondosan kitapasztott, fűvel, szőrrel bélelt, védett, meleg üreg.

A fecskefészek az aprólékosság és a türelem mestermunkája: az épületek, istállók eresze alá ragasztott fészkét cseppenként építi meg az agyagos sárból, és ragasztja össze fűszállal, növényi maradvánnyal. Idevágó érdekesség, hogy a lábán tollsarkantyút visel, amivel az építés közbeni és utáni maradványokat söpri el. Mert a madarak még arra is ügyelnek, hogy az építkezés maradványai ne árulkodjanak a fészekről. (A harkály például különös gondossággal takarítja el az odú vájása közben földre hulló forgácsokat.)

A kócsagok, gémek, nádirigók a nádasok sűrűjében készítik nádszálakon rögzített fészkeiket. A gólyák terjedelmes fészekalkotmányokkal tűnnek ki, melyek az egymást követő évek igazításai, toldásai révén a többmázsás súlyt is elérhetik. A kis énekesek kicsi, többnyire csésze alakú, gondosan összeszőtt fészket raknak. A sárgarigóé annyiban különleges, hogy az ágvillába építi, de úgy, hogy csak a peremét erősíti az ághoz, maga a fészek az ág alatt csüng. Ha pedig a legmesteribb madárotthon építőjét keressük, akkor a függőcinege előtt kell kalapot emelnünk. Mert az övé igazi remekmű, néhány, a víz fölé hajló (fűzfa)ágat összefogva és arra építve a hajlékot, ami külsőleg zivatarálló, belsőleg pedig pehellyel, barkával bélelt puha, meleg otthon.

 

FOTÓK: SHUTTERSTOCK

Ezek is érdekelhetnek