Van egy történetünk

Keresztre feszítve

ABCUjlaki Ágnes2005. 06. 24. péntek2005. 06. 24.
Van egy történetünk

Ördögűzés a XXI. században? Első hallásra eléggé hihetetlennek hangzik, pedig létező valóság. Egy józan ésszel fel nem fogható tragédia kapcsán most ismét az érdeklődés középpontjába került a téma.
A hír így szólt: a kelet-romániai Vaslui megye Benesti falujában az ortodox kolostorban borzalmas kínzások és éheztetés után kereszthalált szenvedett egy fiatal apáca. A kolostor rendfőnöke a gonosz megnyilvánulásának vélte, hogy a rendbe három hónappal korábban szegődött 23 éves nőnek időnként dühkitörései voltak. Ezért először megkötözve egy cellába záratta, három nap múlva pedig négy apáca segítségével kereszthez láncoltatta. A szájába törülközőt tömtek, hogy ne kiabálhasson. Ételt, italt nem kapott. Három nap múlva nagy kínok között kiszenvedett.
Az eset érthető módon felkavarta az egész moldvai vidék közvéleményét, a román ortodox egyház azonnali szigorú vizsgálatot indított. Az illetékes püspökség által kinevezett vizsgálóbizottság tagjait azonban a magából kivetkőzött rendfőnök és segítői megverték, amikor be akartak jutni a zárdába. Az ellenőrök fel akarták függeszteni tisztségéből a 29 éves Petru Corogeanu rendfőnököt, illetve a kápolnából ki akartak menteni egy szentkép ereklyét, amely nélkül nem lehet érvényes istentiszteletet tartani az intézmény területén. Az igazukat szent meggyőződéssel vallva fellépő tettesek ebben megakadályozták őket. Az agyba-főbe vert esperes, vikárius és egyházkerületi felügyelő csak a belügyminisztérium kommandósainak segítségével tudott behatolni a kolostorba. A közösségtől megvonták a misézés jogát, s bár szabadlábon vannak a rendőrségi vizsgálat idején, a vádemelés nem marad el. Időközben a boncolás nyomán kiderült, hogy a szerencsétlen Irina Cornici epilepsziában szenvedett, amihez pszichés problémák is társultak. Betegségeinek tüneteit vélték az ördög általi megszállottságnak, ami önmagában is súlyos tévedés, amire pedig vetemedtek, az már gyilkosság.
A katolikus egyházban is létezik mind a mai napig ördögűzés, de annak a humánus, jobbára orvosi kezelésre hasonlító formája elfogadott. A római pápai egyetem továbbképző tanfolyamot szervez papoknak az ördögűzésről és a felszabadító imáról.  Maga II. János Pál is úgy tartotta, a sátán ma is jelen van a világban, s a pápa maga is hajtott már végre ördögűzési szertartásokat. A téma rendkívül kényes, hiszen az ezzel foglalkozó papoknak meg kell tudniuk különböztetni az elme-, illetve idegbetegségeket a valódi megszállottságtól. Az ilyenfajta tudással, képzettséggel, szakismerettel rendelkező papok manapság semmi szín alatt sem alkalmaznak erőszakot. Először is meghallgatják, megtekintik a "jeleneteket", megnyugtatják az érintett személyt, annak családját, környezetét, majd felmérik, adottak-e az exorcizmus (ördögűzés) feltételei. Van, amikor elegendő egy ima is, máskor hosszas terápiára van szükség. A moldvai esethez hasonló kegyetlenségeket pedig minden egyház elutasítja.

Ezek is érdekelhetnek