Évfordulók

Nőnevelésünk előfutára

ABCLovass Ildikó2005. 12. 09. péntek2005. 12. 09.
Évfordulók

Biztosan nem véletlen, hogy a hazai nőnevelés ügyének szorgalmazása éppen egy asszony nevéhez kötődik. A 190 esztendeje született Veres Pálné Beniczky Hermin (1815-1895) Nógrád vármegye főjegyzője feleségeként sokáig csak a családjának élt. Leányát nevelve fordult figyelme a magyar nőnevelés elhanyagolt ügyére. Fokozatosan vált egyik vezető személyiségévé a XIX. századi hazai nőmozgalmaknak, amelyek a művelődés révén akarták a nőket politikai szerephez juttatni. 1865-ben a Hon című lapban felhívást tett közzé, amelyben felszólította a szebbik nemet arra, hogy karolják fel "a nőgyermekek tudományos kiképeztetésének eszméjét". Két év múlva megalapította a Nőképző Egyletet azzal a feladattal, hogy lehetővé tegye a lányok alaposabb képzését és a vagyontalanok számára kenyérkereső pályák elérését. Véleményét a Nézetek a női ügy érdekében című kötetében fejtette ki. Sajnálattal állapította meg, hogy a kor nőnevelése alig több elemi oktatásnál: "Nőgyermekeink szokásos oktatása a tudományok elemein túl nem terjeszkedik. Leginkább szorítkozik pedig külföldi nyelvek, zene, tánc és társasági külső szabályok betanulására. S az oktatás a gyermekkorral megszűnvén, szabályszerűleg megszűnt a tanulás további folytatása is." Hamarosan megnyitotta tizennégy tanulóval az első leányközépiskolát. Intézete jelentős szerepet játszott a honi leánygimnáziumi oktatás elterjedésében. Veres Pálnénak és haladó szellemű támogatóinak is köszönhető, hogy a továbbtanulás lehetősége megnyílt a nők előtt.

Ezek is érdekelhetnek