Mindenkit befogadnak a munkaadók?

Egy felnőttkori kompetenciákat vizsgáló felmérésből kiderült: hazánkban az alapkészségekkel rendelkező munkavállalókkal igencsak toleránsak a munkaadók.

BulvárKovács Réka2010. 09. 01. szerda2010. 09. 01.
Mindenkit befogadnak a munkaadók?

A Adult Literacy and Life Skills Survey (ALL Survey) mintegy 6000 fő bevonásával készített felmérése a 16-65 éves korosztályt érintette. Négy készséget vizsgáltak: prózaolvasás, dokumentumolvasás, számolás, problémamegoldás.

A magyarországi munkaerőpiac a vizsgált alapkészségekkel rendelkező munkavállalókkal mindenképpen toleránsnak tekinthető. A munkaadók ezen alapkészségek akár csak egyikének meglétekor sokkal jobb eséllyel veszik fel a jelentkezőt – szemben azokkal, akik mind a négy készségben nehézségekkel küzdenek.

Viszont megdöbbentő adat az, hogy a magyar felnőtt népesség körülbelül egynegyede (28 %) mind a négy kompetencia hiányával küzd, s csak a lakosság körülbelül ugyanekkora hányadánál lelhető fel mind a négy készség magas szinten.

E kétpólusú társadalom-modell leginkább Magyarországra jellemző, a legtöbb fejlett országban többségben vannak azok, akik ezen kompetenciák mindegyikét birtokolták. Közülük is kiemelkedett Norvégia, ahol a megkérdezettek fele – vagyis a magyaroknál kétszer többen – birtokolják magas fokon vizsgált négy készséget, s csupán 17 százalékuknál okoztak problémát e feladatok.

Mindenestre ajánlott kihasználni a magyar munkaerőpiac elfogadó jellegét, ugyanakkor megéri – akár költségvetési ráfordítások árán is – növelni a négy vizsgált kompetencia közül legalább az egyiket, hogy minél kevesebben maradjanak távol a munkaerőpiactól.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy – hasonlóan a fejlett országokhoz – hazánk is egyre több készséget követel a munkavállalóktól. Azok számára, akik legalább egy készséggel rendelkeznek, megvan az esély a többi kompetencia eredményes elsajátítására is, ezzel saját maguk munkaerőpiaci értékének növelésére.