Jogi esetek

Isten ments a vízhiánytól és a rossz szomszédtól!

Család-otthonDr. Tanács Gábor2007. 08. 03. péntek2007. 08. 03.
Jogi esetek

Egy öregember, noha pénze nem volt valami sok, lakást akart venni. Egy kisebb társasházi lakásra esett a választása, amelyre előszerződést kötött a tulajdonossal, és át is adott neki kétszázezer forintnyi foglalót. Ám utólag kiderült, az olcsónak tűnő lakást nem véletlenül tartották annyira, amennyire: a társasházban számos problémás lakó volt. Nem fizették a vízdíjat, és ezért a szolgáltató ismétlődően, akár egy hónapra is kikapcsoltatta a vizet a házban. Gond volt az áramszolgáltatóval is, mivel ugyanezen szomszédok megpatkolták a közös villanyórát is. Mikor ezt az öregember megtudta, értelemszerűen visszalépett a szerződéstől, és visszakérte a foglalót. Az eladó viszont nem akarta visszaadni, mivel az jár neki, ha a vevő visszalép.
Az öregember azzal érvelt, ő nem viszszalépett, hanem érvénytelennek szeretné nyilvánítani az előszerződést, mivel az közös téves feltevésen alapult. A téves feltevés az volt, hogy a lakás ugyan ronda, a ház rossz helyen van, és gyanús pofák sündörögnek benne, de mindezt beleszámoljuk a valóban jutányos árba. A létfenntartáshoz szükséges dolgok, vagyis például az alapvető közszolgáltatások azért elérhetőek lesznek. Ez a téves feltevés hiúsult meg, és ezért akarta felbontani az előszerződést az öregember. Az eladó viszont úgy vélekedett, a szerződés szempontjából nem lényeges körülmény, hogy a vízmű néhányszor szüneteltette a szolgáltatást, mivel azóta a csapvíz ismét megbízhatóan csörgedezik.
A bíróság rámutatott, a közös téves feltevés meghatározásakor nem szerepel a jogszabályban, hogy a téves feltevésnek lényeges tényre kell vonatkoznia. Mindenesetre annyi biztos, olyan feltevésről legyen szó, amely kihatással van arra, hogy a felek hogyan döntenek: megkötik a szerződést, avagy nem kötik meg? A vízszolgáltatás akadozása olyan körülmény, ami a bíróság szerint elég fontos lehet ahhoz, hogy eltántorítsa a vevőt a vásárlástól, következésképpen az előszerződés érvénytelen, és a foglaló visszajár.
Mi történt, ha az eseményeket kevésbé szakmai szemüvegen keresztül nézzük? Az öregembert belement az előszerződés megkötésébe, később viszont kiderült, hogy rettenetes a szomszédság. Az ilyesmi véget nem érő csatározásokhoz vezethet, hiszen a szolgáltatók az egész társasházat büntetik, bírságolják, a büntetést pedig rendszerint az fizeti ki, akinek van pénze, ha már unja, hogy nem folyik a víz a csapból. Az ilyen szomszédság mellől elköltözni is nehéz, ahogy ez a jogeset is mutatja, ezért azonban nem lehetett volna visszalépni a szerződéstől. A hónapos vízhiányra való hivatkozás lehetősége kapóra jött az öregembernek, mert ezzel a jogi megoldással megúszta a foglaló elvesztését.

Ezek is érdekelhetnek