'Aktív koromban gyorsan fegyelmi eljárás lett volna a vége'

A Szabad Föld 2015. 27. számának "Az a véleményem" rovatában megjelent olvasói vélemény.

Család-otthonOlvasói levél2015. 07. 07. kedd2015. 07. 07.
'Aktív koromban gyorsan fegyelmi eljárás lett volna a vége'

Szelhoffer József, Liszó:
Sokszor és sok helyen hallunk a mezőgazdálkodást vállaló fiatalok támogatásáról. Nos, nekem más a tapasztalatom. Még a múlt év augusztusában adásvételi szerződést kötöttem egy fiatalemberrel a tulajdonomban levő 2 és fél hektár mezőgazdasági terület eladásáról. Annak rendje és módja szerint a vevő lakóhelye szerinti önkormányzat a szerződést nyilvánosan kifüggesztette, majd október 16-i hatállyal illetékességből megküldte a Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatali Osztályának. Most 2015 júliusa van, de arról, hogy a hivatal milyen intézkedést tett, szó nem esett. Közben eltelt a tavasz, s mivel a vevőnek fogalma sincs arról, hogy a megvásárolt föld ténylegesen a tulajdonába került volna és azt művelheti- e, nem mert belefogni a munkába. Nekem pedig, mint eladónak, szintén csak a bizonytalan várakozás jut, hogy mikor kaphatom meg a vételárat. Tudom, hogy meg kell akadályozni a zsebszerződéseket, de a vevő kilétét ez esetben könnyen tisztázhatná a hivatal, mivel a szerződésben is szerepel, hogy magyar állampolgár. Ezt még a község jegyzőjének felterjesztő irata is bizonyára tartalmazza. A vevő Borsafa község lakosa, az önkormányzat jegyzősége Bánokszentgyörgyön, a földterület pedig Oltárc község határában van. A községek közel vannak egymáshoz. Esetemet tanulságul írtam meg, remélve, hogy ezzel is hozzájárulhatok a gyorsabb ügyintézéshez. Még idetartozik, hogy aktív koromban az államigazgatásban dolgoztam. Ha 30 – indokolt estben 60 – napon belül nem intéztem el az ügyfél által kérelmezett ügyet, gyorsan fegyelmi eljárás lett volna a vége."