Elmagyarázó - Ingatlan kiskorúaknak

Gyakori eset, hogy a szülők kiskorú gyermekük számára vásárolnak ingatlant. Az ingatlan ajándékozása vagy vásárlása feltételeit gyűjtötte össze a Piac és Profit.

Család-otthonMunkatársunktól2016. 04. 07. csütörtök2016. 04. 07.
Elmagyarázó - Ingatlan kiskorúaknak

- Ha a szülők a gyermek nevére vesznek ingatlant a saját pénzükből, akkor a gyermek tulajdonszerzésének nincsen akadálya.

- Ha a gyermek részére vásárolt vagy ajándékozott ingatlanon teher található, akkor a gyermek tulajdonszerzéséhez a gyámhatóság jóváhagyása szükséges. Ide tartozik az az eset is, amikor a szülők kölcsönt vesznek fel a gyermek nevére megvásárolandó ingatlanhoz, és a kölcsön fedezete a gyermek nevére vásárolt ingatlan lenne.

- Nem kell gyámhatósági jóváhagyás, ha az ingatlant úgy ajándékozzák a gyermeknek, hogy az ajándékozó személy javára ezzel egyidejűleg haszonélvezeti jog kerül alapításra az ingatlanon.

- Ha az ingatlanvásárlásra a gyermek saját vagyonából kerül sor (például örökölt pénzből), akkor a kiskorú tehermentes ingatlanszerzéséhez szintén gyámhatósági jóváhagyás szükséges.

- Ha a szülők később úgy döntenek, hogy mégiscsak szükségük lenne a gyermek nevére íratott ingatlanra, azzal a szülők nem rendelkezhetnek kedvük szerint.

- A kiskorú ingatlanának bármilyen címen való átruházásához a gyámhatóság jóváhagyása szükséges, függetlenül attól, hogy ingyenesen (ajándékozással) vagy ellenérték fejében kerülne sor erre. A hozzájárulást a gyámhatóság csak akkor adja meg, ha az ingatlan átruházása a gyermek érdekében áll.

- Az eladáshoz is csak akkor ad hozzájárulást a hatóság, ha az a gyermek érdekét szolgálja. Megtagadják a hozzájárulást akkor is, ha a befolyt vételár a szülők adósságainak rendezését szolgálná. Ha az eladáshoz a hatóság hozzájárul, a vételárként befolyt összeg szintén csak a kiskorú érdekében használható fel.

Ezek is érdekelhetnek