Utolsó utakon

Memento mori – Emlékezz (készülj) a halálra! A keresztény életfilozófia egyik alapgondolatát gyakran idézik ma is, de a halál tárgyi kellékeivel viszonylag ritkán találkozhatunk. Akkor is borzongató kíváncsisággal tekintünk rájuk, és sorakoznak a fejünkben a kérdések. Vajon hogyan történt a régi időkben egy-egy temetés? Milyen ceremóniák zajlottak a szertartás során? Mit tettek az elhunyt mellé, milyen öltözékben helyezték a sírba, mi maradt meg azokból az eltelt századok során?

Család-otthonBalogh Géza2017. 02. 14. kedd2017. 02. 14.

Kép: Temetkezés és kripták kiállítás Nyíregyháza Jósa András múzeum 2017 01 17 Fotó: Kállai Márton

Utolsó utakon
Temetkezés és kripták kiállítás Nyíregyháza Jósa András múzeum 2017 01 17 Fotó: Kállai Márton


E kérdésekre keresi a választ a nyíregyházi Jósa András Múzeumban nemrég nyílt kiállítás. A „Hideg tetemimet az kik szemlelitek…” című tárlat a környék kriptáit, temetési szertartásait, temetői leleteit mutatja be sejtelmes enteriőrben, úgy, ahogyan egy kriptabelsőt elképzelünk.

A sötét drapériákkal borított-takart falak közt az első percekben nem túl sokat lát a látogató, de aztán felsejlik egy hajdani Apor báró felravatalozott koporsója, körülötte pedig feltűnnek a két-háromszáz évvel ezelőtti temetések tárgyi emlékei: ruhák, ékszerek, halotti párnák, terítők fémszálas rojtjai.

Ritka darabok, hiszen az előkelő családi kriptákat a „kincskeresők” szinte kivétel nélkül mind kifosztották, az elhunytak emlékét őrző epitáfiumokat összetörték.

De megtekinthetjük például az 1758-ban elhunyt Károlyi Ferenc temetési ceremóniájának „forgatókönyvét” is, melynek segítségével elképzelhetjük, hogyan temettek el akkoriban egy országos hírű arisztokratát. Az 1705-ben Olcsván született gróf a 400 ezer holdra rúgó birtok gazdájaként már tizenhat évesen Szatmár vármegye örökös főispánja volt, és hamarosan híres katona is lett. Fiatalon halt meg, temetése igazi társadalmi ügy lett nemcsak Szatmárban, de az egész országban.

A „Méltóságos Groff és cavaleriae generalis Karoli Ferenc ő excellentiajanak halotti pompajanak le rajzolasa, mellybe a felső Figura mutatja mitsoda rendel mentenek a Varoson benn, az alsóbb mutat miképen mentenek a Varoson kívül” című rajzon pontosan láthatjuk, hol vonulnak a különböző főurak, püspökök, merre megy a gróf fekete serege, de megjelenik a képen a halottat megszemélyesítő gyászos lovas, a fekete takaróval fedett gyászparipa és a több száz gyertyával felszerelt, hatlovas szekér is, amely Károlyi Ferenc rézkoporsóját vitte. A nem mindennapi tárlat március 1-jéig látogatható a megyeszékhelyen.

Ezek is érdekelhetnek