'A visszaemlékezők szerint sok szépre és jóra tanították a gyermekeket, felnőtteket egyaránt'

A Szabad Föld hetilap Küldjön egy képet rovatában megjelent fénykép és olvasónk leírása.

Család-otthonOlvasói levél2017. 04. 06. csütörtök2017. 04. 06.
'A visszaemlékezők szerint sok szépre és jóra tanították a gyermekeket, felnőtteket egyaránt'

SZENT BENEDEK LEÁNYAI. A kép a Szent Benedek Leányai Zárda Elemi Iskola és Kisdedóvó épülete előtt készült Csépán.

Az itteni óvodában, iskolában tanító apácák a Szent Benedek Leányai tiszaújfalusi kolostorából jöttek hozzánk, és 1934-től 1948-ig dolgoztak nálunk. A visszaemlékezők szerint sok szépre és jóra tanították a gyermekeket, felnőtteket egyaránt. Arra nevelték őket, hogyan éljenek hitben, szeretetben, békességben, hűségesen a Jóisten segítségével vallásos életet. Az ifjúsági szervezetekben is közreműködtek (Szívgárda, KALÁSZ, Mária Kongregáció, KALOT), oktattak, neveltek. Vasárnap délutánonként lelkigyakorlatokat tartottak, játszottak, színdarabokat tanultak a gyermekekkel, fiatalokkal. Beszélgettek az erkölcsös életről, az emberi tartásról, magatartásról, a családi életről, a mindennapi teendőkről. Az iskolák államosítása – 1948 – után már nem taníthattak. Kis ideig kántorkodtak, majd visszamentek a zárdába, ahol 1949 szeptemberében feloszlatták őket.

Csetényi Mihályné, Csépa

Ezek is érdekelhetnek