Lelkünk kincsestára

Családi kör2007. 03. 30. péntek2007. 03. 30.
Lelkünk kincsestára

1) Jelölje meg azokat, amelyektől fél!
a) magasság-mélység
b) sötétség
c) szőrös állatok
d) öregedés
e) betegség
f) kiszolgáltatottság
g) kicsi, szűk hely
h) tömeg
i) rovarok
j) villámlás
k) betörők
l) halál
m) egyiktől sem.
A felsoroltak közül melyikre képes erőfeszítés nélkül?
a) hallgatóság előtt beszélni
b) kedvező színben feltüntetni magam
c) távol tartani magam az erőszakos emberektől
d) magam köré gyűjteni azokat, akiket kedvelek
e) jól bánni a pénzzel
f) sportban jó eredményt elérni
g) megnyugtatni dühös embereket
h) érvényesülni a hivatásomban
i) érdek-párkapcsolatot létesíteni, akár másokon átgázolva
j) egyikre sem.

2) Milyen gyakran sír vagy szomorú?
a) gyakran
b) néha
c) ritkán
d) soha.
Milyen gyakran gyanakvó, féltékeny?
a) gyakran
b) néha
c) ritkán
d) soha.
Milyen gyakran gyötrik rémálmok?
a) gyakran
b) néha
c) ritkán
d) soha.
Milyen gyakran vitatkozik?
a) gyakran
b) néha
c) ritkán
d) soha.

3) Milyen gyakran fél valamitől, s arról azt hiszi, be is következik?
a) gyakran
b) néha
c) ritkán
d) soha.
Milyen gyakran érzi úgy, hogy senki nem szereti igazán?
a) gyakran
b) néha
c) ritkán
d) soha.
Milyen gyakran érzi alkalmatlannak magát az önre bízott szakmai feladatra?
a) gyakran
b) néha
c) ritkán
d) soha.
Milyen gyakran érzi magát becsapottnak, elhagyatottnak?
a) gyakran
b) néha
c) ritkán
d) soha.

4) Azok, akik ismerik önt, tisztelik és szeretik a...
a) pontosságát és precizitását
b) kitartó barátságát
c) önzetlenségét és segítségnyújtását
d) kiegyensúlyozottságát
e) becsületes és megbízható munkavégzését
f) mindenkori őszinteségét és szavahihetőségét
g) műveltségét
h) határtalan vidámságát és derűlátását
i) vonzó külsejét.

Számolja össze
1. kérdéssorozat: Számoljon 2 pontot minden egyes jelölésért; kivéve az "m" választ, azért nem jár pont.
2. kérdéssorozat: Számoljon 1 pontot minden olyan tevékenységért, amit nem jelölt meg. Ha csak a "j"-t jelölte, az 20 pontot ér.
3. kérdéssorozat: 2 pontot ér minden "gyakran", 1 pontot minden "néha", és nulla pontot az összes "ritkán" vagy "soha" válasz.
4. kérdéssorozat: 2 pont jár mindegyik válaszért, amit nem jelölt meg.

Értékelés
50 pont felett: Bizonyos, hogy sosem ül tétlenül, és nem is egyhangú az élete, pedig gyakran kételkedik magában, és a biztonságérzete sem stabil. Hajlamos arra, hogy túlreagálja a mindennapi helyzeteket, így hangulata is könnyen ingadozik. Ha valami nincs rendben, azt sokkal intenzívebben éli meg, mint más. Jellemző Önre, hogy ok nélkül gyanakvóvá válik, s nem bízik például a párjában, máskor pedig azt is elnézi neki, amiért más szakítana. Javaslat: bízzon jobban magában, ne értékelje alul önmagát, s higgye el, hogy sokan szeretik Önt. Sőt vannak, akik irigylik kedvességéért, jóságáért!
35-49 pont: Érzelmei erősebben befolyásolják, mint a józan megfontolások. Szilárd egyénisége azonban megóvja a nagyobb meggondolatlanságoktól, így képes időben visszavonulót fújni. Az emberek többsége szereti önt a nyíltságáért és azért, mert őszintén vállalja az érzelmeit, s a másoké iránt is fogékony. Könnyen felméri azt is, mit gondolnak Önről, és az emberismerete is jó. A kudarcot, a lelki támadást nehezen viseli, de a hitét sosem veszíti el.
23-34 pont: Tud bánni az emberekkel, mégis olyan tüskés néha, mintha nem lenne szüksége rájuk. Erős önbizalma, magabiztossága másoknak is támaszt ad. Olyankor sem veszíti el a nyugalmát, amikor más régen pánikba esik, s nem hagyja, hogy érzelmei elsodorják. Sokan adnak a véleményére, felnéznek önre.
22 pont alatt: Önre mondják, hogy magányos farkas. Mások közeledését, segítségét, szeretetét gyakorta elutasítja, s marad egyedül a világban, a maga útját járva. Nem törődik mások véleményével, a sikert és a kudarcot csakis a saját mércéjével méri. Vágyait elfojtja. Higgye el, a barátok és a társaság önnek is jót tenne!

Ezek is érdekelhetnek