Hetedhétországon innen

EgészségünkVass Krisztián2024. 05. 13. hétfő2024. 05. 13.
Hetedhétországon innen

A hetes Apolló szent száma. A hetedik görög istené, akinek hét bikát és hét juhot kell áldozni. A magyar népi hitvilágban is kitüntetett szerepe van a hetes számnak. Szerencsét hoz. Mágikus, mesebeli, mondai. Árgírus királyfiról szóló széphistóriánkban hét hattyú fehérlik kecsesen. Bűvös és babonás. Hét színben pompázik a szivárvány. A Göncölszekeret is hét csillagból eszkábálta össze a Kozmosz. Mi, magyarok pedig a „Hét vezér” hét törzsének népe vagyunk. József Attila (1905–1937) A hetedik című versében így fogalmazott: „Ha költenél s van rá költség, / azt a verset heten költsék.” 
A zöld szférában is fontos számnak tekintik. Mivel a zenei „abc" is hét külön nevű hangból áll, zongorázzuk végig a természetvédelmi fejlesztések legjellemzőbb típusait. Mind a hetet. 
Az első: a leromlott állapotú élőhelyek helyreállítása. Ilyen az élőhelyek vízháztartásának javítása, inváziós fajok állományainak visszaszorítása és roncsolt felszíneken új élőhelyek kialakítása. 
Második: az aktív természetvédelmi beavatkozással megőrizhető fajok sajátos ökológiai igényeihez igazodó fajmegőrzési beavatkozások. Ide sorolható például a barlangbejáratok denevérbarát lezárása, denevérházak telepítése, valamint az odútelepek kialakítása. 
Harmadik: a gazdálkodás eszközeivel történő természetvédelmi kezeléshez szükséges infrastruktúra kialakítása, fejlesztése, eszközök beszerzése. Ilyen a kezeléshez használt hagyományos háziállatfajtákkal történő legeltetés feltételeinek megteremtése. 
Negyedik: a természetközeli erdőkezelés eszközrendszerének fejlesztése a leromlott állapotú erdők helyreállításához, fenntartó kezelésének biztosításához. 
Ötödik: a természeti értékek megismerését segítő fogadó- és bemutatóhelyek, látogatóközpontok, erdei iskolák építése, fejlesztése. 
Hatodik: a természetvédelmi őrszolgálat hatékony működéséhez és a fokozottabb területi jelenlét biztosításához szükséges eszközpark és infrastruktúra fejlesztése. Az előbbire jó példa a speciális terepi járművek, utóbbira az őrszolgálati bázishelyek. 
A hetedik: a természetvédelmi monitorozás, terepi adatgyűjtés, feldolgozás, tárolás és megosztás informatikai hátterének és eszközrendszerének fejlesztése. 
E közvetlen területi beavatkozásokkal bíró fejlesztések célterületei főként a védett természeti és Natura 2000 területek. De ilyen lehet minden olyan természeti terület, amelynek közvetlen fejlesztése a természeti értékek megőrzése szempontjából szükséges, és nem merül fel olyan tulajdonjogi akadály, amely e területek bevonását megakadályozná. 
Mindezt azért teszi a Natúráért dolgozó szakma, hogy hétről hétre mind több megóvandó kincs maradjon nemzeti birtokban. Csak így juthatunk ötről a hatra. Hiszen az állami természetvédelem Kárpát-medencei létünk alapfeltételéért küzd. Megmaradásunkért. Messzebb tekintve: Európához méltó környezetért, szabadon lélegző bolygóért. 

 

 

Ezek is érdekelhetnek