A remény evangéliuma

A remény elhalványulásának időszakát éljük most Európában -állapítja meg II. János Pál pápa. A magány és szorongás gyümölcse a családi élet válsága, a születések számának drámai megfogyatkozása éppúgy, mint a papi és szerzetesi hivatások fogyása. "Az önelégült ember úgy él, mintha Isten nem létezne" - írja a szentatya.

EgyébCsászár Jenő2004. 04. 16. péntek2004. 04. 16.
A remény evangéliuma

{p}
Jó évszázada még természetes volt, hogy minden templomnak megvolt a maga papja. Aki azonban fellapozza az idén ezeréves Egri Főegyházmegye statisztikáját, a következő számokkal szembesül. A 312 plébániából mindössze 124 van betöltve, míg 179-et "oldallagosan" látnak el a meglevő papok, s ugyancsak ők járnak ki a 330 fíliába és kápolnába. Az egyházmegye papjai közül harmincheten már nyugdíjasok. Féltucatnyi plébánián és lelkészségben szerzetesek szolgálnak, s köztük akad, aki a kilencven évet is betöltötte. Az országban jelenleg kétezer-kétszáz egyházmegyés és mintegy ötszáz szerzetes pap szolgál, de ennek többszörösére volna szükség.
{p}Csak az esti mise végeztével talál időt a beszélgetésre dr. Linczenbold Levente, Egerszólát és Egerszalók plébánosa, az Egri Hittudományi Főiskola tanára és főszentszéki bíró.
- Sokan azt gondolják: ha a katolikus egyház engedne a szigorú erkölcsi követelményeiből, akkor több papja lenne. A valóság azonban az, hogy az enyhébb, lazább fegyelmű egyházakba sem tódulnak a hívek, és náluk is csökken a papi hivatást választók száma. Az anglikán egyház például tíz év leforgása alatt hetente ezer hívőt veszített, pedig ott már meleg püspököt is választottak - mosolyodik el a 37 éves egerszóláti plébános.
{p}Hogy miért öltik kevesebben magukra a reverendát? Linczenbold Levente szerint nemcsak a papok, de általában az elkötelezett emberek száma is vészjóslóan csökken mai, lelkileg megterhelt társadalmunkban. A papi szemináriumra jelentkezők közt egyre több olyan fiatal akad, aki csonka családból jön, vagy akit már megfertőzött a média ízlésromboló hatása. Azért is nagy köztük a lemorzsolódás, mert ilyen közegből érkezve nehezebb felnőni ahhoz a feladathoz, amit a közösség hitéleti ellátása jelent.
{p}A barokk város hittudományi főiskolájának hat évfolyamán évek óta jobbára ugyanannyi a hallgatók száma. A kispapok között azonban egyre többen vannak a határainkon túlról, Kárpátaljáról, Erdélyből vagy a Felvidékről érkezettek. Ők később nem maradnak az egyházmegyében, hanem hazatérnek.
- Ma az a menő, ha valaki arra teszi rá az életét, hogy anyagi javakat harácsoljon össze - véli a fiatal plébános. Maga tizennyolc éves volt és az orvosi egyetemre készült, amikor egy személyes Isten-élmény hatására úgy döntött: inkább a lelkek gyógyításának szenteli magát. Olykor lóháton, máskor meg sítalpon közlekedik két faluja között, s korcsolyázni meg lovagolni tanítja a helybeli gyerekeket.         
{p}- Találkoztam cégvezetővel, aki azzal kérkedett, hogy neki hatvan embere van, s mindnek ő parancsol. Erre azt feleltem: nekem sokkal nagyobb közösségem van, de én szolgálom őket... Ez a hivatásom akkor is, ha százan tapsolnak, és akkor is, ha tízen. A mai világ számokkal mér. Az ember értéke azonban nem abban rejlik, hogy mi mindent birtokol, hanem abban, hogy szeretve van. A keresztény szemlélet nem a hatalom szeretetében, hanem a szeretet hatalmában gyökeredzik - mondja Linczelbold Levente.
{p}A bibliai mustármag példázata szerint nem az a lényeg, mekkora terebélyes fává nő ki az egyház, hanem az, hogy egészséges-e a magja. Abból ugyanis még bármi kifejlődhet. A húsvét ennek az újjászületésnek a reményét jelenti. A feltámadás azonban csak a halál után következhet...

Ezek is érdekelhetnek