Hol keressük Szulejmán szultán sírhelyét?

Sokunk fantáziáját izgatja a történelem nagyjainak ismeretlen sírhelye. Vajon hol rejti a föld Attila hármas koporsóját? Hol temették el Petőfi Sándort? A napokban pedig egy elszánt kis csapat Szulejmán szultán temetkezési helyének felkutatására indult.

EgyébTörök Monika2004. 04. 30. péntek2004. 04. 30.
Hol keressük Szulejmán szultán sírhelyét?

Néhány lelkes történelemrajongó úgy gondolta, hogy bár évszázadokig senkinek nem sikerült megtalálnia Szulejmán sírjának valódi helyét, megkísérlik a lehetetlent - amely nem is lehetetlen. Birtokukban van néhány korabeli térkép, annak segítségével bejárták a terepet, felmérték a helyszínt, itt-ott még a földet is méregették, és - abszolúte nem hivatalosan - néhol a mélyére is néztek talán, de amíg az engedélyek meg nem érkeznek, "nyilvánosan" semmit sem tehetnek. Amit kiásni akarnak, az nem csupán a szultán zsigereit őrző értékes edény, hanem annak az erődítménynek az alapja, amelyet megemésztett a történelem, és amelynek ismeretében talán sokkal pontosabb képet kaphatunk a török hódoltság idejéről.Szigetvárról mindenki tud annyit: Zrínyi, Szulejmán, kirohanás... - elvégre a kötelező általános iskolai osztálykirándulások jeles színhelye. Pedig a történelem itt még koránt sincs olyan mértékben feltárva, mint azt az általános iskolai tankönyvek láttatni szeretnék.

{p} S a szigetváriak egyáltalán nem a múlt bűvöletében élnek.A török világ hajdani középületei századok óta pusztulnak. Van, amelyik már csak a legendákban él. Ilyen például Szulejmán szultán sírhelye is, amelynek helyéről történészek vitáznak nagyon régóta, megtalálnia még senkinek sem sikerült. Igaz, olyan nagyon nem is keresi senki. Pedig ezt a kérdést feszegeti többek között Molnár József neves építész is több munkájában.Közismert, hogy az Oszmán-ház egyik legnagyobb szultánja, a közel fél évszázadon át uralkodó Szulejmán Szigetvár bevétele előtt két nappal, 72 éves korában, 1566. szeptember 5-én hirtelen halt meg. Holttestének lágy részeit, így a szívét is aranyedénybe zárták, majd a sátrában ásott gödörbe helyezték örök nyugalomra. Azon a helyen fiának, II. Szelimnek rendeletére ugyanazon évben fehér márványból építettek mauzóleumot. A leírások alapján feltehető, hogy a szultáni türbe egyike volt a halotti kultusz legszebb hazai emlékeinek - és egy óra járásra volt a törökök által alaposan átépített korábbi végvár falaitól keletre.A türbe mellé hamarosan dzsámit, kolostort és laktanyát építettek a törökök, és palánkkal vették körül a szent sírt a széltében-hosszában portyázó végvári vitézek gyakori rajtaütései ellen.

{p} A türbe idővel igen látogatott kegyhellyé vált, nemcsak a török, hanem a magyar lakosság is fel-felkereste. A kis erősségben álló helyiséget a türbe épületéről nevezték el magyarosan Türbéknek, a név Turbék szóval ma is tovább él. A legenda szerint az itt épült templom a valahai türbe helyén áll.Turbék ma poros, álmos kis település Szigetvár mellett. A valóban provinciális templom mellett a paplak rég üres: bútorait széthordták, szobái üresen ásítoznak, az ablakok törött üveggel néznek a történelmi földekre. De a szőlő, amely a környéken terem, messze földön híres: az idei borversenyen még a híres villányiakat is "leverte", a vörösbor például megkapta a nagy arany elismerést, ami borászok között is több, mint egy húzós ejha.Turbéktól alig egyórányi a gyalogút Szigetvárra - át a mezőkön. A mai 67-es út mentén épült fel a török-magyar barátság parkja. Bármilyen szép gondolatból is született, elsőre kissé ízléstelen ötlet is lehetne - bár nyilván van a történelemnek olyan távlata, amelyben már békésen megférne egymás mellett például Kádár János és Nagy Imre szobra. Itt épült meg a török állam támogatásából a hajdani mauzóleumra építészetileg rímelő fehér márvány kút is.

{p} Szigetváron egyébként a török jelenlét állandósult: a megbékélés jegyében állandó tiszteletbeli török konzula is van a városnak. Eddig tartana Turbék építéstörténete, ha nem merült volna fel az a jogos kérdés, amelyet a török világ kiváló kutatója, Takáts Sándor (1860-1932) vetett fel: hol is állt egykor Szulejmán síremléke? Szerinte - és mások szerint is - tévedés azt hinni, hogy a jelenlegi barokk kegytemplom helyén állott volna a szultáni türbe.A kérdésre választ ad Leandro Anguissola (1652-1720) olasz származású, császári szolgálatban tevékenykedő hadmérnök. Az ostromzár ideje alatt készítette el a helyszínrajzot, amely nemcsak Szigetvárt, hanem környékét is ábrázolja. A vázlatozást 1689. február 13-án, tehát a vár átadásának napjaiban fejezte be. A rajz katonaszemmel, mérnöki precizitással készült. Rajta a felduzzasztott Almás-patak mocsaras területének közelében, ötszög alakú ligetben ábrázolja Szulejmán síremlékét. Anguissola helyszínrajza valószínűsíti Takáts Sándornak azt a megállapítását, hogy a türbe nem a jelenlegi barokk kegytemplom helyén volt, hanem a vártól keletre ugyan, de az Almás-patak közelében.

{p} A szigetváriakat egyébként a kérdés, hogy vajon a mai, újjáépült Turbék és Szigetvár közti mező mely pontján található Szulejmán szultán sírja, nem nagyon izgatja. Talán nincs is jelentősége, hogy a felbecsülhetetlen értékű urna kifordul-e a földből szántáskor. Végül is csupán néhány teodolit, pár képzett földmérő kell hozzá - no és persze engedély az ásatásokhoz. De a szigetváriak most már inkább a jelennel vannak elfoglalva. Azzal, hogy újjáépítik a lepusztult várat, hogy kulturális események színterévé teszik, hogy a hévízforrások fölébe szállodát alakítanak ki itt, miáltal a város életének középpontját képezhesse a gondozott és elbűvölő park övezte történelemdarabka, a vár.A kutatáshoz pénz kell, nem is kevés. Azok, akik nem adták még fel, hogy egyszer Szulejmán szultán sírhelyére bukkannak, most abban reménykednek, hogy talán elnyerik a magyar hatóságok jóindulatát - és a török állam támogatását.

{p} Turbék türbéjeA Turbékra vonatkozó első adatokat csak 1619-ből ismerjük: azt bizonyítják, hogy Turbékon ekkor már 63 főnyi török sorkatonaság vigyázott a szent sírra. Fél évszázad múlva, az 1664. évi "téli hadjárat" hozott nagyobb változást Turbék emléktörténetében: Zrínyi Miklós (a költő és hadvezér) egyik hadnagya, a magyarrá lett török vitéz, Kiss Farkas foglalta el ekkor a kastélyt. Zrínyi oldalán csapataival részt vett a hadműveletben Esterházy Pál is; kéziratban ránk maradt, Mars Hungaricus című latin nyelvű munkájának lapjai között látható tollrajza, amelyet feltehetően 1664 februárjában készített. A tollrajz ötszög alakú erősséget ábrázol. Itt állt a szultáni türbe, mellette a mecset épülete. Esterházy topográfiailag nem rögzítette Turbék helyét, de nem lehet kétséges, hogy a vizesárkot az Almás-patak táplálta, ezért Turbék egykori helyét a patak felső folyásánál kell keresnünk - nem pedig ott, ahol a ma ismert turbéki szőlők húzódnak.A téli hadjárat után Turbék lerontott tömésfalait már a következő évben újjáépíttette IV. Mohamed szultán. A harci zaj elmúltával lassanként visszatért az élet az erőd falai közé. Negyed évszázaddal később, 1689-ben Szigetvár feladásakor Turbékot is elhagyták a törökök. A lakók nélkül maradt épületekben franciskánusok és jezsuiták telepedtek meg.A haditanács 1693 tavaszán hírül vette, hogy Szulejmán síremlékét elrontották, köveit széthordták. A szultáni türbe szomorú sorsáról tájékoztatnak a tanúvallomások jegyzőkönyvei és azon jelentések is, amelyeket Szigetvár hírhedt parancsnoka, Gabriele di Vecchi küldött a haditanács részére. Kénytelen volt bevallani, hogy a fehér márványból épített sírkápolnát egyik alantasa rontotta le, csak azért, hogy köveit értékesítse.

Ezek is érdekelhetnek