Interjú

Nem az embert, hanem a bűnt üldözik

EgyébPintér Csilla2004. 04. 22. csütörtök2004. 04. 22.
Interjú


{p}Mások a mai rendőrök, mint a tíz-tizenöt évvel ezelőttiek: úgy próbálják üldözni a bűnt, hogy közben szót akarnak érteni a társadalom valamennyi rétegével. Talán ez is közrejátszott abban, hogy Pest megyében kevesebb a bűncselekmény? - egyebek mellett erről kérdeztük Ignácz István dandártábornokot, Pest megye rendőr-főkapitányát.
{p}- Aktívak, agilisak a rendőrök. A rendszerváltást követően ugyan imitt-amott érezhető volt némi elbizonytalanodás, de rövid ideig tartott. Három év alatt tizennégyezerrel csökkent Pest megyében az ismertté vált bűncselekmények száma és megsokszorozódott a felderítés eredményessége. Közvetlenebbé vált a kapcsolat a lakosság és a rendőrség között. A szolgáltató jellegű rendőrségnek ugyanis egyik fontos feladata, hogy együttműködjön a civilekkel a bűnmegelőzésben. Olyan közrend megteremtése a cél, amely komfortérzetet nyújt a társadalom valamennyi tagjának.
{p}- A legapróbb falvakban élők is segítőkészek? Milyen kapcsolatot ápolnak az ottani rendőrök a helybeliekkel?
- Jó partnereink. Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy a társadalommal együtt az egyén is változik. Az intézkedő rendőrnek, körzeti megbízottnak is fel kell ismernie és el kell fogadnia a másságot, és ennek érződnie kell a szemléletében és a hangnemében. Ennek elősegítésére indította tavaly a Pest megyei Rendőr-főkapitányság a romológiai képzést, amelynek során kétszáznegyven járőr tanulja a lovári nyelvet, megismerkedik a romák történetével és hagyományaival és vesz részt konfliktuskezelő tanfolyamon.
{p}- Miért éppen Pest megyében folyik a romológiai képzés?
- Van előzménye, hiszen a rendőrképzés valamennyi szintjén foglalkozunk a kisebbségek kultúrájának, nyelvének oktatásával. A Rendőrtiszti Főiskola Rendészeti Vezetőképző, Továbbképző és Kutatóintézetében folyamatosak a kapcsolatok javítását szolgáló tréningek. Nem véletlen, hogy nálunk indult a kurzus, hiszen a megyében hagyományosan jó a kapcsolat a rendőrség és a roma szervezetek között. Rendszeresek a közös programjaink, előadásokat tartunk a munkánkról, a feladatainkról, mert szeretnénk, ha több cigány származású fiatal választaná ezt a hivatást.
{p}- Ehhez képest, úgy tudjuk, nagyon kevés, talán ha tíz roma származású rendőr van a megyében.
- Higgye el, nem tudom a pontos számot, mivel nem vezetünk statisztikát róla. Természetesnek vesszük, ha roma származású fiatal kerül sorainkba.
{p}- A lakosság azt várja a rend őrétől, hogy pillanatok alatt átlássa az adott helyzetet, és hathatósan intézkedjen, csakhogy a rendőr is ember, a konfliktusok is különbözőek. A speciális esetekhez kapnak-e elég segítséget?
- Az intézkedések kereteit a jogszabályok részletesen megadják, de arra nem térnek ki, hogy konkrét esetekben, egyes emberekkel miként kell viselkedni. Erre szolgálnak a konfliktuselemző tréningek, ahol foglalkoznak azzal, hogy bizonyos helyzetekben milyen hangot kell használni, hogyan kell cselekedni vagy éppen tűrni. Mivel a megyében kiegyensúlyozott a kapcsolat a rendőrség és a roma szervezetek között, évente tanácskozunk, együttműködési szerződéseket kötünk, amelyeknek nem csupán papíron, a gyakorlatban is igyekszünk eleget tenni. Jómagam rendszeresen ott vagyok a roma karácsonyon a Cigány Ifjúsági Információs Művelődési Központban, és jóformán nincs olyan roma gyermekrendezvény, amelyre ne kapnánk meghívót. Felkérnek bennünket kulturális események, kiállítások megnyitására is. Örülök a meghívásoknak, és szívesen elmegyek, mert komolyan gondolom, amit mondok.
{p}- Valamennyi rendőrnek ilyen a szemlélete?
- Nem alaptalanul vagyok büszke az állományra, mivel nemrégiben minőségfejlesztési díjat kapott a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. Ez egyebek mellett annak köszönhető, hogy a gyakorlatban is bevezettük a modern vezetéstudományi elméleteket. Az sem titok, hogy a megye 186 önkormányzata méltányolja a roma szervezetekkel kapcsolatos munkánkat.
{p}- A társadalomban azért adódnak előítéletek is, nem beszélve arról, hogy mindannyian másként rajzoljuk meg magunkban az ideális rendőr képét. Ön szerint milyen a jó rendőr?
- Nagyon tévednek, akik úgy gondolják, hogy a romákkal kapcsolatban másként kell intézkedni vagy a maitól eltérő jogi normákat kell alkalmazni. Hangsúlyozom, nem teszünk, nem tudunk, nem tehetünk különbséget szín, faj, felekezet között a rendőri intézkedések során. Mi a bűnt üldözzük, nem az embert. Úgy gondolom, ma a rendőrség megfelel a kor társadalmának. Az egyes rendőr pedig akkor végzi jól a munkáját, ha felkészült, magabiztos, több nyelvet beszél, kulturált, elfogadja, hogy minden ember más és más.

Ezek is érdekelhetnek