Hatvanadik évünkbe lépünk

Hatvanadik évfolyamába lép az idén a Szabad Föld. Ez manapság igazán nem kor, reméljük, mai lapunkat is frissnek és vonzónak találják olvasóink. Ám azért mégsem sok újság mondhatja el magáról, hogy ennyi ideig meg tudta tartani az Önök szeretetét! Hiszen mégiscsak hosszú idő ez a hatvan év, majdhogynem egy emberöltő, a XX. századnak több mint a fele és még egy kicsi a XXI.-ből is.

EgyébUjlaki Ágnes2004. 06. 04. péntek2004. 06. 04.
Hatvanadik évünkbe lépünk

S ha történelmünk nem is mindig engedte meg, hogy teljes és igaz képet adhassunk a magyar vidék életéről, rajtunk nem múlott. Bízunk benne, hogy olvasóink is így gondolják majd, amikor követnek minket a múltba vezető kalandozásunkban: a következő hónapokban gyakran szemezgetünk majd hatvan esztendő több mint háromezer lapszámából. Kezdjük hát a legelsővel."1945. augusztus 29., I. évfolyam, 1. szám Szabad Földön előre!Írta Nagy Imre földművelésügyi miniszterNagy időket élünk. Országunk életében olyan sorsdöntő eseményeknek vagyunk tanúi, amelyek századonként ha egyszer adódnak egy-egy nemzedék számára. (...) A főfeladat most abban áll, hogy megszilárdítsuk a paraszti földbirtoktulajdont, a beléje vetett bizalmat és hitet. Minden új birtokosnak szentül meg kell győződve lennie arról, hogy a földet öröktulajdonba kapta, amit tőle soha senki el nem vehet.

{p} De ugyanilyen bizonyosnak kell lenniök a 200 holdon aluli kisgazdáknak is arról, hogy kíméletlenül visszaverünk minden kísérletet, bárhonnan jöjjön is, amely birtokaikban háborgatni akarná őket."Ezek a szovjetunióbeli emigrációjából hazatért, földosztó kommunista miniszter, Nagy Imre szavai. Hitte is vajon, vagy csak homokba dugta a fejét, netán tudatos politikai játszmát játszott? Későbbi életútját ismerve talán az első az igaz... Mindenesetre a földreform tovább zajlott, s az ország készült az októberi választásokra. A Kommunista Párt kiváló érzékkel állt ki a hadifoglyok hazahozatalának ügye mellett, amivel minden bizonnyal számos szavazatot szerzett. "Hazafelé!A Szovjetúnió hazabocsátja az összes hadifoglyot. Százezer anya, feleség, testvér, menyasszony várja szívszorongva a Sztálin generalisszimusz nagylelkű kegyéből hazaengedett hadifoglyokat." Egyébként pedig a politika átszőtte az egész újságot. Megjelennek a később oly jellemző kifejezések, ilyenek például: "Az infláció a reakció utolsó komoly fegyvere." De azért a szövetségesek még jóban vannak, hiszen éppen hogy csak véget ért a háború, csupán hetekkel előbb írták alá a fegyverszünetet. A hírrovat vezető híre például, hogy Rákosi Mátyás az angol követnél járt vendégségben. Igen érdekes a többi hír sorrendje, tartalma, ahogyan a háború után megindult élet eseményei között már sokasodnak a baljós jelek.

{p} A további hírek címei tehát: "- Debrecenben letartóztatták a város volt főjegyzőjét- Tömegesen kérik nevük magyarosítását a svábok- Megindult a szérumtermelés- Megindult az újjáépítés a Dunántúlon- Felvétel a védőnőképző intézetbe- Az első tíz vagon olaj megérkezett Csehszlovákiából"A részletesebb hírek, cikkek pedig két-három fő témával foglalkoznak, az árdrágítással, beszolgáltatással, illetve a német ajkú lakossággal. "Halálbüntetés a feketézőkreA büntetőtörvényszéken már megtörténtek az előkészületek az árdrágítók bűnügyeit tárgyaló uzsorabíróságok felállítására. Ha a közellátás érdekeit súlyosan veszélyeztető cselekményekről van szó és az illető árdrágítás útján 200 000 pengőt meghaladó nyereséget ért el, halállal büntethető."A beszolgáltatásra buzdítás még nem tűnik igazán ijesztőnek. Ám a "svábok" elleni uszítás már előrevetíti a nemsokára bekövetkező kitelepítéseket. "A svábok nem tanultak semmit. A svábok kezében 630 000 kat. hold termőföld van. Rövidesen új honfoglalás indul erre a 630 000 holdra" - nehéz borzongás nélkül olvasni a már nyílt fenyegetést. És beindul az osztályharc is: "A Dabronc határában lévő Ötvös-pusztáról három olyan tehenet vittek fel Pestre, amely a családokat illette, nem törődve azzal, hogy az új gazdák mivel fogják földjüket megmunkálni. Rédey bérlő anyja ellen, akinek a keze benne volt a dologban, a rendőrség megindította a nyomozást."A Szabad Föld első számában tehát túlteng a politika, még a későbbiek ismeretében is meglepően nagy arányban. Szinte üdítően hat az a néhány semleges infromáció, amely a hiteligénylésről, az új iskolarendszerről, a háborús károk miatti adóelengedésről szól. Súlyosan, keményen indult ez az újság - de hát nehéz volt az élet, a történelem is.

Ezek is érdekelhetnek