Júniusi 23. szám

Egyéb2004. 06. 04. péntek2004. 06. 04.
Júniusi 23. szám

Az erdősítés fő célkitűzés lesz az Európai Unióban, ehhez jó minőségű hazai szaporítóanyagra van szükség ezt milyen támogatásból kívánják ösztönözni?

A támogatás erdőtelepítési alaptámogatásból és kiegészítő támogatásból, ápolási támogatásból, valamint jövedelempótló támogatásból tevődik össze. Az alaptámogatás, az ápolási és a jövedelempótló támogatás mértéke normatív, a kiegészítő intézkedések esetében a támogatás alapja az erdészeti hatóság által elfogadott egyedi költségvetés, a támogatások mértéke pedig a kiegészítő intézkedések támogatásának százalékos aránya. Támogatás csak az erdészeti hatóság által engedélyezett erdőtelepítés esetében folyósítható. A támogatás alapfeltétele az Evt. 35. § szerint jóváhagyott telepítési kivitelezési terv megléte. A jóváhagyás erdészeti hatósági feladat, melyhez természetvédelmi oltalom alatt álló terület esetében a természetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulása is szükséges. Az engedélyezéshez szükség lehet az érintett egyéb szakhatóságok közreműködésére is. Erdőtelepítés esetén a támogatható minimális területnagyság 1 ha. Ennél kisebb terület támogatása csak erdőterülettel közvetlenül határos terület esetén megengedett.
A normatív támogatások alkalmazásánál a következő fafaj-csoportosítás alkalmazandó:
tölgy és bükk esetén: kocsányos, kocsánytalan tölgy, szelídgesztenye és bükk,
akác esetén: akác, lepényfa (gledícsia),
egyéb kemény lombos fafaj esetén: vörös tölgy, cser, egyéb tölgyek, hegyi juhar, korai
juhar, szilek, kőrisek, fekete dió, gyertyán, ostorfa, ezüstfa és a lágy lombos fafajok közül a hársak,
nemes nyár esetén: nemesített nyár- és fűzfajták,
lágy lombos fafaj esetén: valamennyi hazai nyár- és fűzféle, valamint a mézgás éger és a nyír,
fenyő esetén: valamennyi fenyő fafajú erdőtelepítés.
A normatív erdőtelepítési első kivitel elszámolhatóságának és kifizethetőségének szakmai feltétele a területen a tenyészeti időszak végén egyenletes eloszlásban meglevő, célállományonként megadott életképes csemeték darabszáma.
 
 
Hogyan ellenőrzik konkrétan a tej minőségét a nagy-, illetve kisüzemekben és milyen szankciók vannak a nem extra tej értékesítése esetén? (Ugyanis a tej minősége a beszállítás után derül ki.)

A nyerstej minőségi követelményeire és minőségvizsgálatára vonatkozóan megjelent, a nyers tej, a hőkezelt tej és a tej alapú termékek előállításának, forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 1/2003. (I. 8.) számú FVM-ESzCsM együttes rendelet mely megfelel az EU kapcsolódó előírásainak, így az eljárásrendre vonatkozóan ez a jogszabály irányadónak tekinthető.
A jelenlegi tejkvótánk alacsonyabb, mint az Európai Unióba történő belépéskor, a többletet levezetni nem tudjuk, mi lesz akkor a jövőben?
A terméktöbbletek piacról történő kivonását szolgálja az Európai Unióban az intervenciós rendszer.
A tejnél a - a tejbolton keresztüli - tejkvótához hogyan lehet hozzájutni? Az így értékesített tejet hogyan fogják minősíteni, van-e a termelőnek ezzel kapcsolatos teendője?
A tejkvótát az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. (2100 Gödöllő, Pf. 258.) kezeli.

Az új tejtermelők részére állapítanak-e meg kvótát?

Magyarország tejkvótája fix, bővítésére nincs lehetőség, azt csak a meghatározott kvótakereten belül lehet adni-venni. A 32/2003. (III. 21.) FVM rendelet alapján felvásárolt kvóta értékesítését az AT Kft. Végzi. Hozzájuk lehet fordulni.
Nemzeti kvóta: 1 947 280 t (+2006. évi tartalék: 42 780 t)
Ezen belül: Feldolgozói: 1 782 650 t Közvetlen értékesítési: 164 630 t

Mi lesz a ma kvóta nélkül tejet termelő gazdákkal?

Nem hozhatja forgalomba a tejet, saját gazdaságon belül azonban felhasználhatja.
 
Tejkvóta vásárlásra mikor és meddig lesz lehetőség?

A kvótavásárlás lehetősége most van napirenden (2003. november), a pályázati felhívás az FVM, MA honlapjain megtalálható.

Külföldi állampolgár vehet-e kvótát Magyarországon?

A kvótavásárlás lehetősége most van napirenden (2003. október), de végleges rendelet még nem jelent meg. Elvileg vehet, jelenleg nincsen erre vonatkozó tiltás.

 

Ezek is érdekelhetnek