Erősödik a rovarok kártétele

A hirtelen felmelegedés kedvező körülményeket biztosított a rovarkártevőknek, de az idei év tavaszán és nyár elején lehullott jelentős csapadék a gombabetegségek fertőzését is segítette.

Egyéb2004. 07. 09. péntek2004. 07. 09.
Erősödik a rovarok kártétele

Gyümölcsfákon, út menti sorfákon már szembetűnőek az amerikai szövőlepke hernyófészkei. A hernyók még a fészekben vannak, ezért a védekezéseket most kell elvégezni. Legegyszerűbb védekezési mód, ha a fertőzött hajtásvégeket levágjuk és elégetjük. A gyapottok-bagolylepke imágói folyamatosan rajzanak, de már lárvakártételt is megfigyeltek muskátlin. Az elmúlt év aszályos időjárása nagyon kedvezett e melegkedvelő, trópusi származású lepkefajnak, így jelentős mértékben felszaporodott. A gyapottok-bagolylepke az elmúlt tíz év legfontosabb kártevőjévé vált hazánkban.

{p} A lepke trópusi, szubtrópusi területekről északi irányú vándorlásai során jut el nyáron száraz, alföldi jellegű területekre, ahol újabb nemzedéket fejleszt. A kártevő hernyói előszeretettel táplálkoznak a növények virágaival és terméseivel. A nőstény lepkék folyamatosan rakják tojásaikat a virágra vagy annak közelébe. A néhány nap alatt kikelő hernyók a virágokat és a fejlődő termést károsítják. Ha a hernyók befurakodnak a termés belsejébe, már az ellenük kijuttatott növényvédő szerekkel szemben is védettséget találnak. A lepkék vándorlásuk során intenzíven táplálkoznak. Amennyiben táplálkozásra alkalmas, éppen virágzó növények nincsenek a területen, a lepkék gyorsan továbbhaladnak. A tavalyi évben a lepke hernyói óriási kárt okoztak napraforgóban, csemege- és takarmánykukoricában, borsóban, különféle dísznövényeken, paprikában, paradicsomban. A lepkék rajzását feromoncsapdával figyelhetjük meg, és a jelek alapján dönthetünk a védekezés időpontjáról. Az idei évben jelentős kárt okoztak a gyapjaslepke hernyói, főleg a Balaton-felvidéken.

{p} Az erdőkben felszaporodó hernyók sok helyen tarrágást okoztak a fákon, majd megjelentek az erdőhöz közeli gyümölcsfákon és szőlőkben is. A gyapjaslepke hernyóinak károsítási időszaka július elején véget ért. A kifejlett hernyók bábozódnak vagy már be is bábozódtak. Az ország déli részén június első hetében megkezdődött az amerikai kukoricabogár lárvakelése, június végén pedig már az első bogarakat is megfogták a feromoncsapdák. A bogarak tömeges megjelenése július elején várható. Kukoricában a lárvák gyökérkártétele a fertőzött területeken folyamatosan várható. A kukoricabogár zárlati (karantén) kártevő, ezért a megjelenését jelenteni kell az illetékes megyei növény- és talajvédelmi szolgálatnak, amely a lárvával fertőzött táblákra vetésváltást írhat elő. A kártevő előrejelzésére, rajzásának és terjedésének megfigyelésére a szexferomoncsapda a legalkalmasabb, amely csak a hím bogarakat fogja be, és érzékenysége folytán már kis népesség kimutatására is alkalmas. Több növényi kultúrában továbbra is folyamatos a levéltetvek kártétele, mivel nagyon kedvezőek számukra az időjárási körülmények. A levéltetű elleni védekezésnél vegyük figyelembe a felhasználásra kerülő növényvédő szer munka-egészségügyi és élelmezésügyi várakozási idejét az adott kultúrában. Megkezdődött az atkák felszaporodása. Kártételük jellemző tüneteit (sárgult, torzult levelek) láthatjuk babon, uborkán. Károsításuk átterjedhet almára, ribiszkére és más kultúrákra is.

Ezek is érdekelhetnek