EURO-levelek

Az európai uniós csatlakozás több száz kérdést vet fel a mezőgazdaság szabályozásával kapcsolatban. A gazdálkodókat segítendő e kérdésekből és a válaszokból közlünk hétről hétre egy csokorra valót. (A válaszok megfogalmazásában nagy segítséget nyújtottak a Magyar Agrárkamara szakemberei.)

Egyéb2004. 07. 16. péntek2004. 07. 16.
EURO-levelek


Mi lesz a ma kvóta nélkül tejet termelő gazdákkal?
- Nem hozhatják forgalomba a tejet, saját gazdaságon belül azonban felhasználhatják.

A tejtermelés támogatása 2005-től indul. Hogyan kell ezt érteni? 2004-ben nem lesz támogatása a tejtermelésnek?
- Lesz, kb. 17 ezer forint/ ha (legelő után), de célzott támogatást az ágazat nem kap.

Milyen EU-előírások vonatkoznak a nyúltenyésztésre és milyen támogatási lehetőségek vannak?
- Külön előírás nincs, közvetlen és piaci és támogatásra nem jogosult, nem tartozik a közösségi szabályozás hatáskörébe.

A lakott területen belüli állattartás feltételeiben várható-e változás (trágyatárolás, kijuttatás szabályai)?
- Nem, a hatályos rendeletek érvényesek. (49/2001. IV. 3. Kormányrendelet)

Az elhagyott, parlag területeken (volt katonai gyakorlótér) legeltető juhászoknak nincs takarmánytermő területük, a téli takarmányt vásárolják. Kaphatnak-e támogatást az anyajuhok után?
- Az egyszerűsített támogatási rendszerben a juh támogatható. Takarmánytermő területtel viszont rendelkezniük kell, ez lehet bérelt terület is.
{p}
Mikortól várható a kisebb állattartók támogatása, ha keletkezett szerves vagy hígtrágya elhelyezését előírásszerűen kívánják megoldani?
- Az EU nem különböztet meg az egyszerűsített területalapú támogatási rendszerben kicsi, közepes vagy nagy gazdaságot, a támogatás egységesen jár, ez csak az egységes farmtámogatási rendszer átvételekor fog változni (várhatóan 5 év múlva). Csatlakozásunk után jogosultak leszünk az Európai Unió strukturális alapjaiból környezetvédelmi intézkedések címén ilyen jellegű támogatást igényelni.

Mikor és hogyan állapítják meg az állattartási jogosultságot?
- Bárki tarthat bármilyen állatot, ha a vonatkozó rendeleteket betartja. Az adott állat támogatási jogosultságát pedig a támogatási kérelem elbírálója, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) állapítja meg. Az egyszerűsített támogatási rendszerben 2004-től a húshasznú szarvasmarha, juh és kecske igényelhet külön támogatást.

Mekkora az az állatlétszám, ami a csatlakozás után már eredményesen tartható?
- Ez függ attól, hogy milyen állatról van szó, de leginkább attól, hogy a gazdálkodó képese-e megfelelő önköltség mellett versenyképes piaci áron, jó minőségű terméket előállítani. Támogatásra építeni egy gazdaságot ma már gyakorlatilag nem lehet az Európai Unióban sem.

A VHT adatai szerint a takarmányköltség az uniós országokénál rosszabb. Bízhatunk-e abban, hogy a támogatás mértéke lehetővé teszi az uniós takarmányárak kialakulását a sertéságazatban is?
- Igen, erre mindenképpen számítani lehet.

Az állatjóléti törvény előírása alapján bevezetett új technológia után jár-e támogatás?
- Igen, a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervben szereplő kísérő intézkedések közül az egyiket az uniós standardoknak való megfelelés támogatására indítják.

Lesz-e kiemelt támogatás az Európai Unióban családi gazdaságoknak?
- A támogatások gazdasági formái semlegesek. Az egyes rendeletek írják elő azokat a feltételeket, ami alapján támogatáshoz juthatnak.