Késnek a támogatások a csirkéseknek

Sok baromfitenyésztő nehéz helyzetbe került az utóbbi időben, mert igencsak késik az állami támogatások folyósítása. Hamarosan megkönnyebbülhetnek a termelők: az ígéretek szerint megkapják a pénzt.

EgyébPintér Csilla2004. 08. 13. péntek2004. 08. 13.
Késnek a támogatások a csirkéseknek

Az elmúlt hónapokban rengetegen keresték meg a Baromfi Terméktanács titkárságát, s elpanaszolták, hogy nagyon elhúzódik az ágazati támogatások folyósítása. Olyan gazdálkodó is akadt, aki még a januárban levágott csirkéje után járó pénzt sem kapta meg.Az idei agrárköltségvetésben csaknem négy és fél milliárd forintot különítettek el a vágóbaromfi gyógyszerköltségeinek, illetve egyéb állatjóléti kiadásainak támogatására. Az előbbire kilónként 2, az utóbbira pedig kilónként 9,50 forint vehető fel. Többen szóvá tették a terméktanácsnál, hogy még nem folyósították nekik a két jogcímen igényelt állami támogatást.Öt nagy húscsirke-előállító arról számolt be, hogy az idén három-négy alkalommal vágásra leadott állomány után még egyetlen fillért sem kaptak. Az állatjóléti többletkiadásokra, illetve a gyógyszerköltségek támogatására összesen huszonhat pályázatot nyújtottak be a baromfitermelők, és július közepéig nyolcra kaptak ígérvényt a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól (MVH).

{p} A szakmai szervezet által megkérdezett termelők között egy sem akadt, aki az idei vágóbaromfi-leadás után támogatáshoz jutott volna.Sok a panasz a SAPARD keretében elnyert támogatások kifizetésére is. Akad olyan beruházás, amely lassan már egy éve befejeződött, de az előcsatlakozási alapra sikeresen pályázó még nem vagy csak részben jutott pénzéhez. A terméktanács szerint nehezíti a helyzetet, hogy az APEH is elodázza a kifizetéseket. A terméktanácsnál tisztában vannak vele, hogy a pályázatok elkészítésénél hibák, hiányosságok is adódnak, amelyekre rendszeresen felhívják tagjaik figyelmét. Ennek ellenére úgy érzik, hogy ekkora csúszásra mindez nem lehet magyarázat. A szakmai szervezet ezért nemrégiben Benedek Fülöphöz, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) közigazgatási államtitkárához fordult segítségért. Levelében arra kérte, pontosan jelölje meg a kifizetések elhúzódásának okát. Felmerült ugyanis, hogy költségvetési gondok késleltetik a pénzek folyósítását. A baromfitartók érthetően arra is kíváncsiak voltak, hogy mire számíthatnak támogatásaikat illetően.   A közigazgatási államtitkár válaszában kitért rá, hogy a kifizetések korábbi gyakorlata (folyósítás folyószámláról) idén megváltozott.

{p} A költségvetés által nyújtott források a tervszerű pénzügyi "üzemvitel" érdekében havonta kerülnek az APEH úgynevezett lebonyolítási számlájára. Ha az adott hónap kerete kimerül, a jóváhagyott összegeket csak a következő hónapban lehet kifizetni, és ezen a renden nincs mód változtatni.Az Európai Unió gyakorlatához hasonlóan befolyásolja még a támogatások kifizetésének idejét, hogy az igénylőknek szinte akadálytalannak tűnt a 2003. évi támogatási kérelmek benyújtása az Agrárintervenciós Központhoz, illetve megalakulása után az MVH-hoz. Az igényléseket ugyanis a Baromfi Terméktanács ellenőrizte, a legnagyobb támogatási tételt, a haszonállat-termelési támogatást pedig FVM-megbízás alapján a haszonállat-termelési kvótát is kezelő terméktanács ellenőrzése, majd igazolása után közvetlenül az APEH illetékes igazgatóságához nyújtották be a termelők, és az adóhatóság - AIK-áttétel nélkül - utalta át a támogatást. Hogy gyorsabb legyen a támogatások kifizetése, az utolsó pillanatig fenntartották ezt a gyakorlatot, ám idén az uniós tagság már nem teszi ezt lehetővé. Ettől az évtől a terméktanács csak a tagságot és a tagsági kötelezettségek teljesítését igazolja, bár jogában áll kvótarendszert működtetni.

{p} Az igénylőnek kell felszerelnie kérelmét a 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III.3.) FVM-rendelet előírásai szerint, és ez új helyzetet teremt a termelőknek.A késedelmes kifizetések további okaként megjelölte még a közigazgatási államtitkár, hogy sok kérelmet nyújtottak be a nemzeti támogatások igénylésére, rengeteg dokumentum tartozik hozzájuk, az esetleges hibák, hiányosságok nehezítik a bírálatot, a hiánypótlási idő pedig meghosszabbítja az eljárást. A hiányos pályázatok ugyanis a bírálat után, a hiánypótlásra történő felszólítás, majd a hiányok pótlása és a már teljes pályázati anyag ismételt bírálata után kerülnek csak a határozati szakaszba.A támogatást igénylő baromfitenyésztőket megnyugtatta a közigazgatási államtitkár, hogy nincs költségvetési gond a háttérben, ami akadályozná a meghirdetett nemzeti támogatások kifizetését. Megerősítette, az MVH munkatársai iparkodnak gyorsítani az igazolások kiadásával kapcsolatos munkájukat, ezért személyesen is egyeztetnek az igénylőkkel. Felmerült a javaslat, hogy célszerű lenne, ha az érdekképviseleti szervek, terméktanácsok csokorba fognák a hozzájuk tartozó termékpálya szereplőinél felmerülő ügyeket, és megkeresnék az MVH nemzeti támogatások igazolásával foglalkozó részlegeit, jelen esetben az állati termékek osztályát. Így az MVH terheltsége csökkenne, és a terméktanács "szolgáltatási" skálája is bővülhetne.

Ezek is érdekelhetnek