"Aranyos" diákok

A talentum isteni adomány, felbecsülhetetlen értékű szellemi kincs. A személyiségben rejlő adottságok: a teremtő alkotókészség, valamilyen kiemelkedő képesség és a szilárd indíttatás különleges ötvöződése. Áldás a tehetség, mert esélyt, lehetőséget, ígéretet jelent kivételes, társadalmilag hasznos teljesítményre, alkotásra, amely örömérzést, sikerélményt ad. De az átok súlyával nehezedhet a kiválasztottra, ha nincs meg a kiegyensúlyozott szociokulturális háttér, nincsenek meg a szükséges külső, környezeti feltételek, eleve lehetetlenné téve a tehetség kibontakoztatását.

Egyéb2004. 09. 03. péntek2004. 09. 03.
"Aranyos" diákok


A szociálisan hátrányos helyzetű, de kiváló képességű fiatalok kiválogatásának és kiművelésének céljával született meg az Arany János Tehetséggondozó Program, amely 2000 óta a magyar közoktatás egyik töretlen sikerű, tiszteletre méltó vállalkozása - az esélyegyenlőség jegyében.Az ország számos térségének legnevesebb elit gimnáziumai vesznek részt benne. Köztük a rangos székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium, ahol különleges tehetségfejlesztő osztályokban tanulnak, bontogatják szárnyaikat, készülnek a jövő kihívásaira az "aranyos" diákok.
- Bárki, aki felismeri a környezetében élő nyolcadik osztályosok közül azokat a nem feltétlenül kitűnő rendű, de kimagasló képességű diákokat, akiknek családi körülményeik, anyagi helyzetük enélkül nem tenné lehetővé a gimnáziumi, majd a felsőfokú továbbtanulást, felvételüket kérheti - mondja Gajda Péter, az alma mater programfelelőse, magyar-latin szakos tanára.
A hátrányok közé tartozik a szociális rászorultság (ha a gyermek után a szülő kiegészítő családi pótlékra jogosult), a szülők alacsony iskolai végzettsége, esetleges munkanélkülisége, valamint a többszörös családi tragédiák (betegség, halálozás, árvaság, anyagi katasztrófák). Kezdetben csak az ötezer főnél kisebb helységekből vártak diákokat, 2003-tól azonban tágították a kört, hiszen megélhetési nehézségekkel egyformán küszködnek a tanyavilágban, az aprófalvakban és a nagyvárosokban is.
Minden évben az Oktatási Minisztérium hirdet pályázatot a helyi (kerületi) és kisebbségi önkormányzatoknak a tehetséggondozó programban való részvételre. A képviselő-testületek illetékesei, az általános iskolák tanárai és osztályfőnökei (akiknek a tehetséget felismerő éleslátásán, felelősségén a jövő múlhat) közösen jelölik a mércéknek megfelelő ifjakat. A kormány kétszeres normatívát biztosít a tanulók után a gimnáziumok és kollégiumok fenntartói számára, hogy fedezhessék a különleges program többletfeladatait. A részvevő önkormányzatok - a gimnázium öt tanévében - ehhez havi öt-ötezer forintos tanulmányi ösztöndíjjal csatlakozhatnak. Az intézmények szükség esetén utazási, étkezési, ruha- és tanszervásárlási támogatást is adnak.
{p}
- Az ötéves program fő feladata, hogy eredményesen készítsen fel arra érdemes diákokat az egyetemi, főiskolai tanulmányokra. A tehetséggondozásnak a dúsítás-gazdagítás néven ismeretes útját járjuk: a diákok a rendes, hagyományos gimnáziumi oktatás keretei között tanulnak, de az első előkészítő évben célzott különképzést kapnak - magyarázza Gajda Péter az eddigi tapasztalatokat, sikereket, a terveket ismertetve. - A gyerekek magas óraszámban, kis csoportokban tanulnak idegen nyelveket, informatikát, hogy unióérett tudásanyagra, felkészültségre tegyenek szert, s majdan helytállhassanak a munkaerőpiacon. Egyetemi szakemberek, pszichológusok önismereti, tanulás-módszertani és kommunikációs foglalkozásokon segítik kreativitásuk, egész személyiségük fejlesztését, kiteljesedését. A programban részt vevő diákoknak kötelező a kollégium, ahol a délutáni pihenő után művészeti, kézműves- és sportfoglalkozások széles kínálatából választhatnak. A program teljes egészében fedezi annak költségeit, hogy a tanulók az érettségiig C típusú középfokú nyelvvizsgát tegyenek, valamint nemzetközi ECDL számítástechnikai tanúsítványt és gépjárművezetői engedélyt szerezzenek. Minden anyagi, szellemi támogatást megadunk diákjainknak, segítünk megalapozni számukra a jövőt. Csak egyet kérünk tőlük: tanuljanak képességeikhez mérten.
Gajda Péter szilárdan hisz abban, hogy az emberi tudás, a szellemi tőke értékteremtővé válhat, ha a felnövekvő generációk, a "nemzeti reménység hordozói" ezzel az útravalóval lépnek ki a nagybetűs életbe. Példaként a program névadóját, a költőóriást, az első számú magyar tudóst, Arany Jánost említi. A nagyszalontai, földes padozatú, kicsi házból indult, és a pesti patinás Magyar Tudományos Akadémia főtitkári székéig jutott. Mindezt párját ritkító tehetségével, hatalmas műveltségével érte el.
Arany szellemiségét közel érzi magához a gimnázium egyik reményteljes "aranyos" diákja, Süle Boglárka. És nem csupán a program kapcsán! A tizenhét esztendős, feltűnően szerény, okos tekintetű lány az irodalom, a versek szerelmese. Tudatosan készül a jövőre, és Gajda Péter mentori irányításával az országos tanulmányi versenyre. Álma, hogy magyar-német szakos tanár lehessen, s úgy érzi, itt minden feltétel adott ennek megvalósításához.
- Elvált szülők gyermeke vagyok, édesanyám egyedül nevel az öcsémmel együtt. A Székesfehérvárhoz közeli Polgárdiban lakom. Gyönyörű ajándék az élettől, hogy részt vehetek a programban. Esélyt ad a kitörésre, a továbbtanulásra, céljaim elérésére. Igyekszem tehát megbecsülni magam!
Mi egyebet kívánhatnánk Gajda tanár úrnak és a lelkiismeretes munkának elkötelezett kollégáinak, mint erőt, egészséget ahhoz, hogy a pedagógusi hivatás "szent őrültjeinek" megszállottságával tudják tanítani-segíteni a rájuk bízott emberpalántákat, mert sok közöttük a csiszolatlan drágakő - csak keresni kell... Boglárkának és az ország valamennyi messziről jött, istenáldotta tehetségű "aranyosának" pedig üzenjük, bátran induljanak el az álmaik után. Higgyék el, jó irányba haladnak. Közben legyenek süketek harsány, anyagias, értékvesztett világunk lármájára. Csak azért is mutassák meg, hogy "csupán" kemény munkával, kitartó tanulással messzire lehet jutni az életben. Mert csak így érdemes.

Ezek is érdekelhetnek