EURO-levelek

Az európai uniós csatlakozás több száz kérdést vet fel a mezőgazdaság szabályozásával kapcsolatban. A gazdálkodókat segítendő e kérdésekből és a válaszokból közlünk hétről hétre egy csokorra valót.

Egyéb2004. 09. 03. péntek2004. 09. 03.
EURO-levelek


Zöldség, gyümölcs esetében miért csak feldolgozói támogatás van? Mit értünk a termés megsemmisítésén?
- A feldolgozói támogatás és a tész támogatása ezúton különül el. A termés megsemmisítése gyakorlatilag a felesleges áru piacról való kivonása (ha nem lehet szociális célra, például kórházaknál, iskoláknál elhelyezni). Ez a kötelezettség csak a tész-t érinti, módja a gazdálkodóra van bízva.

Milyen gépvásárlási támogatás van az Európai Unióban? Hasonló marad-e, mint a mostani?
- Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program a mezőgazdasági beruházások között támogatja az olyan új erő- és munkagépek, valamint technológiai berendezések beszerzését - beleértve önálló építéssel nem járó, komplett öntözőberendezések beszerzését -, amelyek a gazdaságok eszközellátottságának növelését, a technológiai színvonal emelését szolgálják. A támogatható gépek és berendezések listáját az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet (MGI) által évente kiadott "Mezőgazdasági gépek katalógusa" tartalmazza.A támogatás felső határa a beruházás nettó értékének 50%-a. Ezen felül kiegészítő támogatást élveznek a pályázók a következő esetekben: kedvezőtlen adottságú területen +10%; fiatal gazdálkodó +5%; fiatal gazdálkodó kedvezőtlen adottságú területen +15 %. Egy pályázó esetében a támogatás minimális összege 1,1 M Ft, maximális összege 65,8 M Ft.

A gépberuházásra pályázónak áfakörösnek kell-e lennie a támogatás igényléséhez, illetve elnyeréséhez?
- Nem kell áfakörösnek lenni.
{p}
Igényelhető-e támogatás meliorációs és öntözésfejlesztési beruházásokhoz a csatlakozás után?
- Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Programon belül támogatott tevékenység a meliorációs és az öntözési beruházás is. A támogatást pályázat útján lehet elnyerni. A támogatás mértéke a beruházás nettó értékének legfeljebb 50%-a. A fiatal gazdálkodók és a kedvezőtlen adottságú területeken gazdálkodók kiegészítő támogatásban részesülnek. Egy pályázatra igényelhető támogatás minimális összege 1,1 M Ft, maximális összege 65,8 M Ft.

Az európai uniós csatlakozást követően milyen formában lehet kedvezményesen megoldani a mezőgazdasági erő- és munkagépek beruházásait (leszámítva az esetlegesen fenntartható jelenlegi nemzeti támogatások mértékét és a maximum 3 év időtartamot)?
- A csatlakozás után Magyarország jogosulttá válik az EU Strukturális Alapjai támogatásának igénybevételére. A támogatási lehetőségek számbavételére és rendszerezésére készült a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT). Az NFT-ben meghatározott célokat ágazati és regionális Operatív Programok tartalmazzák részletesen. Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) az Európai Mezőgazdasági és Orientációs Pénzügyi eszközökből támogatható intézkedésekre terjed ki. Az AVOP három fő prioritást jelöl meg. Ezek egyike a versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban, melynek intézkedései között szerepel a mezőgazdasági beruházások támogatása, ezen belül a növénytermesztés és állattenyésztés gépeinek, technológiai berendezéseinek korszerűsítése, a technológiai színvonal emelése, a termékek minőségét javító új technológiák bevezetése.A mezőgazdasági gépek és berendezések társfinanszírozott formában kerülnek támogatásra. A támogatás formája vissza nem térítendő - legfeljebb 50%-ot elérő - tőkejuttatás, amit pályázatos rendszerben vehetnek igénybe a gazdálkodók, ha gazdaságilag életképesek, illetve a támogatás révén életképessé és versenyképessé válnak.

Ezek is érdekelhetnek