EURO-levelek

Az európai uniós csatlakozás több száz kérdést vet fel a mezőgazdaság szabályozásával kapcsolatban. A gazdálkodókat segítendő e kérdésekből és a válaszokból közlünk hétről hétre egy csokorra valót.

Egyéb2004. 11. 12. péntek2004. 11. 12.
EURO-levelek


Erdőtelepítés esetén hogyan kell kiszámítani a jövedelempótló támogatás mértékét? Kiszámításának alapja az előző évi bevallott jövedelem, ez őstermelők esetében hogyan értendő akkor, ha az előző évben nem származott jövedelem a mezőgazdaságból? Az a termelő, aki adott területen több mint húsz éve gazdálkodik, igényelheti-e az erdőgazdálkodási jövedelempótló támogatást? Erdőterület után nyújtott támogatás összegének meghatározásánál a szorzó AK-ra vagy hektárra vonatkozik?
- A 1257/1999 EK Tanácsi Rendelet 31. cikk harmadik bekezdése alapján a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv keretében kísérő intézkedésként támogatás adható a mezőgazdasági területek csatlakozást követő erdősítése miatt kieső jövedelem pótlására (kompenzálására) 20 éves időtartamon keresztül. A rendelet csak a támogatás felső határát írja elő, mely szerint gazdálkodók és szerveződéseik esetében egy hektárra évente 725 %u20AC (178 E Ft), bármely más magánszemély esetében 185 %u20AC (45 E Ft) jövedelempótló támogatás adható. A mezőgazdasági tevékenységből származó jövedelem meghatározásának alapjául az előző évi jövedelemadó-bevallás szolgálhat.)

Az erdősítés fő célkitűzés lesz az Európai Unióban, ehhez jó minőségű hazai szaporítóanyagra van szükség. Ezt milyen támogatásból kívánják ösztönözni?
- A támogatás erdőtelepítési alaptámogatásból és kiegészítő támogatásból, ápolási támogatásból, valamint jövedelempótló támogatásból tevődik össze. Az alaptámogatás, az ápolási és a jövedelempótló támogatás mértéke normatív, a kiegészítő intézkedések esetében a támogatás alapja az erdészeti hatóság által elfogadott egyedi költségvetés, a támogatások mértéke pedig a kiegészítő intézkedések támogatásának százalékos aránya. Támogatás csak az erdészeti hatóság által engedélyezett erdőtelepítés esetében folyósítható. A támogatás alapfeltétele az Evt. 35. § szerint jóváhagyott telepítési kivitelezési terv megléte. A jóváhagyás erdészeti hatósági feladat, melyhez természetvédelmi oltalom alatt álló terület esetében a természetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulása is szükséges. Az engedélyezéshez szükség lehet az érintett egyéb szakhatóságok közreműködésére is. Erdőtelepítés esetén a támogatható minimális területnagyság 1 ha. Ennél kisebb terület támogatása csak erdőterülettel közvetlenül határos terület esetén megengedett.A normatív támogatások alkalmazásánál a következő fafaj-csoportosítás alkalmazandó:
- tölgy és bükk esetén: kocsányos, kocsánytalan tölgy, szelídgesztenye és bükk;
- akác esetén: akác, lepényfa (gledícsia);
- egyéb kemény lombos fafaj esetén: vörös tölgy, cser, egyéb tölgyek, hegyi juhar, korai juhar, szilek, kőrisek, fekete dió, gyertyán, ostorfa, ezüstfa és a lágy lombos fafajok közül a hársak;
- nemes nyár esetén: nemesített nyár- és fűzfajták;
- lágy lombos fafaj esetén: valamennyi hazai nyár- és fűzféle, valamint a mézgás éger és a nyír;
- fenyő esetén: valamennyi fenyő fafajú erdőtelepítés.
A normatív erdőtelepítési első kivitel elszámolhatóságának és kifizethetőségének szakmai feltétele a területen a tenyészeti időszak végén egyenletes eloszlásban meglevő, célállományonként megadott életképes csemeték darabszáma.

Az új tejtermelők részére állapítanak-e meg kvótát?
- Magyarország tejkvótája fix, bővítésére nincs lehetőség, azt csak a meghatározott kvótakereten belül lehet adni-venni. A 32/2003. (III. 21.) FVM rendelet alapján felvásárolt kvóta értékesítését az AT Kft. Végzi. Hozzájuk lehet fordulni. Nemzeti kvóta: 1 947 280 t (+2006. évi tartalék: 42 780 t).  Ezen belül: feldolgozói: 1 782 650 t; közvetlen értékesítési: 164 630 t.

Ezek is érdekelhetnek