Térrendezés vaszati tanításokkal

Lakásvásárlás, építkezés, felújítás. Mindannyiunk életében eljön a pillanat, amikor foglalkoznunk kell a kérdéssel, milyen is legyen a tér, amelyben életünk jelentős részét töltjük? A kérdésre sokféle válasz adható. Számos térrendezési irányzat hódít, melyek közül most a vaszatit ismerhetik meg.

Életstílus2009. 07. 21. kedd2009. 07. 21.

Kép: KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Térrendezés vaszati tanításokkal
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

„Miért éppen vaszati?
Egyrészt azért, mert olyan ősi alapokkal rendelkezik, amelyek 5000 éves múltra tekintenek vissza. Másrészt azért, mert a modern fizika eredményei is alátámasztják ezeket az elveket.

Több mint 5000 éves az az írás, melyben megtaláljuk a városok, az erődök és a házak építésére vonatkozó főbb irányelveket. A pálmalevelekre írott szövegek nagy része megsemmisült, de ami megmaradt, az is hallatlan értékkel és tudással rendelkezik. A Védákról van szó, amelyben többek közt megtalálható az ősi gyógyászat, az ájurvéda leírása is.

A ránk maradt matematikai tudás is igen magas fokú volt: ismerték a nulla, a törtszámok és a tizedesvessző fogalmát. Közlekedési eszközök tekintetében is iránymutatónak számítottak, hiszen hajókat, bicikliket készítettek, illetve használtak. A legfontosabb számunkra, hogy az építészetben is kimagaslót alkottak. Városokat építettek, amelyekben a víz- és szennyvízelvezetést is megoldották. A polgárok jólétére törekedtek, hiszen fürdőket építettek számukra, amelyek fűtéséről is gondoskodtak. Ma is láthatók ennek emlékei Pakisztán területén, a több mint 5000 éve épült Harappa-civilizáció, amelynek fővárosa Mohendzso Daro. A Védákban leírt építkezés célja, hogy a városok, és így a házak is, a természettel harmóniában épüljenek.

Honnan tudjuk, hogy a természettel harmóniában építkezünk?
Többek között Mohendzso Daro és Angkor is olyan építészeti emlékek, amelyek az ősi írások szerint épültek. Jól példázzák az időtlen építészet fogalmát. Érdemes tehát foglalkoznunk ezekkel, a mai fizikai kutatások eredményeivel is alátámasztott ősi elvekkel, amelyek segítségével egyszerűen eldönthetjük, hogy otthonunk építésénél mennyire vettük ffigyelembe földünk energiaáramlása, amely nem csak házainkra, de az életünkre is befolyással van.

Vaszati tanítások
Melyek a globális, a földünket meghatározó energiaáramlások?
Két globális energiaáramlás létezik. Az egyik a keletről nyugatra tartó energiaáramlás, a szoláris energia, amely melegítő, energetizáló, katalizáló hatású. A másik az északról dél felé tartó energiaáramlás, az organikus energia, amely hűvös, építő, gyógyító hatású. Nagyon fontos még a két energiaáramlás vektora, amely északkeletről délnyugat felé tartó, nagyon erős energiaáramlást hoz létre.

Mivel az égtájak kiemelt jelentőségűek az energiaáramlás szempontjából, a ház alaprajzát az égtájak figyelembevételével elemezzük. A ház alaprajzát egy égtájhálóval „összemosva” tudunk következtetéseket levonni a benne lakók életminőségéről.

A vaszati – és így az energiaáramlás törvényei is – mikro- és makroszinten egyaránt működnek. Ha mikroszinten vizsgáljuk a teret, akkor házak, lakások, szobák vagy munkahelyek működését elemezzük. Makroszinten pedig kerületeket, városokat, de akár országokat is vizsgálhatunk. Érdekes példája a városépítészetnek Washington. A szabadkőművesek a Védák tanulmányozása után építették fel településüket, Amerika fővárosát, ugyanazt az égtájhelyes rácsszerkezetet (szabályos elrendezésű utcákat) használva, amely Mohendzso Darónál is megfigyelhető.

Tudatos térrendezés
Úgy tudunk a természettel harmóniában építkezni, hogy az energiaáramlásokat a tervezésnél is figyelembe vesszük. A tudatos térrendezés tehát már a telek környezetének, földrajzi adottságainak figyelembevételével kezdődik. A terep vizsgálatakor fontos szempont, hogy mi akadályozhatja és mi segítheti elő a szabad energiaáramlást. A hegyek, az erdők gátat szabnak az energiaáramlásnak. Ugyanakkor egy tó vagy folyó felerősítheti az energiákat, amelyekkel éppen találkozik. Ezért van nagy jelentősége, hogy hová tesszük a kerti tavunkat vagy a medencénket.

Az égtáj vizsgálata már a telek kiválasztásánál is fontos szempont. Magyarországon alig találunk olyan városokat, falvakat, utcákat és így házakat is, amelyek égtájhelyesek lennének. Pedig az fontos lenne az energiaáramlás szempontjából! Az utóbbi időkben kiosztott utcák ugyanis - legalábbis fővárosi és egyéb nagyvárosi viszonylatban - diagonál elrendezést mutatnak.

A külső környezet és a telek elemzése után következhet csak a ház megtervezése. Meg kell nyitnunk a házunkat az energiaáramlás irányában, hiszen be kell engednünk az otthonunkba az északról és keletről érkező energiákat. Ebből következik, hogy az ablakokat és ajtókat elsősorban a keleti és az északi homlokzatra szükséges helyeznünk. Lehetnek nyílászárók a nyugati és a déli oldalon is, de arra kell törekedni, hogy a keleti és az északi oldalon legyenek nagyobbak az ablakok, vagy legyen belőlük több, mint a szemközti oldalakon. Így a beengedett energiákat a házunkban tudjuk tartani. Arra kell törekednünk, hogy otthonunk energiája legyen több, mint a saját energiánk. Töltse fel mindennap a testünket energiával, és ne elvonja azt.

Magyarországon a köztudatban és az építészek között is a déli és a nyugati nyitottság a jellemző. Egyre többen ismerik fel azonban – és ebben az egyre emelkedő átlaghőmérséklet is szerepet játszik – a keleti és az északi nyitottság előnyeit.

Szincsák Anna
mérnök, okleveles vaszati szaktanácsadó

Forrás: Diéta és Fitnesz

Ezek is érdekelhetnek