Júniusi 23. szám

EURO-LEVELEK2004. 06. 04. péntek2004. 06. 04.
Júniusi 23. szám

Az erdősítés fő célkitűzés lesz az Európai Unióban, ehhez jó minőségű hazai szaporítóanyagra van szükség ezt milyen támogatásból kívánják ösztönözni?

A támogatás erdőtelepítési alaptámogatásból és kiegészítő támogatásból, ápolási támogatásból, valamint jövedelempótló támogatásból tevődik össze. Az alaptámogatás, az ápolási és a jövedelempótló támogatás mértéke normatív, a kiegészítő intézkedések esetében a támogatás alapja az erdészeti hatóság által elfogadott egyedi költségvetés, a támogatások mértéke pedig a kiegészítő intézkedések támogatásának százalékos aránya. Támogatás csak az erdészeti hatóság által engedélyezett erdőtelepítés esetében folyósítható. A támogatás alapfeltétele az Evt. 35. § szerint jóváhagyott telepítési kivitelezési terv megléte. A jóváhagyás erdészeti hatósági feladat, melyhez természetvédelmi oltalom alatt álló terület esetében a természetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulása is szükséges. Az engedélyezéshez szükség lehet az érintett egyéb szakhatóságok közreműködésére is. Erdőtelepítés esetén a támogatható minimális területnagyság 1 ha. Ennél kisebb terület támogatása csak erdőterülettel közvetlenül határos terület esetén megengedett.
A normatív támogatások alkalmazásánál a következő fafaj-csoportosítás alkalmazandó:
tölgy és bükk esetén: kocsányos, kocsánytalan tölgy, szelídgesztenye és bükk,
akác esetén: akác, lepényfa (gledícsia),
egyéb kemény lombos fafaj esetén: vörös tölgy, cser, egyéb tölgyek, hegyi juhar, korai
juhar, szilek, kőrisek, fekete dió, gyertyán, ostorfa, ezüstfa és a lágy lombos fafajok közül a hársak,
nemes nyár esetén: nemesített nyár- és fűzfajták,
lágy lombos fafaj esetén: valamennyi hazai nyár- és fűzféle, valamint a mézgás éger és a nyír,
fenyő esetén: valamennyi fenyő fafajú erdőtelepítés.
A normatív erdőtelepítési első kivitel elszámolhatóságának és kifizethetőségének szakmai feltétele a területen a tenyészeti időszak végén egyenletes eloszlásban meglevő, célállományonként megadott életképes csemeték darabszáma.
 
 
Hogyan ellenőrzik konkrétan a tej minőségét a nagy-, illetve kisüzemekben és milyen szankciók vannak a nem extra tej értékesítése esetén? (Ugyanis a tej minősége a beszállítás után derül ki.)

A nyerstej minőségi követelményeire és minőségvizsgálatára vonatkozóan megjelent, a nyers tej, a hőkezelt tej és a tej alapú termékek előállításának, forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 1/2003. (I. 8.) számú FVM-ESzCsM együttes rendelet mely megfelel az EU kapcsolódó előírásainak, így az eljárásrendre vonatkozóan ez a jogszabály irányadónak tekinthető.
A jelenlegi tejkvótánk alacsonyabb, mint az Európai Unióba történő belépéskor, a többletet levezetni nem tudjuk, mi lesz akkor a jövőben?
A terméktöbbletek piacról történő kivonását szolgálja az Európai Unióban az intervenciós rendszer.
A tejnél a - a tejbolton keresztüli - tejkvótához hogyan lehet hozzájutni? Az így értékesített tejet hogyan fogják minősíteni, van-e a termelőnek ezzel kapcsolatos teendője?
A tejkvótát az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. (2100 Gödöllő, Pf. 258.) kezeli.

Az új tejtermelők részére állapítanak-e meg kvótát?

Magyarország tejkvótája fix, bővítésére nincs lehetőség, azt csak a meghatározott kvótakereten belül lehet adni-venni. A 32/2003. (III. 21.) FVM rendelet alapján felvásárolt kvóta értékesítését az AT Kft. Végzi. Hozzájuk lehet fordulni.
Nemzeti kvóta: 1 947 280 t (+2006. évi tartalék: 42 780 t)
Ezen belül: Feldolgozói: 1 782 650 t Közvetlen értékesítési: 164 630 t

Mi lesz a ma kvóta nélkül tejet termelő gazdákkal?

Nem hozhatja forgalomba a tejet, saját gazdaságon belül azonban felhasználhatja.
 
Tejkvóta vásárlásra mikor és meddig lesz lehetőség?

A kvótavásárlás lehetősége most van napirenden (2003. november), a pályázati felhívás az FVM, MA honlapjain megtalálható.

Külföldi állampolgár vehet-e kvótát Magyarországon?

A kvótavásárlás lehetősége most van napirenden (2003. október), de végleges rendelet még nem jelent meg. Elvileg vehet, jelenleg nincsen erre vonatkozó tiltás.

 

Ezek is érdekelhetnek