Kérdések és Válaszok I.

EURO-LEVELEK2007. 06. 26. kedd2007. 06. 26.
Kérdések és Válaszok I.

EURO-levelek

A közelgő európai uniós csatlakozás több száz kérdést vet fel a mezőgazdaság szabályozásával kapcsolatban. A gazdálkodók felkészülését segítendő e kérdésekből és a válaszokból közlünk hétről hétre egy csokorra valót. (A válaszok megfogalmazásában nagy segítséget nyújtottak a Magyar Agrárkamara szakemberei.)
 
* 2003 szeptemberében Magyarország elfogadta az Európai Unió által megajánlott egyszerűsített támogatási rendszer bevezetését. Mit lehet tudni erről a támogatási rendszerről?
- Az uniós támogatási rendszer működtetéséhez ki kell alakítani a megfelelő intézményrendszert, mindenekelőtt az úgynevezett kifizető ügynökségeket, amelyek az ellenőrzéseket is elvégzik.
Alternatívaként bekerült a csatlakozási szerződésbe egy úgynevezett egyszerűsített területalapú támogatási rendszer lehetősége is, amely szerint csak az intézményrendszer fő elemeit kell létrehozni. Ebben az esetben átlagos területi kifizetést számítanak ki az illető ország közvetlen támogatásainak teljes kerete és mezőgazdaságilag hasznosított területe alapján. Így az egyszerűsített rendszerben (SAPS) az új tagállamoknak a terméshozamtól és a termeléstől függetlenül, pusztán területi alapon folyósítják a közvetlen jövedelemtámogatást.
Az egyszerűsített rendszer a belépést követően három évig lesz érvényben, de a tagállam kérése esetén igény szerint még kétszer egy évig meghosszabbítható. A közvetlen kifizetések igénybevételére jogosult birtokok minimális nagysága egy hektár szőlő és gyümölcsös esetén. Amennyiben az EU elfogadja a magyar javaslatot, hogy az ültetvények is részesedjenek a területalapú támogatásból, a Magyarország részére jóváhagyott támogatási összeget nagyobb területre kell szétosztani, így az eredetileg jogosult területekre kevesebb támogatási összeg jut.
A végleges támogatási mód és részleteinek brüsszeli elfogadásáig csak előkalkulációkkal számolhatunk, a végleges összegek csak a már elfogadott támogatható ágazati kör ismeretében számíthatók ki. A jelenleg rendelkezésünkre álló adatok alapján az egyszerűsített rendszerben a brüsszeli támogatásból mintegy 17 ezer forint, míg a nemzeti kiegészítésből további 20-22 ezer forint járhat hektáronként a termelőknek (kiegészítés 55 százalékos szintre).
Az egyszerűsített támogatási rendszer működtetéséhez is szükség van azonban a termelők regisztrációjára és ellenőrzésére; valamint teljes körűnek kell lennie az állatok nyilvántartásának, és a földet a környezetvédelemmel összhangban levő módon "jó mezőgazdasági állapotban" kell tartani.
 
* Hogyan befolyásolja az árfolyamváltozás a támogatások összegét?
- A támogatás alapösszegét euróban határozzák meg, így forintra való átszámítása természetesen függ az adott év forint/euró árfolyamától.
 
* Mit jelent a jó mezőgazdasági állapot?
- A talajeróziónak kitett területeken kötelező a védekezés. A lejtős parcellákon biztosítani kell télen is a talajtakarást, a művelésnél megfelelő eljárásokat kell akkalmazni, mint például rétegvonalakkal párhuzamos szántás, vagy a teraszok megtartása. A jó mezőgazdasági állapot kritériumához tartozik a talaj szervesanyag-tartalmának megőrzése egyrészt vetésforgó alkalmazásával, illetve termésmaradványok talajba forgatásával. Figyelni kell a talajszerkezetre is, ezért fontos a megfelelő géphasználat (keréknyomás, nyomvonalak, mélylazítózás). Az öntözés és a talajdrénezés során kerülni kell a szikesedést.
 
* A harmincszázalékos támogatást kötelező-e az Európai Unióban ilyen célra támogatott területekre felhasználni, vagy a belépő nemzetek dönthetnek ennek másfajta irányú (például sertéstámogatásra irányuló) felhasználásáról is?
- A csatlakozási szerződés szerint a kiegészítő támogatás összegét kizárólag a közvetlen támogatásra jogosult ágazatokban lehet kifizetni, ez az elv megmarad az egyszerűsített területalapú támogatási rendszerben is, tehát a sertés- és baromfiágazat biztosan nem kap támogatást. A harmincszázalékos nemzeti boríték leosztásában azonban mutatkozik némi mozgástér, az állattenyésztési ágazatok esetén ennek a metodikáját jelenleg egyeztetik Brüsszellel.

 

Ezek is érdekelhetnek