EURO-levelek

Az európai uniós csatlakozás több száz kérdést vet fel a mezőgazdaság szabályozásával kapcsolatban. A gazdálkodókat segítendő e kérdésekből és a válaszokból közlünk hétről hétre egy csokorra valót. (A válaszok megfogalmazásában nagy segítséget nyújtottak a Magyar Agrárkamara szakemberei.)

EURO-LEVELEK2004. 07. 30. péntek2004. 07. 30.
EURO-levelek


A csemegekukorica miért nem illeszthető be a zöldség- és gyümölcstermesztést koordináló tészek munkájába?
- A munkába beilleszthető, de támogatást más jogcímen, az egyszerűsített területalapú támogatási rendszerben kap, és nemzeti kiegészítésre is jogosult. Két jogcímen pedig (mármint zöldségként is) ugyanarra a termékre nem igényelhető támogatás.

Zöldség, gyümölcs esetében miért csak feldolgozói támogatás van? Mit értünk a termés megsemmisítésén?
- A feldolgozói támogatás és a tész támogatása ezúton különül el. A termés megsemmisítése a felesleges árunak a piacról való kivonása (ha nem lehet szociális célra kórházaknak, iskoláknak eljuttatni). Ez a kötelezettség csak a tészt érinti, lebonyolításának mikéntje a gazdálkodóra van bízva.

A gépberuházásra pályázónak áfa-körösnek kell-e lennie a támogatás igényléséhez, illetve elnyeréséhez?
- Nem kell áfa-körösnek lennie.
{p}
A kérdező jelenleg egyetemi hallgató, de egyben családi gazdaságuk teljes jogkörrel felruházott vezetője. Kérdése, hogy igénybe veheti-e az egyetem befejezése után - amely a csatlakozás utáni időszakra esik - a pályakezdő fiatal gazdák részére nyújtandó támogatást. Ha igen, milyen célra és mennyit?
- A fiatal gazdálkodó a következő tevékenységekhez vehet igénybe támogatást:
o új gazdaság létesítésekor a mezőgazdasági tevékenységhez szükséges létesítmények felújításához, korszerűsítéséhez - kivétel a nem tanyás lakóingatlan építése, vásárlása;
- a nyugdíjkorhatárt meghaladó vagy a korai nyugdíjazást igénybe vevő, gazdálkodását megszüntető gazdálkodótól való gazdaság teljes körű átvételéhez, az átvett gazdaság termelési kapacitásainak felújításához, korszerűsítéséhez;
- saját tulajdonba és használatba kerülő földterület vásárlásához;
- új technológiai berendezések beszerzéséhez (kivéve erő- és munkagépek);
- a gazdaság méretének és adottságainak megfelelő, a termékek minőségét javító, nagy biológiai értékű alapanyagoknak (tenyész- és haszonállat, fémzárolt vetőmag, takarmány, növényvédő szer, műtrágya) a gazdaság indításához szükséges beszerzéséhez;
- az alapvető környezetvédelmi, állatjóléti, higiéniai követelmények megteremtéséhez, javításához, a biztonságosabb munkafeltételek kialakításához, valamint számítástechnikai, adatátviteli eszközök, nyilvántartási rendszerek beszerzéséhez; támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, amely lehet: egy összegű tőkejuttatás, és/vagy kamattámogatás.
A támogatás mértékének felső határa: száz százalék (ezen belül uniós forrás 75, nemzeti forrás 25 százalék).
A támogatási összeg:
- az egy összegű tőkejuttatás felső határa 6,38 M Ft (25 E euró);
- a gazdálkodói tevékenység megkezdésével járó költségek finanszírozására felvett hitelek kamatának legfeljebb ötven százalékáig is nyújtható támogatás, azzal a feltétellel, hogy a kamattámogatás tőkésített értéke nem haladhatja meg az egy összegű tőkejuttatás összegét, 6,38 M Ft-ot (25 E euró);
- a fenti támogatásokon túl a kedvezőtlen termőhelyi adottságú térségekben gazdálkodók részére még legfeljebb 1,3 M Ft (5000 euró) támogatás is nyújtható (e támogatási összeg teljes egészében nemzeti támogatásból finanszírozható).

Ezek is érdekelhetnek