EURO-levelek

Készült a Szerencsejáték Rt. támogatásával.

EURO-LEVELEK2004. 08. 27. péntek2004. 08. 27.
EURO-levelek


A tész-tagok más formában juthatnak-e beruházási támogatáshoz, mint a nem tész-tagok?
- A zöldség-gyümölcs termelői értékesítő szervezetek (tészek) az EU-piacszabályozás alapegységei, ebben különböznek más ágazatok értékesítő szervezeteitől; támogatásban csak a közösségi jog alapján hivatalosan elismert tész-ek részesülhetnek, így EU-s piaci támogatásokhoz a zöldség- és gyümölcstermelők csak a tész keretében juthatnak. Közös beruházásaikhoz, mint tároló, osztályozó, hűtőház stb. a tész-en keresztül pályázhatnak támogatásért, saját gazdaságaik fejlesztéséhez egyénileg is pályázhatnak.

Vidékfejlesztési támogatásnál a termelői csoportok kapnak-e támogatást?
- Igen, azok a termelői csoportként elismert (vagy előzetesen elismert) szervezetek, amelyek megfelelnek a 85/2002. (IX. 18.) termelői csoportokról szóló FVM-rendeletben foglaltaknak, továbbá a csoport az előzetes elismerésről, illetve az elismerésről szóló határozatot a pályázathoz csatolta, az elismerés (előzetes elismerés) a csatlakozást követő időpontban történt, a csoportban résztvevő gazdák (gazdaságok) száma eléri a 15 főt (gazdaságot). A csoport tagjai termékeik 100%-át a csoporton keresztül értékesítik [a 85/2002. (IX. 18.) FVM-r. szerinti kötöttség]. Az előzetesen elismert termelői csoport árbevétele legalább 60 M Ft, méhészet, juh-, kecske-, nyúl- és prémesállat-tartás, valamint dohány- és gyógynövénytermesztés esetén pedig 30 M Ft. A támogatás mértékének megállapítása minden termelői csoportnál egyénileg történik. A támogatás folyósítása éves részletekben történik, a termelői csoport elismerésének (illetve előzetes elismerésének) időpontját követő első öt éven keresztül a támogatást a csoport éves forgalmazott termelési értéke alapján kell kiszámítani, és ez nem haladhatja meg: a forgalmazott termelési értéke 5%-át az első, 5%-át a második, 4%-át a harmadik, 3%-át a negyedik és 2%-át az ötödik évben, legfeljebb 1 M euróig (250 M Ft),  a forgalmazott termelési értéke 2,5%-át az első, 2,5%-át a második, 2%-át a harmadik, 1,5%-át a negyedik és 1%-át az ötödik évben, 1 M eurót meghaladóan (25 M Ft). A támogatás semmilyen esetben sem haladhatja meg egy csoportnál: az első évben a 100 ezer eurót (25 M Ft),  a második évben a 100 ezer eurót (25 M Ft),  a harmadik évben a 80 ezer eurót (20 M Ft),  a negyedik évben a 60 ezer eurót (15 M Ft),  az ötödik évben az 50 ezer eurót (12,5 M Ft). Elismerhető költségek: adminisztrációs költségek,  a szervezet megalakításával és elhelyezésével kapcsolatos költségek,  a szervezet működésével kapcsolatos költségek,  forgóeszköz-feltöltési költségek, amelyek a termelőktől átvett termékek árának, illetve a közösen beszerzett alapanyagok árának megelőlegezésére fordíthatók,  piacra jutással kapcsolatos költségek,  bérleti díjak, haszonbérlet,  irodaberendezés,  az ügyvivő személyzet költsége,  közös költségek,  jogi és igazgatási költségek,  ingatlanok építése, beszerzése, új gépek, felszerelések általános költségek.

Ezek is érdekelhetnek