EURO-levelek

Készült a Szerencsejáték Rt. támogatásával.

EURO-LEVELEK2004. 09. 10. péntek2004. 09. 10.
EURO-levelek


A csemegekukorica miért nem illeszthető be a zöldség-gyümölcs termesztést koordináló TÉSZ-ek munkájába?
A munkába beilleszthető, de támogatást más jogcímen, az egyszerűsített területalapú támogatási rendszerben kap, és nemzeti kiegészítésre is jogosult. Két jogcímen (zöldségként is) ugyanazon termékre pedig nem igényelhető támogatás.

A kérdező jelenleg egyetemi hallgató, de egyben családi gazdaságuk teljes jogkörrel felruházott vezetője. Kérdése, hogy igénybe veheti-e az egyetem befejezése után - amely a csatlakozás utáni időszakra esik - a pályakezdő fiatal gazdák részére nyújtandó támogatást. Ha igen, milyen célra és mennyit?
A fiatal gazdálkodó az alábbi tevékenységekhez vehet igénybe támogatást:
- új gazdaság létesítésekor a mezőgazdasági tevékenységhez szükséges létesítmények felújítása, korszerűsítése - kivételt képez a nem tanyás lakóingatlan építése, vásárlása - esetén;
     - a nyugdíjkorhatárt meghaladó, vagy a korai nyugdíjazást igénybe vevő, gazdálkodását megszüntető gazdálkodótól való gazdaság teljes körű átvételéhez, az átvett gazdaság termelési kapacitásainak felújításához, korszerűsítéséhez;
     - saját tulajdonba és használatba kerülő földterület vásárlásához;
     - új technológiai berendezések beszerzéséhez, kivéve erő- és munkagépek;
     - a gazdaság méretének és adottságainak megfelelő, a termékek minőségét javító, nagy biológiai értékű alapanyagoknak (tenyész- és haszonállat, fémzárolt vetőmag, takarmány, növényvédő szer, műtrágya) a gazdaság indításához szükséges beszerzéséhez;
     - az alapvető környezetvédelmi, állatjóléti, higiéniai követelmények megteremtéséhez, javításához, a biztonságosabb munkafeltételek kialakításához, valamint számítástechnikai, adatátviteli eszközök, nyilvántartási rendszerek beszerzéséhez. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, amely lehet:- egyösszegű tőkejuttatás és/vagy
     - kamattámogatás. A támogatás mértékének felső határa: 100%, ezen belül uniós forrás 75%, nemzeti forrás 25%.
A támogatási összeg:
- az egyösszegű tőkejuttatás felső határa 6,38 M Ft (25 E euró);
- gazdálkodói tevékenység megkezdésével járó költségek finanszírozására felvett hitelek kamatának legfeljebb 50%-áig is nyújtható támogatás, azzal a feltétellel, hogy a kamattámogatás tőkésített értéke nem haladhatja meg az egyösszegű tőkejuttatás összegét, 6,38 M Ft-ot (25 E euró);
     - a fenti támogatásokon túl a kedvezőtlen termőhelyi adottságú térségekben gazdálkodók részére még legfeljebb 1,3 M Ft (5000 euró) támogatás is nyújtható. E támogatási összeg 100%-ban nemzeti támogatásból finanszírozható.

Miből lehet saját tőkeereje a mára elszegényedett gazdálkodónak technikai, technológiai fejlesztéshez 2004. május 1-je után?
- A növekvő támogatás és a biztonságos értékesítési ár hatására képződő jövedelemből.
A vidékfejlesztési támogatás egyik formája lesz a félig önellátó - nagyon kis - gazdaságok támogatása, évi ezer euró (mintegy 250 000 forint) támogatásra pályázhatnak erősen könnyített feltételekkel.

Tőkehiány van, hitelfedezetként a bank - ahol próbálkoztam - mégsem fogadja el a földet. Miért?
- Minden bank saját maga alakítja ki üzletpolitikáját. Annak során határozza meg azt is, hogy mit fogad el hitelfedezetként.

Ezek is érdekelhetnek