EURO-levelek

Az európai uniós csatlakozás több száz kérdést vet fel a mezőgazdaság szabályozásával kapcsolatban. A gazdálkodókat segítendő e kérdésekből és a válaszokból közlünk hétről hétre egy csokorra valót.

EURO-LEVELEK2004. 11. 05. péntek2004. 11. 05.
EURO-levelek


A termelői csoport létrehozásakor a gabonánál mi számít termékpályának, csak egyféle növény, vagy növényféleségenként külön-külön kell termelői csoportot létrehozni?


Bármelyik lehet, de az elaprózása nem célszerű (nem felel meg esetlegesen az előírásoknak), és a támogatás így nem maximalizálható. Az intézkedés arra irányul, hogy az elszigetelten termelő, ezért a piaci viszonyoknak erősen kiszolgáltatott gazdálkodókat termelői csoportok létrehozására és működtetésére ösztönözze. Az egyéni gazdálkodók is élvezhetik így a koncentrált piaci megjelenés előnyeit (a termékértékesítések és eszközbeszerzések), a termékek piaci előkészítése, piaci információs rendszer, továbbá bizonyos nagy értékű termelőeszközök üzemeltetése során. Az intézkedés keretében támogatást kapnak a létrejött termelői csoportok a működési feltételeik megteremtéséhez és a csoportok működéséhez. Az intézkedés lehetővé teszi, hogy bármilyen mezőgazdasági termelési profilú gazdaságok (gazdák) termelői csoportot alakítsanak, de a támogatás elnyerése szempontjából előnyt élveznek azok a csoportok, melyek tájspecifikus termékekkel, gyógy- és fűszernövény-termesztéssel, méztermeléssel, juh-, illetve kecsketartással foglalkoznak.
A támogatások intenzitása és/vagy az adható összegek és a differenciálás módjai (a 445/2002/EK-rendelet I-VIII. fejezetei alapján):
A támogatás mértékének megállapítása minden termelői csoportnál egyénileg történik. A támogatás folyósítása éves részletekben történik, a termelői csoport elismerésének (illetve előzetes elismerésének) időpontját követő első öt éven keresztül a támogatást a csoport éves forgalmazott termelési értéke alapján kell kiszámítani, és ez nem haladhatja meg:
- a forgalmazott termelési értéke 5%-át az első,5 %-át a második, 4%-át a harmadik, 3%-át a negyedik és 2%-át az ötödik évben, legfeljebb 1 millió euróig (250 millió Ft-ig);
- a forgalmazott termelési értéke 2,5%-át az első, 2,5%-át a második, 2%-át a harmadik, 1,5% -át a negyedik és 1,5%-át az ötödik évben, 1 millió eurót (250 M Ft-ot) meghaladóan.
A támogatás semmilyen esetben sem haladhatja meg egy csoportnál:
- az első évben a 100 ezer eurót (25 millió Ft);
- a második évben a 100 ezer eurót (25 millió Ft);
- a harmadik évben a 80 ezer eurót (20 millió Ft);
- a negyedik évben a 60 ezer eurót (15 millió Ft);
- az ötödik évben az 50 ezer eurót (12,5 millió Ft).
Kedvezményezettek köre: termelői csoportként elismert (vagy előzetesen elismert) szervezetek, amelyek megfelelnek a 85/2002.(IX. 18.) termelői csoportokról című FVM-rendeletben foglaltaknak.
A jogosultsági feltételek részletei:
- a csoport az előzetes elismerésről, illetve az elismerésről szóló határozatot a pályázathoz csatolta;
- az elismerés (előzetes elismerés) a csatlakozást követő időpontban történt;
- a csoportban résztvevők gazdák (gazdaságok) száma eléri a 15 főt (gazdaságot);
- a csoport tagjai termékeik 100%-át a csoporton keresztül értékesítik (a 85/2002. (IX. 18.) FVM-rendelet szerinti kötöttség);
- az előzetesen elismert termelői csoport árbevétele legalább 60 millió Ft, méhészet, juh-, kecske-, nyúl- és prémesállat-tartás, valamint dohány- és gyógynövénytermesztés esetén pedig 30 millió Ft.
Elismerhető költségek:
- adminisztrációs költségek;
- a szervezet megalakításával és elhelyezésével kapcsolatos költségek;
- a szervezet működésével kapcsolatos költségek;
- forgóeszköz-feltöltési költségek, amelyek a termelőktől átvett termékek árának, illetve a közösen beszerzett alapanyagok árának megelőlegezésére fordíthatók;
- piacra jutással kapcsolatos költségek;
- bérleti díjak, haszonbérlet;
- irodaberendezés;
- az ügyvivő személyzet költsége;
- közös költségek;
- jogi és igazgatási költségek;
- 445/2002. 7. rész 22. cikke szerinti költségek (ingatlanok építése, beszerzése, új gépek, felszerelések, általános költségek).