Ellenőrök szállnak ki a gazdaságokba

Már ellenőrzik a hatóságok a kölcsön megfeleltetés uniós szabályainak mezőgazdasági betartását. Ezért a gazdálkodók számára nem árt tudni, mire is kíváncsiak a szakemberek. Mindenekelőtt a pontosan vezetett Gazdálkodási Naplóra, az állatnyilvántartásokra, ki- és bejelentésekre, igazolásokra, dokumentumokra. A kellemetlenségek és meglepetések elkerülése miatt nem árt felkészülni – hívja fel a figyelmet a Magyar Agrárkamara.

ForrásvidékSzabad Föld Online2009. 06. 14. vasárnap2009. 06. 14.

Kép: KecskemŽt, 2008. jślius 29. MőholdfelvŽtel, fšldalapś t‡mogat‡s. Fot—: Ujv‡ri S‡ndor

Ellenőrök szállnak ki a gazdaságokba
KecskemŽt, 2008. jślius 29. MőholdfelvŽtel, fšldalapś t‡mogat‡s. Fot—: Ujv‡ri S‡ndor

2009. január 01-jétől valamennyi területalapú támogatás – SAPS, agrár-környezetgazdálkodás, NATURA 2000, kedvezőtlen adottságú területek támogatása (KAT) -, valamint néhány egyéb - szőlőültetvény szerkezet átalakítása és átállása, kivágása, a mezőgazdasági földterület első erdősítése; erdő-környezetvédelmi - kifizetés esetében kötelező előírás a Kölcsönös Megfeleltetés (KM) szabályrendszere. Ezeket az előírásokat be kell tartani, ez a feltétele a támogatások kifizetésének.

Az előírások gyakorlatilag a társadalom biztonságos élelmiszer-ellátását s az egészséges környezet fenntartását szolgálják. Ezt a „szolgáltatást” végzi a társadalom számára a gazdálkodó, s ezt „honorálja” az EU és Magyarország a számára biztosított támogatással.

A KM előírások terén tapasztalt szabálytalanság bizony a támogatás egészének meghatározott százalékban történő csökkentését vonhatja maga után attól függően, hogy gondatlanul (1-5 %), vagy szándékosan (15-100 %) esetleg ismételten fordult-e elő az előírásoktól való eltérés.

Mely előírások ellenőrzésére is kell felkészülni ez évben, mire is kell figyelni a gazdálkodóknak?

A teljes előíráshalmaz ismertetése nélkül néhány tipikusan előforduló dokumentumra, feladatra hívja fel a figyelmet a Magyar Agrárkamara.

Környezetvédelmi jogszabályok betartásának ellenőrzése terén a Gazdálkodási Napló (vagy azzal egyenértékű tartalommal bíró nyilvántartás) vezetése szükséges 2008. szeptember 1-től a nitrátérzékeny területen gazdálkodóknak, mindenkinek, aki az 59/2008. (IV.29) FVM rendelet szerint adatszolgáltatásra kötelezettek. Ez nem lehet új azoknak, akik egyben KAT, NATURA 2000, vagy AKG intézkedésekben vesznek részt, mivel számukra ez kötelező a gazdaságuk teljes területén. Nitrátérzékeny területen szükséges, (pl.: Veszprém megye több mint 75%-a) hogy műtrágya felhasználás esetén 5 éven belüli talajvizsgálat, vagy a vizsgálat megkezdésének igazolása rendelkezésre álljon. Ugyancsak ellenőrizhető dokumentum az éves jelentés adatlapja.

Felszín alatti vizek védelme érdekében nem szabad sem közvetlenül (pl. vízfolyásba), sem közvetve (pl. szivárgó, lyukas tárolókból) a szennyezőanyagot, ez lehet trágya, üzemanyag, stb. a felszín alatti vízbe juttatni. E szabályzókat helyszínen ellenőrzik az Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) ellenőrei.

Fontos, hogy aki NATURA 2000 területen gazdálkodik, tartsa be a 269/2007. (X.18) Korm. rendeletben rögzített előírásokat, úgymint kaszálás megkezdésének időpontját jelentse be írásban, a téli legeltetésre kért-e írásos engedélyt a területileg illetékes Nemzeti Parktól stb.

Az ellenőrök azt is figyelik, hogy az állatállomány tenyészetinformációs rendszerbe történő bejelentése és elhullás, vágás esetén kijelentése megtörtént-e, annak változása esetén naprakész-e a dokumentáció. Az állatok jelölése a helyszínen jól látható, pontos legyen, a szállítási dokumentumok naprakészen álljanak rendelkezésre.

Kötelező továbbá a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot feltételrendszerének (50/2008. (IV.24) FVM rendelet) maradéktalan érvényesítése, többek között a gyommentesítés biztosítása, a rendelet szerint meghatározott esetekben a monokultúra kerülése, a tarló égetésének mellőzése.

A Magyar Agrárkamara szerint, tehát minden a gazdálkodáshoz szükséges nyomtatványt, igazolást, nyilvántartást át kell tekinteni, annak naprakész voltáról és helyességéről meg kell győződni annak érdekében, hogy a gazdálkodó biztosan tudja, hogy a környezetvédelmi, élelmiszerbiztonságot megalapozó tevékenység során alapvető hibát, jogszabálytól való eltérést a gazdálkodás során nem követett-e el. A Gazdálkodói Információs Szolgálat tanácsadói a gazdálkodókat ingyenesen tájékoztatják az előírásokról és az előírások betartásának a gyakorlati élet szemszögéből történő betartásáról.