Gondnoki ismeretek ingyen

Ingyenes továbbképzési programok indulnak az országban működő kilencszáz tanya- és falugondnok számára egy, a Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetség, a Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete és a Falugondnokok Duna-Tisza-közi Egyesülete által elnyerhető pályázat keretében. A három falugondnoki szervezet közösen pályázott a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program "Falugondnokok képzésével az aprófalvakban és tanyán élők társadalmi befogadásának előmozdításáért" című pályázatára.

GazdálkodásB. Tóth Máté2006. 03. 24. péntek2006. 03. 24.
Gondnoki ismeretek ingyen

A falugondnokokra is vonatkozik a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről szóló jogszabály. Egy továbbképzési időszak öt éve alatt minden falugondnoknak összesen hatvan továbbképzési pontot kell szereznie, melyeket - a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetnél való regisztrálás után - minősített továbbképzéseken való részvétellel érhetik el. Az idén induló képzéssorozatban egy-egy 30-40 órás tanfolyam eredményes elvégzésével a falugondnokok szakmai továbbképzési rendszerében képzésenként 30-40 pontot lehet majd szerezni.
Az ingyenes programok sorában az érdeklődő szakemberek továbbképezhetik magukat például a kisfalvakban, tanyás térségekben való alternatív jövedelemszerzési lehetőségek kiaknázására; elsajátíthatják a pályázatírás fortélyait és bővíthetik ismereteiket a különféle pályázati forrásokról; gyakorlati munkájuk újdonságait megismerve emelhetik a helyi önkormányzat és a falu (tanyavilág) kapcsolatának minőségét. Foglalkozhatnak továbbá idősgondozással, informatikai alapismeretekre és az internet használatához kapcsolódó ismeretekre tehetnek szert; bővíthetik jogi ismereteiket; fejleszthetik munkaerőpiaci alapkészségeiket; illetve alternatívákat kaphatnak különféle szociális problémák kockázataira és azok kezelésére.
A hatszáz lelkesnél kisebb települések magukra hagyott lakóin segít a tanya- és falugondnoki szolgálat, melynek bővítésére évente pályázatot ír ki a szociális tárca. Jelenleg 828 szolgálat működik az országban, ám valójában a mostaninál kétszer több falu és ötször több tanya, külterület szorulna rá ilyen az ellátásra. Fejér megyében például egyetlen tanyagondnok ténykedik, holott a szabályozás szerint 51 ilyen státust lehetne betölteni. Az idei minisztériumi támogatásokért igen nagy volt a tülekedés, már csak azért is, mert önerő nélkül is próbálkozhattak az önkormányzatok.
Az új tanya- és falugondnoki szolgálatok kialakítására és a járművek cseréjére háromszáz pályázat érkezett be a tavaly októberi határidőig - tudtuk meg Korózs Lajostól, a tárca államtitkárától. A nyertesek között 23 település akad, ahol idén alkalmazhatnak először falu- vagy tanyagondnokot. Nyolcvannégy helységben újjal válthatják fel a régi, elhasznált gépkocsit, hogy megkönnyítsék a falugondnokok, illetve a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a támogató szolgálatot működtetők munkáját.
- Az utóbbi 13 évben többször pályáztunk, s kitartó fáradozásunkat végre siker koronázta - mondja az ötszázhatvan lelkes somogyi Orci első embere. Szlávik József főleg az egyedül élő öregekért aggódik, akiket eddig nem volt mivel orvoshoz vinni (helyben ugyanis csak hetente kétszer van rendelés). A külterületen fekvő szőlőhegyre egyre több elszegényedett ember költözik ki a városból, az ő ellátásukat is segíti a szolgálat. A református egyház azt tervezi, hogy idősek otthonát alapít Orcin, s az ott lakók szállításához elkel az új jármű.
A Mátrában is akadnak a lakott helytől távol eső tanyák és "puszták" - tudom meg az ugyancsak nyertes Parádsasvár polgármesterétől, Holló Henriktől. Az alig ötszáz lelkes faluban sok idős él, gyógyszertár nincsen, ráadásul a kisdiákok is a szomszédos Parádra járnak iskolába. Az önkormányzat egyik munkatársa már a falugondnoki tanfolyamon van, hogy munkálkodása megkönnyíthesse a helybeliek életét.
Nem volt ilyen szerencsés Fedémes, az alig négyszáz lelkes hevesi zsákfalu igényét elutasították. Válóczi István polgármester szerint szeptembertől bezárják a szépen felújított iskolát, mert elfogytak a gyerekek. Az első három osztályba csak heten iratkoztak be, így őket is átviszik az öt kilométerre fekvő Tarnaleleszre. A pályázattal elnyerhető jármű arra kellett volna, hogy az alsósokat iskolába vigyék és ebédet hordjanak az öregeknek. A kisközségnek önerőből sosem lesz pénze autóra, hiszen most is két és fél millió forintot tesz ki a költségvetés hiánya.

Ezek is érdekelhetnek