Könnyebb kitölteni

Egyszerű támogatási igénylőlap kell a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv támogatásainak megszerzéséhez. Mellékletként azonban olykor gazdasági naplót, olykor tápanyag-gazdálkodási tervet vagy mást várnak el a támogatást kérő gazdálkodótól. A kiegészítő dokumentumok kitöltésével pedig a szakemberek tapasztalatai szerint elbajlódnak a gazdák, mindig jól jön tehát a falugazdász segítsége.

Gazdálkodás2006. 09. 15. péntek2006. 09. 15.
Könnyebb kitölteni

A szakértők azt vallják: nem kell kétségbeesnie annak, aki a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) forrásaihoz szeretne hozzájutni. Igénylésük nem követeli meg a pályázótól, hogy bonyolult és terjedelmes pályaműveket állítson össze. Kellemesen csalódhatnak, akik más uniós pályázatokkal kapcsolatos tapasztalatok alapján arra számítanak, hogy ezúttal is hosszadalmas eljárás vár rájuk a támogatás igényléskor. Az NVT esetében nincs szükség ilyesmire, egy viszonylag egyszerű igénylőlap kitöltése elegendő ahhoz, hogy a gazda jogosulttá váljon a közösségi kasszából származó támogatásra.
Persze nem szabad azért félvállról venni a dokumentációt, mert hiába egyszerűbb az adminisztráció, gyakorta becsúszik egy-egy hiba, ami miatt könnyen előfordulhat, hogy le kell mondania az anyagi segítségről a gazdálkodónak. A tapasztalatok szerint általában minden tizedik pályázó így jár. Érdemes tehát mindenképpen szakemberhez fordulni. Az NVT programjait jól ismerő tanácsadók, valamint a falugazdászok ugyanis jártasak abban, mire van szükség a sikerhez.
Az agrár-környezetgazdálkodási támogatás és a kedvezőtlen adottságú területeken tevékenykedők megsegítését célzó források elnyeréséhez gazdálkodási naplót kell készíteni.  Ezt valamennyi támogatottnak el kell juttatnia az illetékes hatóságoknak - szögezte le Hatvani István. Bács-Kiskun megyei falugazdász. Öt éven keresztül folyamatosan rögzíteni kell minden fontos eseményt a birtokon, hogy később is visszakereshető legyen a gazdálkodás menete. Fel kell jegyezni többek között, milyen terményeket termel a gazda, milyenek voltak a terméseredmények, mikor zajlott a betakarítás. A naplónak tartalmaznia kell az adott területre vonatkozó adatokat - mekkora és milyen területeket művel a gazdálkodó -, a meglévő állatállomány, továbbá a munkavégzéshez használt gépek, illetve a gazdasági épületek adatait, s nem utolsósorban a talajvizsgálatok eredményeit. Egy agrárévad itt szeptember elején kezdődik és augusztus végén ér véget, a gazdálkodási napló másolatát minden évben december 31-éig kell eljuttatni az NVT illetékes hatóságának.
Némelyik vidékfejlesztési támogatást csak az kaphatja meg, aki talajvizsgálatot végeztetett. Van olyan uniós forrás, amelyik esetében ez előzetes követelmény, másiknál elegendő utólag elkészíttetni. (Agrár-környezetgazdálkodási pénzösszegekhez jutók például ráérnek a vizsgálattal.) A gazdáknak az előző év végéig el kellett juttatniuk a célállomásra a talajmintát, elemzése most folyik az akkreditált talajlaborokban. Az eredményekre alapozva következhet a tápanyag-gazdálkodási tervek elkészítése, ilyeneket visszamenőleg is össze kell állítani. Erre azért van szükség, mert pótolni kell azokat az anyagokat, amelyeket a termesztett növények óhatatlanul kivonnak a földből a termesztés során, a nitrogén, foszfor és más anyagok utólagos bevitele nélkülözhetetlen, és a műtrágyázás a tápanyag-gazdálkodási tervet követi. A növényvédelmi megfigyelési adatlapon parcellánként és művelési áganként fel kell tüntetni az észlelt kórokozókat és a kártevőket, ebből derül ki, hogy mikor, miért és milyen vegyszerrel kezelték a terményeket.
A félig önellátó gazdálkodók támogatását kérőknek a formanyomtatvány kitöltésén kívül üzleti tervet is össze kell állítaniuk, méghozzá a következő öt esztendőre. A szabályok szerint ugyanis csak az a termelő részesülhet uniós céltámogatásban, aki annak révén képes javítani versenyképességén, miközben elvárás az is, hogy a gazda írásban is igazolni tudja, mire képesíti a forrás felhasználása.
Pontosan el kell tehát tervezni, hogy a támogatás megszerzését követő időszakban milyen fejlődési ütemet tervez a gazdálkodó. Ehhez legelőször az adott helyzetet kell rögzíteni, ez a kiindulási alap. Ezután pedig azt kell vázolni, hogy mit és mennyit kíván fejleszteni a gazdálkodó. Nem túlságosan összetett feladat, azok tehát, akik valaha már készítettek ilyet, meg tudnak birkózni az üzleti terv összeállításával - jelentette ki Hatvani István. De azért bizonyos szakmai ismereteket igényel, és nem minden pályázó tud vele megbirkózni.
Speciális terület a mezőgazdasági területek erdősítése, amihez erdőtelepítési tervet kell mellékelniük az igénylőknek. Itt nem mellőzhető a szakértelem: elvárás, hogy azt erdőmérnök dolgozza ki. A munkaanyagnak tartalmaznia kell, milyen teendőkre van szükség az erdő létesítéséhez, emellett rögzíteni kell a faállomány összetételét. A talajvizsgálat ez esetben sem mellőzhető. Szükséges előbb elemezni a földmintát, csak azután lehet meghatározni, milyen fafaj ültethető az adott területre.

Ezek is érdekelhetnek