Ötvenmilliárdot kaptak

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal több mint 51 milliárd forintnyi támogatást fizetett ki a gazdálkodóknak a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) forrásaiból.

Gazdálkodás2006. 09. 01. péntek2006. 09. 01.
Ötvenmilliárdot kaptak

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ez év július közepéig NVT-támogatásokra különböző jogcímcsoportonként az alábbi összegeket fizette ki a gazdálkodóknak: agrár-környezetgazdálkodási támogatásként mintegy 43,239 milliárd forintot, a kedvezőtlen adottságú területek gazdálkodóit  segítendő 2,020 milliárd forintot, a mezőgazdasági területek erdősítésének támogatására hozzávetőlegesen 3,018 milliárd forintot. A félig önellátó gazdaságok átalakításához eddig adott dotáció 337,4 millió forint volt, míg a termelői csoportok működésének finanszírozására idáig 2,378 milliárd forint támogatást adott a gazdálkodóknak az MVH. Az uniós standardoknak való megfelelés segítésére 382,4 millió forintot költöttek július közepéig. Így az MVH eddig összesen 51,376 milliárd forintot utalt át a gazdálkodóknak az NVT-források terhére.
A kormányzati vidékfejlesztési politika célja a vidéki térségekben élő emberek életminőségének javítása, a vidéki térségek további lemaradásának megakadályozása, felzárkózásuk esélyeinek biztosítása. Többek között ezt szolgálja az NVT, amely az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA) garanciarészlegének intézkedéseit foglalja egységes keretbe, és egyben ez a garanciarészleg forrásaiból finanszírozott vidékfejlesztési intézkedések hazai végrehajtásának rendszere is. Az NVT kijelöli a vidéki térségek fenntartható fejlődését szolgáló célokat, prioritásokat, valamint tartalmazza az egyes intézkedések céljait, az intézkedések keretében támogatható tevékenységeket, a támogatás igénybevételének feltételeit és végrehajtásának részletes szabályait is.
Az NVT intézkedései elsősorban a környezeti kihívásokra adnak választ (agrár-környezetgazdálkodás, kedvezőtlen adottságú területek támogatása, az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai követelményeinek való megfelelés elősegítése, mezőgazdasági területek erdősítése), illetve közreműködést tesznek lehetővé a társadalmi átalakulás okozta gazdasági és társadalmi nehézségek enyhítésében (termelői csoportok létrehozásának támogatása, szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása, korai nyugdíjazás). Az NVT horizontálisan az ország egész területére alkalmazandó, azonos feltételekkel. Ez alól kivételt képeznek a következő támogatások: az úgynevezett zonális agrár-környezetgazdálkodási célprogramok, továbbá a kompenzációs támogatások a kedvezőtlen adottságú területeken gazdálkodók számára a rendeletileg külön kijelölt területeken.

Ezek is érdekelhetnek