Behajtja kintlévőségeit a hivatal!

Amennyiben a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (MVH) szemben valamilyen lejárt tartozása képződött a gazdálkodóknak, úgy annak kiegyenlítése a következő időszakban már automatikusan történik. Ehhez nyilatkozattal kell hozzájárulniuk a gazdálkodóknak. A nyilatkozat hiányában az MVH az intézkedésekkel kapcsolatos kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

GazdanetO. Horváth György2011. 01. 12. szerda2011. 01. 12.
Behajtja kintlévőségeit a hivatal!

Amennyiben a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (MVH) szemben valamilyen lejárt tartozása képződött a gazdálkodóknak, úgy annak kiegyenlítése a következő időszakban már automatikusan történik. Ezt a 2007. évi XVII. tv. év végi módosítása teszi lehetővé, és ezt egy nyilatkozattétellel éri el az MVH, melyet minden gazdálkodónak kötelessége megtenni az ez évtől esedékes támogatási intézkedések során.

Amennyiben az intézkedésben való részvételre vonatkozó jóváhagyási / elismerési / engedély- / támogatási / kifizetési stb. kérelem főlapja nem tartalmazza a lejárt tartozásokra vonatkozó nyilatkozatot, a kérelemhez az 1/2011 MVH közleményben szereplő melléklet szerinti nyilatkozatot kell csatolni. A nyilatkozat hiányában az MVH az intézkedésekkel kapcsolatos kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül elutasítja– olvasható a Magyar Agrárkamara közleményében.

Minden egyes gazdálkodónak nyilatkozatot kell tennie az MVH felé arról, hogy külön végrehajtási határozat nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a számláját kezelő pénzintézet a gazdálkodó MVH-val szemben keletkezett lejárt tartozását automatikusan kiegyenlítse a hivatal felé. Magyarul ez azt jelenti, hogy nyilatkozattétellel lehetővé válik, hogy az MVH külön eljárás nélkül beszedje a gazdálkodók hivatallal szembeni lejárt tartozásait.

 

Ilyen tartozások keletkezhettek például egyes támogatásokkal kapcsolatos szankciók esetében. Oda kell figyelni arra – figyelmeztet a Magyar Agrárkamara -, hogy az adott gazdálkodó milyen hozzájárulási nyilatkozatot tesz. 2010. december 30. előtti időszakban indult eljárások dokumentumaiban – a főlaphoz csatolva - ilyen nyilatkozatot lehetővé tévő melléklet nem volt található, míg a dátumot követően kiadott eljárásokra vonatkozókhoz már csatolja a hivatal.

Ezért, a gazdálkodóknak ezt figyelembe véve kell a nyilatkozathoz szükséges mellékletet megszerezniük és kitölteniük. A lejárt tartozásokra vonatkozó nyilatkozatot a különféle kérelmek benyújtásával egyidejűleg, de legkésőbb a kérelem módosítására rendelkezésre álló időszakon belül kell benyújtani. (ilyen kérelem lehet többek között a sertés és baromfi állatjóléti támogatás, a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás)

A melléklet, illetve a nyilatkozattétellel kapcsolatos jogszabály megtalálható a következő internetes oldalon: http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk12011
A nyilatkozat megtétele alapvető érdeke a különféle támogatásokban érintett gazdálkodóknak, ugyanis a nyilatkozatot nem tartalmazó kérelmet az MVH-nak érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítania – figyelmeztet közleményében a Magyar Agrárkamara.