Haladék az elmaradt beruházásoknak

A Vidékfejlesztési Minisztérium több ponton módosította a 23/2007 (IV. 17.) FVM rendeletét, így többek között lehetőséget kapnak a megvalósításra azon pályázók, akiket az elmúlt időszak időjárása hátráltatott a megnyert beruházásaik megvalósításában – áll a Magyar Agrárkamara közleményében.

GazdanetO. Horváth György2011. 03. 25. péntek2011. 03. 25.

Kép: Rackajuh rackanyáj Pásztoradvent Hortobágy Kilenclyukú hid A hagyomány szerint ezen a napon hajották be a Hortobágyon legeltetett állatokat 2010.11.27. fotó: Németh András Péter, Fotó: Nemeth Andras Peter

Haladék az elmaradt beruházásoknak
Rackajuh rackanyáj Pásztoradvent Hortobágy Kilenclyukú hid A hagyomány szerint ezen a napon hajották be a Hortobágyon legeltetett állatokat 2010.11.27. fotó: Németh András Péter
Fotó: Nemeth Andras Peter

A megjelent 17/2011. (III. 4.) VM rendelet lehetővé teszi, hogy a beruházási támogatások vonatkozásában, a vis maior esemény igazolásával egyidejűleg előterjesztett, arra irányuló kifejezett kérelem esetén az MVH a megvalósítási határidőt egy alkalommal legfeljebb egy évvel meghosszabbítsa, amennyiben az ügyfél a beruházást megkezdte.

A beruházás megkezdése igazolt, amennyiben az ügyfél legalább egy, kifizetési kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó jogerős határozattal rendelkezik, amelyben nem csak egyéb elszámolható kiadást hagyott jóvá az MVH. Egyéb esetekben az ügyfélnek kell hitelt érdemlően bizonyítania a beruházás megkezdését.

Amennyiben a megvalósítási határidőt az ügy összes körülményét figyelembe véve az MVH döntésével meghosszabbítja, az ügyfél fennálló üzemeltetési kötelezettsége a meghosszabbítás időtartamával meghosszabbodik. A módosítás a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre vonatkozik.

Több módosítás is érinti a beruházások végrehajtására vonatkozó keretszabályokat.
Ha a támogatási határozat több kiadási tételt állapít meg, a kifizetési kérelem azonos kiadási tételéhez tartozó elszámolható kiadás összege a támogatási határozatban megállapított kiadási tétel összegét legfeljebb húsz százalékos mértékben meghaladhatja azzal, hogy az adott építésre jóváhagyott kiadások összege nem növekedhet.

A 2010. március 19-től hatályban lévő, az elszámolható kiadások 50%-os mértékű teljesítésére vonatkozó könnyítés, az eredeti jogszabályi előírásnak megfelelően 80%-ra változik a helyt adó vagy részben helyt adó jogerős támogatási határozattal még le nem zárt eljárásokban egyes kivételekkel, azzal, hogy a 24 hónapot meghaladó megvalósítási idejű beruházások esetében ezen időszak alatt elegendő 50%-os mértékű megfelelés.

A kifizetési kérelem esetén a támogatási kérelem benyújtási időszak első napján hatályos Építési Normagyűjteményt kell alkalmazni. Ha ezen Építési Normagyűjtemény nem tartalmazza az adott építési tételt, akkor az első olyan a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakot követően hatályos Építési Normagyűjteményt kell figyelembe venni, amelyben az építési tétel szerepelt.

Ezek is érdekelhetnek