Egyéni terv nélkül nincs támogatás!

Módosult a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és átállítására vonatkozó szabályozás. Eszerint szerkezetátalakítási és átállítási támogatás igénybevételéhez a Borvidéki terv alapján Egyéni tervet kell készíteni. Egyéni tervet nyújthat be az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki (amely) a szerkezetátalakításba bevont ültetvény használója, tehát nem feltétlenül a tulajdonosa – emlékeztet az új rendelkezésre a Magyar Agrárkamara legutóbbi közleményében.

Gazdanet2011. 09. 11. vasárnap2011. 09. 11.
Egyéni terv nélkül nincs támogatás!

Szeptember 2-án módosult a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és átállítására vonatkozó szabályozás (161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet a 85/2011.(IX.1.) VM rendelettel módosult). Ennek lényege, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőzően kell, az úgynevezett Egyéni tervet elkészítenie a támogatást igénylő szőlőtermesztőnek, melynek alapja az adott terület Borvidéki terve. Így az Egyéni tervnek tartalmaznia kell a hegybíró nyilatkozatát, miszerint az Egyéni terv megfelel a Borvidéki tervben foglaltaknak.

Az Egyéni tervet 2011. október 1. és 2011. december 15. között lehet benyújtani egy eredeti példányban postai úton az MVH részére. Az Egyéni terv minimum 0,2 hektár összefüggő területre kell, hogy vonatkozzon, kisebb szőlőterületre nem kérhető támogatás, ahogy a 3300 tő/ha tőszámnál alacsonyabb tőszámú ültetvényre sem.

Egyéni tervet kizárólag érvényes telepítési engedély birtokában lehet benyújtani. A tevékenység egy borpiaci év alatt történő végrehajtása magában foglalja az ültetési munkák elvégzését, továbbá a teljes körű támrendszer létesítését. A tevékenység két egymást követő borpiaci év alatt történő végrehajtása esetén az első borpiaci évben kell megvalósítani az ültetési munkálatokat. Az első borpiaci évben támrendszer létesítésére támogatás nem igényelhető. A második borpiaci évben kell megvalósítani a teljes körű támrendszer létesítést, valamint az előző évben nem megeredt vagy elpusztult tövek teljes körű pótlását. A második borpiaci évben a beállottságnak el kell érnie a 95%-ot. Egy kérelmező kizárólag egy Egyéni tervet nyújthat be.

Egyéni terv benyújtásának feltételei:
Az Egyéni tervet az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett, az adott borpiaci évre vonatkozó közlemény szerinti nyomtatványon kell benyújtani. Az Egyéni terv az alábbi adatokat tartalmazza:
a kérelmező azonosításához szükséges adatok (regisztrációs szám, név, cím, kapcsolattartási információk);
a tevékenység megjelölése;
a tevékenységgel érintett ültetvény részletezése (borvidék, helység, helyrajzi szám, a helyrajzi számhoz tartozó telepítési engedély száma, a tevékenységgel érintett területnagyság);
a tevékenység végrehajtása során elvégezni tervezett műveletek megnevezése borpiaci évenként;
a VINGIS térkép igénylőlap kódja;
a terület lejtésének mértéke.

Az MVH az Egyéni terveket beérkezési sorrendben 2012. március 31-ig bírálja el. Az MVH a borpiaci évre vonatkozó keretösszeg erejéig hagyja jóvá az Egyéni terveket. Az Egyéni tervnek helyt adó vagy részben helyt adó határozat alapján a szerkezetátalakítást legkésőbb 2013. május 31-ig kell végrehajtani - emlékeztet a Magyar Agrárkamara.

A támogatási kérelmeket a 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet alapján az adott borpiaci évben az Egyéni terv szerint befejezett tevékenységre vonatkozóan április 1. és június 15. közötti időszakban lehet benyújtani. A benyújtás időpontjának a támogatási kérelem postára adásának napja minősül – figyelmeztet a Magyar Agrárkamara. A támogatás kifizetésének határideje a támogatási kérelem benyújtása szerinti pénzügyi év október 15-e.

Ezek is érdekelhetnek