Kétmilliárdra lehet pályázni!

Még a héten, október 14-ig lehet támogatási kérelmet benyújtani arra a 2 milliárd forintra, melyet a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban (ÚMVP) írt ki belvízvédelem, vízkárelhárítás, öntözés és melioráció fejlesztésére – olvasható a Magyar Agrárkamara közleményében.

GazdanetO. Horváth György2011. 10. 14. péntek2011. 10. 14.

Kép: Tiszabšg, 2009. febru‡r 28. Belv’z. Fot—: Ujv‡ri S‡ndor

Kétmilliárdra lehet pályázni!
Tiszabšg, 2009. febru‡r 28. Belv’z. Fot—: Ujv‡ri S‡ndor

A 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet alapján szeptember 15. és október 14. között lehet az idén támogatást igényelni öntözés, melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztésére. A támogatási kérelmet a lakhely/székhely szerinti regionális illetékességű MVH kirendeltséghez kell benyújtani postai úton. A támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített, a 140/2011. (IX.5.) MVH Közlemény mellékletében szereplő formanyomtatványokon kell benyújtani.
Magyarország egyes térségeire kettős veszélyeztetettség jellemző, egy idényben belvíz és aszály is sújthatja ugyanazt a területet. A szárazság elleni védekezést szolgálja a környezetkímélő, víz- és energiatakarékos öntözőrendszerek kialakításának támogatása. Az öntözéses gazdálkodás a többlettermelés révén lehetővé teszi, hogy kis termőterületű gazdaságok is életképessé váljanak.
A talaj védelmét, vízmegtartó képességének növelését segíti a meliorációs beavatkozások ösztönzése. A vízelvezető és –visszatartó árkok, a talajcsövezés kiépítése a minőségi termelést biztosítja.
Támogatási kérelmet önkormányzatok, vízgazdálkodási társulatok, mezőgazdasági termelők, Zöldség-Gyümölcs Termelői Csoportok, Termelői Csoportok, nonprofit gazdasági társaságok nyújthatnak be. A tárca kiemelt figyelmet fordít a kis (legfeljebb 20 hektáros) területen gazdálkodókra.

A Magyar Agrárkamara szerint a támogatási kérelem benyújtása során figyelni kell a következőkre, mert nem megfelelőség esetén a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a hivatal. Ilyen eset például, ha:
a támogatási kérelmet nem formanyomtatványon, nem postai úton és nem a fenti határidőben nyújtották be,
a támogatási kérelmen nem az igénylő aláírása szerepel (nem az arra jogosult személy terjesztette elő),
a KKV kód, bankszámlaszám továbbra sincs bejelentve a regisztrációs adatokban,
a támogatási kérelem nem tartalmaz olyan adatot, illetve dokumentumot, amely a kérelem benyújtására nyitva álló határidő leteltét követően nem pótolható, (így pl. ha az ügyfél a benyújtott támogatási kérelem formanyomtatványain a támogatási alapra vagy a támogatási összegre vonatkozóan egyáltalán nem szolgáltat adatot, úgy hiánypótlásnak helye nincs)
a kérelem nem tartalmaz kitöltött főlapot, és az adott beruházás szempontjából releváns, jogszabály által rendszeresített betétlapot,
ha a támogatási kérelmet felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt álló ügyfél nyújtotta be.

A kamara felhívja arra is a figyelmet, hogy a támogatási kérelem pontozásánál csak azokat a dokumentumokat veszik figyelembe, melyeket a támogatási kérelemmel együtt nyújtott be a kérelmező. Pontozással kapcsolatos adatokat érintően hiánypótlásnak helye nincs.
Mely területeket is érint a támogatás?
1. célterület: Külterületen a vízrendezés közösségi beruházásai, vízkárelhárítás, belvízvédelem. A közcélú létesítmények belterületi szakaszaira támogatás abban az esetben nyújtható, ha azok a külterületi vízkárok megelőzésére, csökkentésére irányuló fejlesztésekkel együtt valósulnak meg.
A célterületen támogatásra jogosultak:
a külterületi vizek felett tulajdonosi, használati vagy üzemeltetési jogot gyakorló vagy tulajdonos települési önkormányzatok;
vízgazdálkodási társulatok;
mezőgazdasági termelők, ha a mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet (EUME);
termelői csoportok; zöldség-gyümölcs termelői csoportok,
nonprofit gazdasági társaságok.
A támogatás intenzitása: 70 %
2. célterület: Az öntözés mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése, ennek keretében:
2.1 célterület: üzemen belüli, támogatott építéssel együtt járó fejlesztés - a célterületen belül támogatásra jogosult:
a mezőgazdasági termelő, ha a mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet (EUME);
a termelői csoport; továbbá a zöldség-gyümölcs termelői csoport;
nonprofit gazdasági társaság.
A támogatás intenzitása alapvetően 40 %.
A támogatás intenzitása 50%-a, ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, vagy a beruházás kedvezőtlen adottságú vagy NATURA 2000 területen valósul meg. Ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, és a beruházás KAT-területen vagy NATURA 2000 területen valósul meg az elszámolható kiadások 60%-ának megfelelő támogatást igényelhet.
2.2 célterület: közösségi fejlesztések (olyan e jogcím keretében megvalósítható beruházás, új építésű, vagy felújítani kívánt közösségi létesítmény, ami a vonatkozó terv és engedély alapján közösségi, azaz több termelő érdekeit szolgáló létesítmény felújítására, illetve létrehozására irányul).
Támogatást igényelhet:
a mezőgazdasági termelő, ha a mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet (EUME);
a nonprofit gazdasági társaság;
a vízgazdálkodási társulat.
A támogatás intenzitása 70 %.
3. célterület: A melioráció mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése, ennek keretében:
3.1 célterület: üzemen belüli beruházások támogatásra jogosult:
a mezőgazdasági termelő, ha a mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet (EUME);
a termelői csoport; továbbá a zöldség-gyümölcs termelői csoport;
nonprofit gazdasági társaság.
A támogatás intenzitása alapvetően 40 %.
A támogatás intenzitása 50%-a, ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, vagy a beruházás kedvezőtlen adottságú vagy NATURA 2000 területen valósul meg. Ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, és a beruházás KAT-területen vagy NATURA 2000 területen valósul meg az elszámolható kiadások 60%-ának megfelelő támogatást igényelhet.
3.2 célterület: a melioráció közösségi létesítményeinek fejlesztése; (olyan e jogcím keretében megvalósítható beruházás,új építésű, vagy felújítani kívánt közösségi létesítmény, meliorációs tevékenység, ami a vonatkozó terv és engedély alapján közösségi, azaz több termelő érdekeit szolgáló létesítmény felújítására, illetve létrehozására irányul).
A célterület esetén 70 %-os támogatási intenzitás került meghatározásra, amelyet
a nonprofit gazdasági társaság;
a termelői csoport; a zöldség-gyümölcs termelői csoport vehet igénybe.
A támogatási kérelmet legkésőbb október 14-én kell postára adni – emlékeztet közleményében a Magyar Agrárkamara.

Ezek is érdekelhetnek