Már csak egy napig pályázhatnak a kertészek!

A kertészek január 31-ig pályázhatnak korszerűsítési támogatásra az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból. A támogatás keretösszege 14.419.600 eurónak megfelelő forintösszeg, de legfeljebb 4 milliárd forint - hívja fel a figyelmet a Magyar Agrárkamara.

GazdanetO. Horváth György2012. 01. 29. vasárnap2012. 01. 29.

Kép: igrici uborka termőföld savanyúság zöldség 2009 06 29 Fotó: Kállai Márton

Már csak egy napig pályázhatnak a kertészek!
igrici uborka termőföld savanyúság zöldség 2009 06 29 Fotó: Kállai Márton

Egy ügyfélnek legfeljebb 50 millió forint támogatás nyújtható a kertészeti termelő tevékenységet szolgáló, valamint új tároló, manipuláló létesítmények építésére, korszerűsítésére és az azokhoz kapcsolódó telepen belüli infrastrukturális beruházások megvalósítására. A támogatás keretében a kertészeti létesítmények energiaellátását biztosító beruházások támogatására is van lehetőség.

A 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet alapján a kertészet korszerűsítéséhez támogatási kérelem 2012. január 1-31. között - tehát már csak néhány napig - nyújtható be. Egy ügyfél a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban csak egy kérelmet nyújthat be.

Támogatás igénybevételére jogosult az a mezőgazdasági termelő, aki 01.1, 01.2, 01.3, vagy 01.5 alágazatba tartozó mezőgazdasági tevékenységet végez, a zöldség-gyümölcs termelői csoport, termelői szervezet vagy azok leányvállalatai, valamint a kertészeti és burgonya ágazatban működő termelői csoport.

A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a mezőgazdasági termelő ügyfél mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet (EUME). Az induló vállalkozások esetében vállalni kell, hogy a rendeletben meghatározott kertészeti tevékenységekből számított üzemméret a beruházás befejezését követő első naptári évben meghaladja a 4 EUME-t.
Kizárólag annak az ügyfélnek nyújtható támogatás, akinek a támogatási kérelme az értékelés során eléri a 46 pontot és a szakmai szempontok alapján eléri a 15 pontot.

Az ügyfél a támogatási határozat közlésétől számított hat hónapon belül köteles a támogatási határozatban jóváhagyott támogatási összeg legalább 25%-ával elszámolni.
A határozat közlésétől számított két éven belül a támogatott beruházást meg kell valósítani és az utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követő hat hónapon belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig be kell nyújtani.
Az üzemeltetési kötelezettség a támogatási határozat közlésével kezdődik és az utolsó kifizetési határozat közlésétől számított öt évig áll fenn.

A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 35-60%-a között változik a célterülettől, a beruházás helyétől és az ügyfél fiatal gazda minősítésétől, illetve az ügyfél típusától függően.

Elszámolható kiadások:

A termelő tevékenységet szolgáló és a tároló, manipuláló létesítmények megvalósítása esetén elszámolható kiadásnak minősül:
a kötelező építészeti-műszaki tartalomként meghatározott építés, épületgépészet és technológia kialakítása, továbbá a meglévő épületek felújítása és korszerűsítése, valamint a kapcsolódó infrastrukturális beruházás.

Az energiaellátást szolgáló beruházások megvalósítása esetén elszámolható kiadásnak minősül:
a gépkatalógusban az 5141., a 6213., a 6221., a 6224. gépváltozatokhoz tartozó gépek, technológiai berendezések beszerzése,
termelő termálkútfúrás – minimálisan harminc méter fúrási mélység esetén –, vagy szénhidrogén-meddő kút, termelő termálkúttá történő átalakítása,
a hőenergia előállításhoz kapcsolódó tüzelő-, biogáz-, termelő termálkút-, valamint napenergia-hasznosító berendezéssel funkcionális egységet képező tartozékok, szerelvények beszerzése, és
a hőtermelő berendezés elhelyezéséhez, működéséhez kapcsolódó, az építési normagyűjteményben beazonosítható építési beruházás.

A támogatási kérelmet az MVH a rendeletben meghatározott feltételek szerint, a rendelet mellékletében szereplő értékelési szempontok figyelembe vételével, rangsor állításával bírálja el.

A rendelet értelmében a támogatási kérelem benyújtási időszakot követően hiánypótlásnak helye nincs - hívja fel a figyelmet a Magyar Agrárkamara.

Ezek is érdekelhetnek