Pénz a szántók erdősítéséhez

Július 2-ig igényelhető uniós támogatás a mezőgazdasági területek erdősítéséhez, valamint az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági területeken történő kialakításához – olvasható a Magyar Agrárkamara közleményében.

GazdanetO. Horváth György2012. 05. 30. szerda2012. 05. 30.
Pénz a szántók erdősítéséhez

1. Agrár-erdészeti rendszerek támogatása
Ismét lehet pályázni azoknak, akik mezőgazdasági területükön agrár-erdészeti rendszert valósítanának meg. Áprilisban megjelent ugyanis az erről szóló MVH 57/2012. (IV.18.) számú közlemény. Eszerint a kérelem benyújtásának ideje 2012 évben május 1-től július 02-ig tart. A támogatás egyszeri, területalapú, vissza nem térítendő szubvenció, mely kizárólag a 46/2009. (IV. 16.) FVM rendeletben meghatározott kultúrák telepítése céljából vehető igénybe. A támogatásért hektáronként legalább 100 legfeljebb 150 fa telepítését, illetve fenntartását írja elő a rendelet, az engedélyezett fajok igazolt származású szaporítóanyagának felhasználásával.

A fás legelő, szántó, szőlő, gyümölcsös művelési ág esetén gyep- és fatelepítés együttes kivitelezésével hozható létre, mely esetben a hektáronkénti támogatás 1.050 eurónak megfelelő forintösszeg (kb. 305 ezer Ft). Meglévő gyep esetén kizárólag fatelepítéssel hozható létre, mely esetben a támogatás 740 euró/hektárnak megfelelő forintösszeg (kb. 215 ezer Ft/ha).

Támogatási kérelem akkor nyújtható be, ha az ügyfél nem áll felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, természetes személy esetében nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt, és földhasználati joggal rendelkezik a támogatható területre. A támogatási kérelmeket, az érintett földterület elhelyezkedése szerint illetékes kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságához, az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, postai úton kell benyújtani.

2. Mezőgazdasági terültek erdősítése:
A mezőgazdasági területek erdősítését segíti a lehetőség, mellyel a gazdálkodók most májustól élhetnek. A 62/2012. (IV. 27.) MVH Közlemény szerint 2012. május 1. - július 2. között nyújtható be támogatási kérelem erdősítéshez, az erdőtelepítés legfeljebb ötéves ápolásához, valamint az erdőtelepítés miatti jövedelem kiesés pótlásához. A kérelmet postai úton, az MVH által rendszeresített nyomtatványokon, az erdőrészlet fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságához kell benyújtani.

A különböző földrajzi területeken támogatható célállomány-típusokat, a támogatás mértékét, a jövedelempótlás nagyságát, hosszát a 88/2007. (VII. 17.) FVM rendelet mellékletei tartalmazzák. Az első kivitelhez, azaz a telepítés első évi munkálataihoz alap- és kiegészítő támogatás is kérhető, az utóbbiból létesíthető egyebek között a 10 foknál lejtősebb területen a talaj védelmét szolgáló padka, a vad és taposási kár megelőzését célzó kerítés vagy villanypásztor, illetve a belvizek elleni bakhátak.

A támogatás igénybevételének feltétele a névre szóló erdőtelepítési valamint legalább - a jövedelempótló támogatási időszakot öt évvel meghaladó - földhasználati engedély. Ez esetben is kizárólag igazolt származású erdészeti szaporítóanyag telepíthető, az ötödik év végére pedig el kell érni, hogy a főfaj legalább 2 éves egyedeinek száma elérje az erdőtelepítési engedélyben meghatározott egyedszám 70 százalékát, illetve védelmi rendeltetésű erdők esetében annak 50 százalékát, illetve az elegyarány az erdőtelepítési engedélyben jóváhagyott célállomány típusnak megfeleljen. Az erdőtelepítési első kivitelt legkésőbb a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő második év május 15-ig kell megvalósítani, de az erdőtelepítés a támogatási kérelem benyújtása előtt nem, a támogatási kérelem benyújtása után, a támogatási határozat közléséig saját felelősségre megkezdhető.

Az első kivitel után benyújtott kifizetési kérelemre a támogatás csak akkor fizethető ki, ha a megvalósítást az erdészeti hatóság az Országos Erdőállomány Adattárba bejegyezte és a támogatásra jogosultat az adott területre erdőgazdálkodóként nyilvántartásba vette. Második évtől a támogatás csak akkor fizethető ki, ha az ingatlan-nyilvántartásban az erdő művelési ág átvezetése legkésőbb a második kifizetési kérelem benyújtásának évében június 30-ig megtörtént!

A támogatási kérelmeket az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha nincs aláírva, vagy a KKV-kód a kérelmező mulasztása miatt nem szerepel az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében – figyelmeztet a Magyar Agrárkamara közleményében. A támogatási kérelmek összeállításához szükséges formanyomtatványok letölthetőek a www.mvh.gov.hu honlapról. További információk a kamarai tanácsadóknál érhetők el, vagy kérdések az [email protected] levelezési címen tehetők fel.