Magyar nagybirtok nem kap támogatást? Elszólás vagy fenyegetés?

Lényegében kijelentése tisztázására kérte fel nyílt levelében a Mezőgazdasági Termelők és Szövetkezők Országos Szövetsége (MOSZ) Fazekas Sándor minisztert, aki a minap azt mondta, hogy a jövőben az 500 hektárnál nagyobb birtokok nem kapnak állami támogatást. Ha így lesz, teljesen ellehetetlenülnek a még megmaradt állattartó gazdaságok.

GazdanetO. Horváth György2012. 06. 12. kedd2012. 06. 12.

Fotó: Foto:Pelsoczy Csaba

Magyar nagybirtok nem kap támogatást? Elszólás vagy fenyegetés? Fotó: Foto:Pelsoczy Csaba

Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter a hét végén, egy Lakitelken tartott fórumon ismertette a tervezett új földtörvény koncepcióját. Ennek keretében kijelentette, hogy a törvény szerint az 500 hektár feletti termőföld használat már nagybirtoknak minősül, amit ugyan nem akarnak felszámolni, de állami támogatást nem kaphat.

A minisztérium által közzétett földtörvény koncepcióban ilyen kitétel még érintőlegesen sem szerepel. Nem lehet tudni, hogy ettől még van-e ilyen kormányzati szándék vagy a miniszter pillanatnyi hangulatában – talán mert az eredeti föld vagyonadó javaslatát a Kormány nem vallotta magáénak – rögtönözte ez a mondatot.

A MOSZ véleménye szerint a miniszter kijelentése megerősíti az érdekképviselet értékelését, hogy az új földtörvénnyel a kormány nem a külföldiektől akarja megvédeni a magyar termőföldet, hanem azt ürügyként használja egy újabb, a mezőgazdaságot felforgató átszervezéshez. A földtörvény koncepció sem titkolja, hogy az állam célja a „nagyüzemek” működési lehetőségeinek korlátozása. A miniszter demagóg kijelentése szerint a termőföld hatvan százalékát bérleti szerződésekkel használó társas vállalkozásokat és számos, ötszáz hektárnál nagyobb területet használó egyéni vállalkozó gazdaságát akár fel is számolhatnák a jogállamiság nagyobb dicsőségére – és a mezőgazdasági árutermelés tönkretételére, a foglalkoztatás további csökkentésére.

Az állami támogatások megvonása a nagyüzemektől – azon túl, hogy alkotmányellenes lenne a jogállami normák szerint – ugyancsak ezekkel a negatív következményekkel járna. A magyar mezőgazdasági támogatások meghatározó része az Európai Uniótól, az unió közös agrárpolitikája szabályai szerint érkezik a termelőkhöz, amiben a magyar államnak csak végrehajtó szerepe van. A magyar állami támogatások mára már szinte jelentéktelen méretre zsugorodtak és csak meghatározott – az unió által engedélyezett – célokat szolgálnak. Ezek jó része az állattenyésztéshez kötődő támogatás. Mivel az amúgy is drámaian lecsökkent állattenyésztés maradéka a nagyobb gazdaságokban található, ezeknek a megvonása még tovább gyorsítaná a hazai állattenyésztés összeomlását. Az agrárgazdaságért felelős miniszter részéről egy ilyen intézkedés kilátásba helyezése vagy hozzá nem értésnek vagy felelőtlenségnek a jele.

Ezek is érdekelhetnek