Hétfőn éjfélkor jár le a határidő!

Július 16-ig lehet benyújtani a szőlőültetvények szerkezetátalakítására vonatkozó támogatási kérelmeket. A támogatási kérelem benyújtásának előfeltétele, hogy a termelő rendelkezzen jóváhagyott Egyéni tervvel, és hogy az abban vállalt szerkezetátalakítási tevékenységet elvégezze.

GazdanetO. Horváth György2012. 07. 14. szombat2012. 07. 14.

Kép: Kiskőrös, 2010. február 28. Szőlőtőke potlás. Fotó: Ujvári Sándor

Hétfőn éjfélkor jár le a határidő!
Kiskőrös, 2010. február 28. Szőlőtőke potlás. Fotó: Ujvári Sándor

Július 16-ig lehet benyújtani a szőlőültetvények szerkezetátalakítására vonatkozó támogatási kérelmeket. A támogatási kérelem benyújtásának előfeltétele, hogy a termelő rendelkezzen jóváhagyott Egyéni tervvel, és hogy az abban vállalt szerkezetátalakítási tevékenységet elvégezze. Támogatási kérelmet kizárólag az a kérelmező nyújthat be, aki megvalósította a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által jóváhagyott Egyéni tervében a 2010/11. és/vagy a 2011/12. borpiaci évre vállalt műveleteket. A támogatási kérelemhez csatolni kell az ültetvény támrendszeréről készített vázrajzot, az ültetvényleltárt, valamint a felhasznált szaporítóanyagra vonatkozó származási igazolás másolatát.

A fajtaváltáshoz vagy az ültetvény áttelepítéséhez csak igazolt származású szaporítóanyagot lehet felhasználni. Ezek lehetnek: engedélyes árutermő iskolában előállított, hatóság által ellenőrzött és minősített, hatóságilag ellenőrzött, igazolt eredetű alapanyag felhasználásával, házi szaporító iskolában saját célra előállított, vagy más uniós tagállamban előállított, a hazai minőségi előírásoknak minden tekintetben megfelelő
ültetési anyagok.

A támogatás csak akkor fizethető ki, ha az MVH a helyszíni ellenőrzés során megállapítja, hogy az Egyéni tervben megjelölt műveleteket szakszerűen és teljes mértékben elvégezték. További feltétel az agrárkamara szerint, hogy az ültetvény beállottságának el kell érnie a 90%-ot.