Nehéz idő jön, figyeljen oda!

Hamarosan ismét eljön az éves támogatás-igénylés legnagyobb feladata, az úgynevezett egységes kérelem leadásának ideje. A kérelmet internetes felületen kell benyújtani, melyben sokat segítenek a falugazdászok és a kamarai tanácsadók.

GazdanetO. Horváth György2013. 03. 18. hétfő2013. 03. 18.
Nehéz idő jön, figyeljen oda!

Az internetes felületen az egységes kérelmet háromféle módon lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH): amennyiben az ügyfél rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval saját ügyfélkapuján keresztül, amennyiben nem rendelkezik, technikai közreműködő, vagy meghatalmazott útján.

Technikai közreműködők a falugazdászok és az agrárkamarai tanácsadók lehetnek. Ők azoknak a gazdálkodóknak nyújtanak térítésmentes segítséget, akik nem rendelkeznek ügyfélkapus regisztrációval, illetve kérelmüket megbízható szakmai segítséggel szeretnék beadni. A technikai közreműködő feladata az egységes kérelem benyújtására, az adatváltoztatás, illetve adatváltozás bejelentésére, (adatok módosítása, adatok pontosítása, kérelem visszavonása, vis maior bejelentése), MePAR változásvezetési kérelem benyújtására, az ügyfél-nyilvántartási adatok módosítására, az ügyfél tájékoztatására, valamint technikai és szakmai segítségnyújtásra korlátozódik. Technikai közreműködést vehet igénybe, aki egységes kérelmet még nem nyújtott be, természetes személy, vagy az egységes kérelem alapján a 2012. évben megállapított területe nem haladja meg az 50 hektárt.

Ha valaki nem falugazdászt vagy kamarai tanácsadót bíz meg kérelme kitöltésével, meghatalmazás útján bárkinek megbízást adhat képviseletére a kérelem kitöltésénél. Magánszemélyként a technikai közreműködő meghatalmazott is lehet. Ugyanakkor figyelemmel kell lenni arra, hogy egy ügyfél egy jogcímben egy eljárási cselekményre csak egy meghatalmazottnak/technikai közreműködőnek adhat megbízást. A meghatalmazottnak ügyfélkapus regisztrációval és MVH regisztrációs számmal is rendelkeznie kell, de csak akkor tud a kérelem-kitöltő felületre belépni, ha a meghatalmazás az ügyfélkapus beadást követően papír alapon is beérkezik a Hivatalba (bármely megyei MVH kirendeltségre benyújtható személyesen, vagy postai úton), és ott feldolgozzák azt.

A meghatalmazás, illetve a technikai közreműködés kitöltéséhez szükséges a Hivatal által kiadott jelszó. A korábbi években használt jelszó érvényes; amennyiben valaki elveszítette vagy elfelejtette, új jelszót bármely megyei MVH kirendeltségen a G946 nyomtatványon, személyesen vagy postai úton kérhet. A nyomtatvány letölthető az MVH honlapjáról.

Ezek is érdekelhetnek