Nagy könnyítés, ha jön a vihar!

2014. április 25-től van lehetőség az egységes kérelemhez kapcsolódó vis maior bejelentések elektronikus felületen történő benyújtására.

GazdanetO. Horváth György2014. 04. 26. szombat2014. 04. 26.
Nagy könnyítés, ha jön a vihar!

Vis maior bejelentést akkor javasolt tenni, ha a 2014. évi egységes kérelemben megjelölt terület vonatkozásában vis maior esemény (például árvíz, belvíz) történt, és emiatt az ügyfél nem tudja teljesíteni a támogatás igénybevételéhez szükséges valamelyik feltételt, vagy már nem a korábban bejelentett növény található meg az adott táblán. A kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatosan a termésátlag csökkenésre, vagy a termés kiesésre vonatkozó káreseményt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján közzétett bejelentőlapon kell megtenniük, melyet a kárt szenvedett terület fekvése szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságához kell benyújtani! Vis maior bejelentéssel kapcsolatos további részletes tájékoztató megtalálható a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján.

Ezek is érdekelhetnek