Támogatásra van szüksége? - itt megtudja, mikor jelenik meg rá a pályázat!

A hatóság megjelentette azt a naptárt, mely hónapokra bontva bemutatja, hogy az egyes vidékfejlesztési támogatásokat mikor és mekkora kerettel hirdeti meg. Az alábbiakban ezt közöljük.

GazdanetO. Horváth György2016. 01. 22. péntek2016. 01. 22.
Támogatásra van szüksége? - itt megtudja, mikor jelenik meg rá a pályázat!

Azonosító

Felhívás neve és a meghirdetés tervezett ideje

 Mrd Ft


Január
 

VP1-1.2.2-16

Tájékoztatási szolgáltatás

7,79

VP2-4.1.3.1-16

Kertészet korszerűsítése – üveg- és fóliaházak létesítése geotermikus energia felhasználásának és öntözés kialakításának lehetőségével

22,50

VP2-4.1.3.2-16

Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatása öntözés kialakításának lehetőségével, továbbá mezőgazdasági esőkár vagy tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások

17,00

VP2-4.1.3.3-16

Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése

3,00

VP2-4.1.3.4-16

Kertészet korszerűsítése – kertészeti ágazat technológiai fejlesztéseinek támogatása öntözés kialakításának lehetőségével

24,00

VP2-6.3.1-16

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése

14,00

VP5-8.4.1-16

Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása

6,78

VP6-7.2.1.2-16

Egyedi szennyvízkezelés

12,00

VP6-7.4.1.1-16

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés

26,90

 

Február
 

VP1-2.3.1-16

Szaktanácsadók továbbképzése

0,18

VP2-4.1.1.1-16

Állattartó telepek korszerűsítése

5,95

VP2-4.1.1.2-16

Baromfitartó telepek korszerűsítése

19,85

VP2-4.1.1.3-16

Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

19,85

VP2-4.1.1.4-16

Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése

3,97

VP2-4.1.1.5-16

Sertéstartó telepek korszerűsítése

19,85

VP3-5.1.1-16

Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása

6,51

VP3-17.1.1-16

Mezőgazdasági biztosítók díjához nyújtott támogatás

23,72

VP4-4.4.1-16

Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások

3,50

VP4-4.4.2-16

Vízvédelmi célú nem termelő beruházások

2,38

VP4-12.1.1-16

Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések

25,85

VP4-12.2.1-16

Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések

25,51

VP4-13.2.1-16

Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken

23,62

VP4-15.2.1-16

Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése, fejlesztése

3,35

VP5-8.6.2-16

Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek

2,69

VP6-6.2.1-16

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása

13,85

VP6-19.4.1-16

LEADER – Működési és animációs költségek támogatása

8,92

 

Március
 

VP1-1.1.1-16

Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek

6,18

VP2-4.1.2-16

Kisméretű terményszárító és -tisztító korszerűsítése, kisméretű terménytároló építése, korszerűsítése

19,66

VP5-8.1.1-16

Erdősítés támogatása

33,05

VP5-8.2.1-16

Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása

2,25

VP6-7.2.1.2-16

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése

10,60

 

Április
 

VP3-9.1.1-16

Termelői csoportok és termelői szervezetek létrehozása

26,08

VP3-14.1.1-16

A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás

36,51

VP4-4.1.4-16

Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

49,50

VP6-7.2.1.3-16

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése

18,40

VP6-19.2.1-16

LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

47,67

 

Május
 

VP1-1.3.1-16

Szakmai tanulmányutak és csereprogramok

1,49

VP1-2.1.1-

2.1.2-16

Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás

13,88

VP3-4.2.2-16

Borászat termékfejlesztésének és erőforrás hatékonyságának támogatása

20,00

VP3-16.1.1-16

Agrárinnovációs operatív csoportok támogatása

3,34

VP6-6.4.1-16

Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére

irányuló beruházások támogatása

35,93

VP6-7.2.1.4-16

Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései

10,20

VP6-7.4.1-16

Jármű- és eszközbeszerzés: köz- és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések, falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése jármű- és eszközbeszerzéssel

8,30

Június
 

VP2-4.1.3.5-16

Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása

10,00

VP3-3.1.1-16

Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása

7,96

VP5-8.3.1-16

Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése

3,83

VP5-8.5.1-16

Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások

9,76

 

Július
 

VP2-4.1.5-16

Az agrár-innovációs operatív csoportok innovatív projektjeinek megvalósításához szükséges beruházások megvalósítása

9,08

VP4-8.5.2-16

Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése

2,00

VP4-16.5.1-16

A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület-és tájhasználatváltás együttműködései

4,39

VP6-16.3.1-16

Kis gazdasági szereplők között létrehozott együttműködések, beleértve a turisztikai együttműködéseket
 

2,96

Augusztus
 

VP1-1.2.1-16

Bemutató üzemi programok

1,04

VP3-16.4.1-16

Együttműködések támogatása a rövid ellátási láncok és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért

3,84

VP5-8.6.1-16

Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására

és piaci értékesítésére irányuló beruházások

4,49

 

Szeptember
 

VP2-6.1.1-16

A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás

37,73

VP3-3.2.1-16

Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége

2,40

VP4-15.1.1-16

Erdő-környezetvédelmi kifizetések

12,66

 

Október
 

VP6-16.9.1-16

Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság

1,30

 

November
 

VP6-19.3.1-16

LEADER – Helyi  akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása

1,92

 

Ezek is érdekelhetnek