Gyümölcsfáink fejlődése

A gyümölcsfa egyéves kortól élete folyamán különböző fejlődési szakaszokon megy át, ami a helyes metszés módját és mértékét is befolyásolja, meghatározza. Ezt a tudást csak akkor sajátíthatjuk el, ha először megismerjük a növény biológiai sajátosságait, igényeit, és ha megtapasztaljuk, miként reagál a metszésre.

GazdanetTegdes László2021. 03. 29. hétfő2021. 03. 29.

Kép: Konténeres gyümölcsfák az Erzsébeti Oázis Dísznövénykertben. 2010.11.28. Fotó: Bohanek Miklós

Gyümölcsfáink fejlődése
Konténeres gyümölcsfák az Erzsébeti Oázis Dísznövénykertben. 2010.11.28. Fotó: Bohanek Miklós

Első időszak. A vázágak kialakításának terminusa, amikor a fa vegetatív szervei erős növekedésben vannak. A metszésre a fák markáns hajtásnövekedéssel válaszolnak. Minél erőteljesebb e növekedés, annál később fordul termőre a fa. Ezért olyan metszési módot kell választani, hogy a célunkat elérve, minél rövidebb idő alatt alakuljon ki a fa koronája és forduljon termőre.

Második időszak. A fokozódó terméshozam terminusa. Ilyenkor a fa még erősen növekszik, termőfelülete, a korona még alakul. Ez az időszak a termőre fordulással kezdődik és a teljes termésmennyiség beálltáig tart. Metszés szempontjából igen jelentős, mert a korona kialakítása mellett már gondoskodni kell a növekvő termőfelületeken kialakítandó termőrész-berakódásról is.

Ezt az egyenletesen elosztott vázágak kialakításával, a felkopaszodás megakadályozásával és a korona fokozatos kiritkításával, a több fény garantálásával érhetjük el. Célunk, hogy a fa minél rövidebb idő alatt érje el a teljes termőképességi időszakot.

Harmadik időszak. A teljes terméshozam időszaka. Jellemző a generatív (termő) és a vegetatív (növekvő) részek egyensúlya. A korona teljesen kifejlődik, és a fa eléri teljesítőképességének csúcsát. Ugyanakkor a korona belső, árnyékolt részei­ben megindul a felkopaszodás, de a fa a termőrészeinek veszítését még képes újakkal pótolni. A metszést úgy kell végezni, ifjítani, hogy a fa termőfelülete ne csökkenjen, tehát a pusztuló részeit újakkal pótoljuk. Ezt úgy érhetjük el, hogy az alsóbb állású, fiatal farészeket hagyjuk meg.

Negyedik időszak. A hanyatlás, a fa fokozatos pusztulásának terminusa. A korona belső részei egyre inkább felkopaszodnak, a hajtó és termő részek a korona külső szélei felé helyeződnek át. Fokozatosan több vízhajtás jelenik meg. Ebben a szakaszban a fa terjedelmét ifjító metszéssel csökkenthetjük, hogy a termőképességet minél tovább kitolhassuk, fenntarthassuk.

A gyenge növekedés miatt elaprósodik a gyümölcs. Az ilyen korú fa további fenntartásának gazdaságossága egyre kérdőjelesebbé válik. Ha a kiöregedő fa egészséges, átoltásával segíthetünk a helyzetén. Ellenkező esetben a fa leváltása a célszerűbb megoldás.

Ezek is érdekelhetnek