Az agrárkamara, valamint a kormányközelinek mondott Magosz vezetőinek javaslatára számottevően változott az év végén a földforgalmi törvény. Az önkormányzatok kimaradnak ezentúl a földeladás véleményezéséből, arra csak a kamara helyi és megyei szervezetei lesznek jogosultak.

Átment a parlamenten: a jövőben már csak így vehetsz földet!

December közepén fogadta el a parlament – azon az emlékezetes napon, amikor nem kis botrányt okozva az ellenzék megpróbálta sípolással, az elnöki pulpitus elfoglalásával és más megmozdulással megakadályozni, hogy a rabszolgatörvényként emlegetett munkavállalókat érintő törvényt elfogadja a Tisztelt Ház – szinte csendben a földforgalmi törvény módosításait. A lényeg, hogy ezen túl az önkormányzatoknak nincs beleszólásuk a helyi földek adásvételébe, cseréjébe, az agrárkamara helyi szervei, illetve megyei elnöksége hozza a döntéseket. Az Országgyűlés lényegében változtatás nélkül engedte át a módosításokat, így az adásvétellel kapcsolatos döntést a kormányhivatalnál, majd a bíróságnál lehet megtámadni, de a bíróság a döntést nem változtathatja meg, csak új eljárásra utasíthat. Újdonság, hogy ezen túl földcsere esetén is szükség lesz a helyi agrárkamarai véleményezésre és jóváhagyására.

A változtatás lényegében árszabályokat is felállít: ennek lényege, hogy erdő esetében a föld értéke, valamint a faállomány értéke az alap, melyet 50 éves időtartamra kell vonatkoztatni. Más földeknél azok 20 éves jövedelemtermelése az irányadó, azaz egy adott területre kialkudott vásárlási árat ehhez viszonyítják és állapítják meg, hogy az életszerű-e, azaz nem túl magas-e. (Sokak szerint ez az intézkedések a hazai földárak növekedésének nem fog használni.)

Az a változtatás is az életből vett rossz példákat igyekszik kiszűrni, amikor valakik élve elővásárlási jogukkal, állattartást vállaltak be, de a terület méretéhez képest csak minimális állományt tartottak fenn. Módosulnak tehát az állattartók jogosultságai elővásárláskor és elő-haszonbérletkor, így a földek művelési ágának és méretének igazodni kell a tartott állatok takarmányszükségletéhez. Viszont kibővült az elővásárlásra és elő-haszonbérletre jogosultak köre a szaporítóanyag-előállítókkal, akiknek kötelezettséget kell vállalniuk, hogy a területen meghatározott ideig ezt a tevékenységet folytatják.

Az elővásárlási visszaélések kiszűrését is segítheti az a változtatás, mely szigorúbban ítélik meg, ha valaki nem tartja be az elővásárláskor előnyt adó, vállalt kötelezettségeit, ilyenkor azok a gazdák, akik az elővásárlási sorban hátrébb szorultak, eredeti áron megvásárolhatják a termőföldet. Ha egyikük sem él vételi jogával, akkor az állam veszi meg a birtokot.
Főhet a fejük azoknak, akik eddig feles, vagy részesbérleti szerződés alapján szereztek jogot földművelésre, ugyanis a mostani változtatások ezt megszüntetik azzal a meghagyással, hogy a most még élő ilyen szerződések legfeljebb 2028 végéig maradhatnak érvényben.

Kövess minket a legfrissebb sportos trendekért és inspirációkért a Facebookon is.