Akkumulátorgyár: mellette, ellene

Örülnénk-e vajon annak, ha lakóhelyünktől néhány száz méterre, esetleg pár kilométerre veszélyeshulladék-égető épülne? Alighanem csak nagyon kevesen. Az utóbbiak táborába tartozik a 165 lelket számláló Vekerd lakossága is. Nem úgy a település szomszédságában fekvő, 1838 lakosú Zsáka polgárai, akik tiltakozásukat fejezték ki a tervezett beruházás ellen.

Hazai életBalogh Mária2004. 09. 10. péntek2004. 09. 10.
Akkumulátorgyár: mellette, ellene


A bihari településen élők a tavaly nyári népszavazáson, az esetleges munkahelyek reményében, igent mondtak a hazánkban egyedülálló, használtakkumulátor-feldolgozó létesítésére. A zsákaiak pedig nemet. S hogy kellő nyomatékot adjanak szándékuknak, leszögezték: ha kell, Strasbourgba is elmennek akaratuk érvényesítéséért.
Az elégedetlenségének hangot adó bihari település polgármestere, Gulyás András érdeklődésünkre kifejtette:
- A zsákai képviselő-testület olyan határozatot fogadott el, amely felhatalmaz, hogy minden törvényes eszközzel tiltakozzak az emberi életet és a környezetet veszélyesen károsító beruházás ellen. A testület írásban is eljuttatja véleményét a környezetvédelmi tárcához.

Két falu összevész
A bonyodalmak egy esztendővel ezelőtt kezdődtek az egymással egyébként jószomszédi viszonyban álló bihari falvak életében. Éppen akkor, amikor híre ment, hogy Vekerd közelében használtakkumulátor-feldolgozót akarnak létesíteni, s ezt a település lakói is támogatják. Az előzetes elképzelések szerint az olasz mintára épülő, korszerű üzem negyven környékbelinek nyújtana munkalehetőséget. Jelenleg azonban még építési engedéllyel sem rendelkezik a beruházásra jelentkező cég. Állítólag azért, mert az eredeti befektető anyagi okok miatt időközben visszalépett, a jelenlegi pedig még nem szerezte be azokat a szakhatósági engedélyeket, melyek zöld utat adnának az építkezésnek.
- Nevetségesnek tartjuk, hogy a hetven-egynéhány igennel szavazó vekerdi döntsön közel kétezer zsákai sorsáról - szögezte le a tiltakozó falu első embere. - Szakmailag ugyan nem tudok vitába szállni a tervekkel, az viszont rettenetesen zavar, hogy ezen a vidéken így is sokkal magasabb a daganatos betegek száma, mint máshol. Miért örvendeznénk annak, ha egy veszélyeshulladék-égető üzem tovább ront a helyzetünkön?
A létesítmény egyébként Zsáka lakott területétől légvonalban 4,2 kilométerre, Vekerdtől pár száz méterre épülne fel. A polgármester szerint a tavalyi vekerdi népszavazás végeredményét semmisnek kellene tekinteni, mivel a jelenlegi állás szerint nem azon a helyen s nem az a cég építené az akkumulátorfeldolgozót, amelyre ott egy éve igennel szavaztak a választók. Gulyás András aggodalmát fejezte ki amiatt is, hogy ha mégis megkezdené működését a veszélyeshulladék-feldolgozó, akkor a Zsákán termesztett zöldségek és gyümölcsök eladhatatlanná, versenyképtelenné válnának a piacokon.
- Ebben a térségben tiszta a levegő és a környezet, ráadásul évek óta törekszünk a biotermesztésre, jó legelőkön tartjuk a jószágainkat, elsősorban a birkát és a juhot, és persze régen tervezzük a falusi turizmus felvirágoztatását is.
{p}
Féltik a levegőjüket
- Attól tartunk, ha beindulna a hulladékfeldolgozó, akkor harminc kilométeres körzetben letehetnénk a biogazdálkodásról. Bárki bármit mondjon, itt, a bihari tájvédelmi körzetben, kőhajításnyira a Hortobágyi Nemzeti Park természetvédelmi helyétől, semmi keresnivalója ilyenfajta üzemnek - szögezte le beszélgetőtársam, aki azt is tudni vélte, hogy Ausztriában, ahol az Alpok egy völgyében építettek hasonló feldolgozót, a beruházók a lakosok egészségét óva 15 kilométeres körzetben minden tanyát és lakóépületet felvásároltak.
Másként látja a helyzetet Juhász István, Vekerd polgármestere, aki az előzményekkel kapcsolatosan azt mondta: képviselő-testületüket és a falu lakóit a tavaly júliusi falugyűlésen meggyőzte a szakemberek hiteles és szakszerű tájékoztatása. Nem sokkal ezután a magyar-olasz befektető cég képviselője felajánlotta, hogy néhány érdeklődő vagy éppen kételkedő vekerdi polgár tekintse meg a már jól és biztonságosan működő olaszországi gyárakat. Juhász István személyes élményét megosztva elsorolta: az egyik ilyen akkumulátorfeldolgozó Róma és Nápoly között fekszik a hegyekben, egy 20-25 ezer lelkes kisváros tejelő tehenészetének takarmánytermő földjei mellett. A másik pedig délen található, a tengerparton, egy narancsültetvény közepén, lakóvillák szomszédságában.
A polgármester a tavalyi tervekről szólva leszögezte: a veszélyes anyagok tervezett feldolgozása zárt rendszerben, korszerű technológiával bonyolódna Vekerden is. Az új üzem az elképzelések szerint 25 ezer tonna használt akkumulátor megsemmisítésére alkalmas. Így az évente keletkező mintegy 21-22 ezer tonna teljes mennyiségét képes lenne befogadni a leendő vekerdi gyár. A hozzáértők úgy vélik, ennek azért is nagy a jelentősége, mert jelenleg az ilyen jellegű veszélyes hulladékot határon túli feldolgozókba szállítják Magyarországról, ami ellenkezik az uniós szabályokkal. Juhász István kifejtette: nem érti, mi a valódi oka a jelenlegi nagy felháborodásnak. Úgy véli, valamilyen gazdasági és politikai érdek állhat az ügy hátterében.
A Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal tájékoztatójából kiderült, az akkumulátorfeldolgozó létesítési engedélyeztetése hatósági ügy, s nem tartozik a képviselő-testület hatáskörébe, vagyis e kérdésben nem dönthet népszavazás. A vekerdi polgárok egyébként a múlt év nyarán arra mondtak igent, hogy az önkormányzat tulajdonrészt vállaljon egy kft.-ben, és közösen részt vegyen a feldolgozó megépítésében. Ez a voksolás szabályos és érvényes volt.
{p}
Hatástanulmányra várva
Tavalyhoz képest annyi változás történt az ügyben, hogy a különböző hatástanulmányokat már kifüggesztették a vekerdi polgármesteri hivatalban. Így akinek az abban foglaltakkal kapcsolatosan bármilyen észrevétele vagy kifogása van, azt szeptember 7-éig a helyszínen, illetve az illetékes környezetvédelmi felügyelőségen megteheti. Az építkezést pedig csakis a szükséges szakhatósági engedélyek birtokában kezdheti meg a beruházást végző cég. Juhász István polgármester arról is szólt: ha nem lesz olyan észrevétel, ami jogi értelemben akadályozhatná a beruházás megkezdését, vélhetően jövő tavaszra felépülhet a használtakkumulátor-feldolgozó Vekerd határában. Ennek létjogosultságát egyébként Fülöp Mihály, a Hajdú-Bihar Megyei önkormányzat környezetvédelmi bizottságának elnöke is megkérdőjelezte.
- Egy veszélyes anyagokkal dolgozó üzem az egész környék számára óriási problémákat okozhat - mondja. - Megértem, hogy Vekerden és a bihari térségben komoly munkahelygondok vannak, és ezt mielőbb orvosolni kell, csakhogy nem az ott élők egészségét kockáztatva.
A zsákaiak csak szűkszavúan nyilatkoztak a kérdéses ügyről. Azt mondták, nem akarják tovább mérgesíteni az egyébként békés viszonyt a szomszédos Vekerddel, bár azt sem titkolták: bíznak abban, hogy a polgármester tiltakozása nem lesz hatástalan, s végérvényesen megakadályozhatják a számukra nemkívánatos üzem felépítését. A beruházók viszont azt remélik, hogy a hatástanulmány szakmailag nem lesz megtámadható, s végre zöld utat kaphat a beruházás.

Ezek is érdekelhetnek