Földért életjáradék

Nyugdíjfizetéskor ezreknek visz már életjáradékot a postás az államnak felajánlott termőföld ellenében. Két-három hektár után havonta több tízezer forint is járhat az idős embereknek.

Hazai életPintér Csilla2004. 09. 03. péntek2004. 09. 03.
Földért életjáradék


A földjüket művelni nem szándékozók számára indította az agrárkormányzat a termőföldért életjáradék programot. A pályázat tavaly januárban jelent meg először, azóta még kétszer írták ki, és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) szándékai szerint a program folytatódik. A hatvanévesnél idősebbek hatvan napig ajánlhatták fel az államnak termőföldjüket, s ennek fejében életük végéig havi rendszerességgel életjáradékot kapnak.
Életjáradékra az a hatvanadik életévét betöltött személy jogosult, aki önálló termőföld-tulajdonjogát vagy tulajdoni hányadát, illetőleg részarány-tulajdonát életjáradék ellenében az államra kívánja átruházni. Termőföldnek minősül az a földrészlet, amelyet a település külterületén szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas művelési ágban, erdőként vagy halastóként tartanak nyilván. A kedvezménnyel azok a tulajdonosok élhetnek, akik legalább egy, legfeljebb húsz hektár termőföldet adnak el az államnak. Különösen indokolt esetben az NFA elnökének méltányossági jogkörben hozott döntése alapján (a szociálisan rászorulóktól) a 0,3 hektárt elérő önálló földrészlet is megvásárolható.
További feltétel, hogy a felajánlott földterület értéke nem lehet kevesebb százezer forintnál, és nem haladhatja meg a hárommilliót. Amennyiben tulajdoni hányadot vagy aranykorona-részarányt ajánlott fel valaki, ezek értékének is el kell érnie a százezer forintot.
Életjáradék ellenében nem vásárolható meg a védett, valamint védelemre tervezett, illetve a korábbi jogszabályok szerint zártkertnek minősülő terület. A legutóbb kiírt pályázat keretei között védett vagy védelemre tervezett területet is fel lehetett ugyan ajánlani az NFA-nak, az ilyen felajánlásokat azonban a környezetvédelmi tárcával külön eljárásban bírálják el.
A pályázat benyújtásával kapcsolatos ingyenes nyomtatványok a földhivataloknál szerezhetők be. A gyakorlat szerint a pályázathoz csatolni kell az illetékes önkormányzat jegyzője által - valamennyi földrészletről - kiállított adó- és értékbizonyítványt, s amennyiben a felajánlott termőföldet korábban haszonbérbe vagy más jogcímen használatba adták, a hatályos haszonbérleti szerződés vagy a jogszerű földhasználatot igazoló megállapodás másolatát. Csatolni kell továbbá az életjáradékért felajánlott földrészlet tulajdoni lapjának másolatát. Amennyiben a pályázó vagy meghatalmazottja személyesen intézi az ügyet, a földhivatal a - nem hitelesített - tulajdoni lap másolatát térítésmentesen csatolja a pályázathoz.
A pályázat elbírálása során kizáró oknak számít egyebek mellett, ha a tulajdoni lapon el nem bírált széljegy található, jelzálog, elidegenítési tilalom, perfeljegyzés, vételi, haszonélvezeti és visszavásárlási jog van bejegyezve, ha szemét, törmelék található a felajánlott területen, ha a földrészlet fokozott eróziónak (víz, szél, szikesedés, savanyodás) van kitéve, s amennyiben építmény található rajta.
Az életjáradék alapja a vételár kétszerese, összegét a jogosult életkorának figyelembevételével állapítják meg. Egy hatvanéves férfi például három hektár átlagos minőségű földjéért havi 21 450 forint járadékot kaphat élete végéig, egy nyolcvanévesnek havi 69 915 forint jár ugyanekkora területért.  Az életjáradék összege 2004 márciusától a nyugdíjakkal együtt emelkedik, megőrizve így az értékét.
{p}
A programnak az a célja, hogy anyagi segítséget és biztonságot nyújtson a szociálisan rászorulóknak, választási lehetőséget adjon azoknak az idős gazdáknak, akik az unió követelményeinek teljesítését inkább a fiatalokra, illetve az erősebb gazdaságokra bízzák.
A 2000. évi adatok szerint - mára alig változtak - 1 506 152 személy tulajdonában volt 4 637 197 hektár föld. Ebből 1 300 861 tulajdonos 1 922 056 hektár fölött rendelkezett, tehát átlagosan 1,48 hektárt birtokolt. Az öt-tíz hektár közötti tulajdonosoknál már valamivel jobb volt az arány, mivel 122 592 személy nevén volt 644 380 hektár: átlagban 5,26 hektár termőföld. A tíz-húsz hektár közötti birtokoknak 51 640 tulajdonosa volt. Ők átlagosan 13,68 hektárral rendelkeztek összesen 706 472 hektár fölött.
Halász Gábor, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet elnökhelyettese kifejtette, hogy a gazdálkodás jellegének megfelelő, versenyképes birtokméretek kialakításának elősegítése, a nem művelt vagy méretük és kialakításuk miatt gazdaságosan nem művelhető területek megvételének és hasznosításának meggyorsítása állami kezdeményezéssel a program legfőbb célja. Emellett különös hangsúlyt kap a birtoknagyság alkalmassá tétele az uniós támogatások lehívhatóságához, a földbérlet-koncentráció versenyképességhez igazodó fenntartása, valamint a szociális földprogram támogatása.

*

A Nemzeti Földalapba bekerülő területeket az NFA nyilvános pályázat útján eladja vagy haszonbérbe adással hasznosítja. A legtöbben eddig Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés, Szabolcs-Szatmár, Csongrád, Hajdú-Bihar és Nógrád megyében ajánlották fel a földjüket. A termőföldet életjáradékért program első fordulójában csaknem tizenötezer hektárt ajánlottak fel, ebből mintegy tízezer hektár felelt meg a kiírásnak, a másodikban 34 ezer hektárt kínáltak fel, amiből várhatóan 22 ezer hektárnyit vásárol meg az állam.
A tavalyi első pályázaton körülbelül négyezer földtulajdonos járt sikerrel (mintegy háromezer ajánlat nem felelt meg a feltételeknek), nekik már folyósítják az életjáradékot. A második fordulóban a beérkezett tizenkétezer pályázatból várhatóan hét-nyolcezer felel meg az előírásoknak. Közülük eddig 3600 felajánló adatait adták át a nyugdíjfolyósítónak, és 1200 hatvan év felettinek már augusztusban folyósították az életjáradékot. A harmadik forduló a napokban zárult, és a három és fél-négyezer ajánlat értékelése mostanában kezdődik. A kiíró szándékai szerint lesz következő pályázati kiírás.

Ezek is érdekelhetnek