Bírósági ítélet vagy népakarat

Domaszék polgármesterét ez év április 20-án jogerősen elítélte a bíróság, A vonatkozó jogszabály szerint megszűnik a tisztsége"a polgármesternek e tisztségével összefüggő bűncselekménye miatt", méghozzá attól a naptól fogva, amikor a bíróság erre utaló ítélete jogerőssé válik.

Hazai életTanács Gábor2004. 10. 01. péntek2004. 10. 01.
Bírósági ítélet vagy népakarat


Börcsök Lajos sikkasztott 2001-ben, továbbá összejátszott az adócsoport vezetőjével és a jegyzővel, akik szabálytalanul törölték adótartozását. A polgármester több ízben vett fel pénzösszegeket azért, hogy az önkormányzat tartozásait kifizesse, de az összegek valahogy nem érkeztek meg a rendeltetési helyükre.
Az íítéletből következően április 20-a óta nincs Domaszéken polgármester. Ezzel persze Börcsök Lajos nem ért egyet, a helyi választási bizottság pedig úgy döntött: neki van igaza. A kérdés most csak az, mi lesz a jogi vita végeredménye. Persze az sem mindegy, hogy ez  mikor derül ki.
A probléma ott van, hogy a bíróság ítélete nem maradt szó nélkül: a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal augusztus 4-én jelezte a képviselő-testületnek, hogy nincs polgármesterük, írjanak ki új választásokat. A helyi választási bizottság összeült, és megállapította, hogy ők másképp értelmezik a törvényt: szerintük ugyanis az "e tisztségével összefüggő" kifejezésben szereplő "e" betűnek meghatározó jelentősége van. Azt jelenti ugyanis, hogy ha ugyanaz a polgármester az előző ciklusban sikkasztott, de a mostani ciklusban ítélték el, akkor a falu már abban a tudatban választotta meg, hogy eljárás folyik ellene. Márpedig a demokráciában a népakarat érvényesül. Következésképpen Börcsök Lajos továbbra is a falu első embere, új választást nem kell kiírni.
Ilyen helyzetben a Közigazgatási Hivatal egy dolgot tehet: figyelmezteti a képviselő-testületet, hogy állítsa helyre a törvényességet. A hivatal dolga, hogy szóljon. (Miért is? Mert ha Börcsök Lajos nem polgármester április 20-a óta, mégis a falu nevében írogat alá, vállal kötelezettséget vagy készít költségvetést, akkor azok a szerződések mind semmisek lesznek.) Erről szavaznak a faluatyák; ha elfogadják az észrevételt, akkor megteszik, amit a hivatal javasol, vagyis kimondják, hogy a polgármester nem is polgármester, sőt már hónapok óta nem tudni, miért kapja a fizetését. A második verzió: a képviselő-testület azt mondja, hogy kiáll a választási bizottság véleménye mellett, nem hagyja magát befolyásolni, ebben az esetben a hivatal nem kényszerítheti őket erővel, hanem megkérheti a bíróságot: mondja már meg, kinek van igaza.
{p}
A kérdésről szeptember 15-én tárgyalt a képviselő-testület, itt megjelent a Közigazgatási Hivatal képviselője, valamint néhány falubeli és újságíró. A saját ügyéről folyó ülést a polgármester vezette, és miután Kovács Zsolt a hivatal nevében kifejtette, miről is van szó, a polgármester ügyvédje tízperces előadásban megmagyarázta, hogy a törvényességi felügyelet miben téved. Ez után Börcsök Lajos - néhány képviselő kifejezett kérése ellenére - zárt ülést rendelt el. Vagyis nem engedte, hogy a nyilvánosság előtt fejthessék ki a véleményüket azok, akik jó előre jelezni szerették volna: nem értenek egyet az előre borítékolható határozattal.
A folyosón aztán kicsit elszabadultak az indulatok, bár ahhoz képest, milyen súlyos ügyről van szó, még mindig visszafogott volt a falu - csekély létszámban jelen lévő - népe. A polgármester híveinek álláspontja annyi, hogy Börcsök jól végzi a dolgát, és az ügyet csak azért fújták föl - meg nem nevezett - valakik, hogy botrányt csináljanak. Ha sikkaszt a község első embere, az nem baj, hisz egyebekben kitűnően végzi a dolgát. Az ellenpárt úgy véli, hogy akár így, akár úgy, de a polgármester ne a falu kárára legyen ügyes. Pintér Ferenc - Börcsök ügyvédje - szintén a folyosóra szorult, ő is elmondta a véleményét, ami jogi szempontból támadhatatlan, a jogszabály-értelmezést leszámítva - azt támadják is - azonban jelenleg ez számít a legkevésbé. Mit mond a jogász? A faluban az a törvény, amit a képviselő-testület, illetve a bizottságai mondanak. Önkormányzatiság van: ezeknek a szerveknek senki nem parancsol kívülről, legfeljebb a bíróság.
{p}
A Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatalnak is csak egy eszköz áll a rendelkezésére, ha a domaszékieket rá akarja szorítani valamire: megmondja őket a bíróságnak, az meg közigazgatási perben ítéletet hoz. Furcsállja Pintér Ferenc azt is, hogy miért nem lépett hamarabb a hivatal, amikor április 20-a már rég elmúlt. Miért nem fordult a bírósághoz a választási bizottság döntése után? (Kovács Zsolt szerint azért, mert kicsúsztak a három naptári napos határidőből. Csak négy nappal az ülés után kapták kézhez az iratokat.) Az ügyvéd azt mondja: a polgármesterek jogállásáról szóló törvény már idézett passzusa tűri a vitát, mert a magyar alkotmányjogban minden ciklusokra van osztva - ez a törvény szelleme, erre tekintettel kell értelmezni nyelvtanilag a szabályt. A tisztség már megszűnt 2002-ben. A választások után a polgármesternek új, besározatlan tisztsége lett, legfeljebb az előzőt lehetne megszüntetni, de azt minek? Persze lehet jogász ellenkező véleményen is, de az ügy Pintér Ferenc szerint meg sem áll a Legfelsőbb Bíróságig, merthogy ez sarkalatos kérdés, ahol a jogszabály több, homlokegyenest ellenkező értelmezésre ad lehetőséget.
A polgármester hívei azzal is érvelnek, hogy a bíróság eltilthatta volna Börcsököt a közügyektől. Nem tette. Tehát a bíróság úgy gondolta, nem kell őt a pénzbüntetés mellett még a polgármesterségtől is megfosztani. Más magyarázat szerint a büntetőbíróság úgy gondolta, csak büntetőjogi kérdésekben foglal állást, nem rá tartozik, ki legyen Domaszéken polgármester - azt döntse el a képviselő-testület. Annyi segítséget azért adott, hogy ítéletében kimondta: a jelenlegi polgármester sikkasztott és hivatali visszaélést követett el. A képviselő-testület nem akar új választást tartani. Hacsak a bíróság előbb nem mondja ki, hogy muszáj, a jogszabályoknak mindenben megfelelően, a szintén jogerősen pénzbüntetésre ítélt jegyzővel - a községi törvényesség őrével - együtt marad a jelenlegi vezetés. Ha a bíróság 2006-ban mondja ki, hogy aki itt évekig intézkedett, az nem is volt polgármester, akkor kezdődik majd az igazi haddelhadd.

Ezek is érdekelhetnek