Milliárdok felnőttek képzésére

A munkaerőpiacon elengedhetetlen a naprakész tudás, nem üres szóbeszéd az élethosszig tartó tanulás. Ennek ellenére, a tapasztalatok alapján, még mindig csekély a tanulási hajlandóság, és minél képzetlenebb valaki, ez annál inkább érvényes.

Hazai élet2005. 02. 18. péntek2005. 02. 18.
Milliárdok felnőttek képzésére

A munkaadók - főleg a kis- és középvállalkozók - nem mérik föl kellőképpen, hogy hosszú távon érdekük az alkalmazottak naprakész, versenyképes tudása. A felnőttképzésben az állam nem kis felelősséget vállal, a mindenkori kormányok évről évre több pénzt fordítanak e célra. Amíg 2002-ben 15,7 milliárdot költöttek rá, az idén a támogatás mértéke már eléri a 27,8 milliárd forintot. A tervezet szerint ebben az évben 390 ezer személy részesül valamilyen formában állami támogatással érintett felnőttképzésben. A felnőttképzés elméletileg 16 éves kortól a halálig tartó tanulással egyenlő, de a 2001-es törvény értelmében a hallgatói és tanulói jogviszony nem sorolható ide.
Állástalanok képzésére 1991 óta létezik elkülönített forrás. Az idén hetvenezer munkanélküli támogatására nyolcmilliárd forintot fordít a kormány. Negyvenötezer fő képzési támogatását tervezi a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium abból a 4,9 milliárdos felnőttképzési célú keretből, amely iskolarendszeren kívüli támogatásra fordítható. A felnőttképzési normatív támogatás összege hárommilliárd forint, amelyet akkreditált felnőttképzési intézmények kapnak. Ezt az összeget közel harmincezer, szakmával nem rendelkező személy támogatására lehet fordítani. Csak olyan szakmát tanulhatnak, amely szerepel az Országos Képzési Jegyzékben, de fogyatékosok esetében nyelvi és szakmai célú támogatásra is felhasználható. A felsorolt támogatási formákban a végső kedvezményezettek - vagyis a támogatást igénybe vevők - minden esetben a képzésben részt vevő magánszemélyek, noha nem kapják kézbe a támogatási összeget: az a képzést végző intézményeket illeti meg, az oktatás ezáltal válhat ingyenessé.
{p}
A cégek már egy alkalmazott után szakképzési hozzájárulást kötelesek fizetni. Azonban lehetőség van arra, hogy e hozzájárulási kötelezettség terhére a munkaadók saját dolgozóik képzésére fordítsák e kötelezettség egyharmadát. A minisztérium tervei szerint a vállalkozók az idén 9,4 milliárd forintot fordítanak mintegy százharmincezer saját alkalmazott képzésére. E körben sajnos a kis- és középvállalkozások támogatásának mértéke meglehetősen alacsony. A felnőttképzésre fordított személyi jövedelemadó-kedvezmény igénybevételét két és fél milliárd forintra tervezi a tárca. Az adóévben a képzési díj harminc százaléka, de legfeljebb hatvanezer forint vonható le.
Most már uniós forrásokkal is gazdálkodhat a minisztérium. A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) keretében 2006-ig 17 milliárdot fordíthat munkahelyteremtésre és a vállalkozóvá váláshoz kapcsolódó képzések támogatására. Intézményfejlesztésre, ugyancsak 2006-ig, 4,4 milliárdot.
Közalapítványoknak és olyan gazdasági társaságoknak, amelyekkel a kormány új munkahelyek létesítésére, a felveendő személyek képzésére befektetői megállapodást kötött, a miniszter egyedi döntése alapján nyújtható támogatás. A miniszter dönt természetes személyek támogatásakor is, ha kormányprogramról van szó.
A támogatási lehetőségekről és feltételekről a munkaügyi központokban és a munkaügyi tárca honlapján lehet tájékozódni, és az országban működő kilenc regionális képzőközpontban (Békéscsaba, Budapest, Debrecen, Kecskemét, Miskolc, Pécs, Szeged, Székesfehérvár, Szombathely) átfogó felvilágosítást kapnak az érdeklődők, továbbá a képzőintézmények is szívesen adnak felvilágosítást.
{p}
Két konkrét pályázati lehetőség
1. Az Európai Szociális Alap 3,15 milliárd forint pályázati forrást biztosít nonprofit foglalkoztatási projektek megvalósítására a szociális gazdaságban. A pályázóknak nem szükséges önrésszel rendelkezniük, a támogatás legkisebb összege ötmillió, maximum százötvenmillió forintot nyerhetnek el a pályázók. A kedvezményezettek közé tartoznak az alapítványok, a közalapítványok, a közhasznú társaságok, egyesületek, társadalmi szervezetek és azok szövetségei, az egyházak és azok jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei. Néhány támogatási feltétel: tanácsadási tevékenység, a foglalkoztatási program számára szükséges infrastrukturális háttér megteremtése, eszközök, berendezések megszerzése.
2. Helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatására 969 millió forint pályázati pénz áll rendelkezésre. A támogatás legkisebb értéke hétmillió, a felső határa pedig ötvenmillió forint. Néhány kedvezményezett: önkormányzatok, önkormányzati társulások, alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, egyesületek, megyei munkaügyi központok, munkaadói és munkavállalói szervezetek. A támogatási feltételek közül néhány: helyi/kistérségi/megyei/regionális foglalkoztatási stratégiák kialakítása, foglalkoztatási megállapodások létrehozása. Támogatható tevékenységek (nem a teljes lista): szemináriumok, workshopok, konferenciák, szakmai és közösségi fórumok szervezése a stratégiaalkotási folyamat előmozdítására.